Jákob

Teljes szövegű keresés

Jákob – ('csaló') másik nevén Izrael, zsidó pátriárka A Bibliában (Ter), a zsidóság egyik ősatyja s egyben névadója (izraeliták). Izsák és Rebekka fia; kevéssel ikerfivére, Ézsau után született. Ennek ellenére ő nyerte el atyjától az elsőszülöttségi áldást: ezt már korábban egy tál lencséért megvette bátyjától, utóbb pedig anyja biztatta fel és segítette hozzá, hogy megtévessze az agg és vak Izsákot, és így elorozza tőle a bátyjának kijáró áldást. Ézsau haragja elől ~ Háránba menekült (útközben Bételnél jósálmot látott az égbe vezető lajtorjával), s ott anyja bátyjának, Lábánnak szolgálatába állt. Hét évet pásztorkodott rokonának szép leánya, Ráchel kezéért, de a nászéjen apósa becsapta, s Ráchel csúnya nővérét, Leát adta hozzá. Elvehette azért Ráchelt is, de érte újabb hét évet kellett szolgálnia. Két feleségétől s azok egy-egy szolgálójától ~ nak összesen tizenkét fia született, a zsidóság tizenkét törzsének névadó ősei. Furfangos módszerei segítségével ~ meggazdagodott apósa rovására, és egy idő után családjával megszökött tőle, hogy visszatérjen Kánaánba. Lábán üldözésére indult és be is érte, de végül békésen megegyeztek. Útközben egy éjszaka ~ Istennel (vagy egy angyallal?) küzdött, ekkor kapta az Izrael ('Istennel küzdő') nevet. Találkozott bátyjával is, akit dús ajándékaival és alázatos bocsánatkéréssel kiengesztelt hajdani csalásáért. Öregkorában legkedvesebb fia, József1 hívására népes családjával együtt Egyiptomban telepedett le és ott is halt meg; halála előtt áldást, illetve átkot osztott fiainak (lásd még Ruben, Júda, Benjámin) s jelképes formájú jövendöléseket mondott a majdan tőlük származó törzsekről. Földi maradványait fiai visszavitték Kánánba és nagyapja temetkezési helyén, a Makpéla barlangjában helyezték nyugalomra. – A zsidóság névadó ősatyjának élettörténete a legszínesebbek és legelevenebbek egyike az Ószövetségben. A pátriárka vonásait később a midrások tovább színezték. ~ már anyja méhében jelét adja jámborságának, amennyiben repes, ha anyja egy szentély előtt halad el; hevesen tusakodik a gonosz Ézsauval, és körülmetélten jön a világra. Amikor megveszi bátyjától az elsőszülöttségi jogot, Mihály és Rafael arkangyalok a szerződés tanúi. Isten egy pásztor vagy egy rabló alakjában birkózik vele, mások szerint Mihály az ellenfele. Atyjuk halála után a két testvér között kiújul a viszály, ~ (vagy a fiai) egy összecsapásban megölik Ézsaut.– Thomas Mann József és testvérei c. regényében éppen nem heroikus vonásokkal festi a pátriárkát; megalázkodik, megalkuszik, de tudja, hogy övé az Áldás, amelyet tovább kell vinnie, fiaira átörökítenie. Leleményessége, áradó érzelmei és céltudatos keménysége folytán nagy formátumú, rokonszenves emberi alakot formál belőle az író a bibliai elbeszélés és a midrási hagyományok nyomán, aki különösen szemlélődő öregségében éli tovább nagyapjának „Isten-gondját”.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem