Oidipusz

Teljes szövegű keresés

Oidipusz – a thébai Laiosz király és neje, Iokaszté fia. Egy jóslat miatt, amely szerint apját meg fogja ölni, szülei csecsemőként, átszögezett s összeszíjazott lábbal kitétették a Kithairón hegyére. A szolga azonban, akire rábízták, egy pásztornak adta, s a kicsi végül Polübosz korinthoszi királyhoz jutott, aki feleségével, Meropéval együtt saját gyerekükként nevelte fel. Ő adta neki sebes, megduzzadt lábáról az ~, azaz 'dagadt lábú' nevet. Felnővén ~ a delphoi-i jósdától intést kapott, hogy meg fogja ölni apját és anyjával nemz szörnyszülött gyermekeket. Ezért nem mert visszatérni vélt szüleihez, hanem Thébai felé indult, egy országúti incidensben megölte, kilétét nem tudva, a rátámadó Laioszt, majd megszabadította a várost a Szphinxtől. Tettéért Thébai királyává választották, s ő feleségül vette az özvegyen maradt Iokasztét; négy gyermekük is született. ~ sokáig békésen uralkodott, s akkor dögvész sújtott a városra. Új jóslat jött Delphoiból: Laiosz gyilkosát kell a városból eltávolítani. ~ erélyes nyomozása végül feltárta az egész szörnyű valót; anyja-felesége felakasztotta magát iszonyatában, ő pedig kiszúrta saját szemeit. Trónját két fia, Eteoklész és Polüneikész örökölte társkirályként, s apjukat száműzetésbe küldték, ahová két lánya, Antigoné és Iszméné kísérték el a vak öreget. A fiai közt kitört viszályban mindegyik a maga pártjára igyekezett állítani apját, de az megátkozta őket, hogy egymás kezétől essenek el, ami be is következett. Athéni hagyomány szerint ~ a város közelében fekvő Kolónoszban telepedett meg, s ott is temették el, amiről egy jóslat azt ígérte, hogy szerencsét hoz a városnak. – Az ókori hiedelem szerint a megjósolt végzetet semmiféle emberi furfanggal nem lehet kijátszani; sok mitikus történet közül ezt ~é példázza a legerőteljesebben. Maga a király azonban nem mindenestől vétlen áldozat, a jóslat beteljesedéséhez maga is hozzájárul azzal, hogy indulatában megöli a sértőn viselkedő Laioszt, s ezzel beindítja a fátum gépezetét. Mikor először vetül rá a gyanú árnyéka, még a sértett zsarnok gőgjével utasítja vissza; ahogy az igazság fokról-fokra világosodik meg előtte, úgy lesz egyre inkább megtört, boldogtalan és magára maradott ember, aki az önmagára mért büntetéssel vezekli le vétkét. ~ sorsát először Homérosz vázolta az Odüsszeiában; Oidipusz király c. tragédiájában Szophoklész formálta alakját monumentálissá (ez a mű a drámai feszültséget a detektívregény izgalmával ötvözi), és a hős életutjának végét ábrázolja öregkori drámája, az Oidipusz Kolónoszban. Euripidész szerint (Phoinikiai nők) a balsorsú király még Thébaiban éri meg két fia halálát, s csak akkor száműzi Kreón, Antigoné pedig önként követi őt. ~ sorsa később is sok drámaírót foglalkoztatott, írt róla Seneca, fiatal korában még Julius Caesar is, majd Corneille, Voltaire, Shelley, Hofmannsthal, Cocteau, Gide és Robbe-Grillet. A középkori Gregorius-legenda és a nyomán keletkezett Thomas Mann-regény, A kiválasztott hőse, Grigorsz mintegy megismétli ~ sorsát, de az ő története más fontos motívumokkal is kiegészül. A köztudatban ~ neve markánsan összekapcsolódik a freudi lélekelemzés egyik kulcsfogalmával, az Ödipus-komplexussal; ez azt a tudattalan, erotikus színezetű késztetést jelzi, amely a kisgyermeket az ellenkező nemű szülő felé vonzza.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages