Apokrifus iratok

Teljes szövegű keresés

Apokrifus iratok 1. Ezen a néven olyan kései zsidó és korai keresztyén írásokat tartunk számon, amelyek bizonyos (hol szorosabb, hol lazább) kapcsolatban állnak a B könyveivel, de a KÁNONba végül is nem kerültek bele.
2. Az ÓSZ-i apokrifusok ábécé-rendben a következők: Bárúk könyve, Dániel könyvének toldalékai (Azarjá imádsága, a Három ifjú éneke, Dániel és Zsuzsanna, Bél és a sárkány), Eszter könyvének toldalékai, Ezsdrás 3. könyve, Jeremiás levele, Jézus ben Sirák könyve, Judit könyve, a Makkabeusok 1., 2. és 3. könyve, Manassé imája, Salamon bölcsessége és Tóbit könyve.
3. Az ÚSZ-i apokrifusok száma a régészeti kutatások nyomán egyre nő. Vannak köztük APOKRIFUS EVANGÉLIUMOK, mint pl. az Antimarcionita ev-prológusok, Bertalan eva, az Ebionita ev (= a 12 apostol ev-a, az Egyiptomi ev, Fülöp ev-a, a Héber (vagy zsidó) ev, az Igazság ev-a, Jakab protoev-a, József, az ács története, Krisztus pokolraszállása, Mátyás ev-a, a Názir-ev, Nikodémus ev-a, az Örmény ev - Jézus gyermekkoráról, Péter ev-a, Pszeudo-Mt ev, Tamás elbeszélései Jézus gyermekkoráról, Tamás ev-a, Translatio Mariae; apokrifus akták, mint pl. András, Barnabás, Bertalan, Fülöp, János, Mátyás, Pál, Péter, Péter és Pál vagy Tamás cselekedetei; Péter igehirdetése; apokrifus levelek, mint pl. az Alexandriai levél, az Apostoli levél (Epistula Apostolorum), Barnabás levele, Krisztus és az edesszai Abgár levélváltása, a Laodiceai levél, Pál levélváltása a korinthusiakkal, Pál és Seneca levelezése; s apokrifus apokalipszisek, mint pl. Hermász Pásztora, Jakab apokalipszisei, Mária, Pál, Péter vagy Tamás és István jelenései.
4. Jelentőségük. Az apokrifus iratok a B kiegészítéséül, vélt hiányosságainak pótlásául és »kiigazításául« íródtak, nemegyszer valamelyik tévtanítás (főként a GNÓZIS) alátámasztására. Teológiai értékük sehol, irodalmi értékük ritkán közelíti meg a B-i könyvekét. Az ÓSZ-i apokrifusokat Luther építő olvasmányoknak tartotta, és ezért le is fordította. Az ÚSZ-iek erre sem jók. Ma a legfőbb értéküket abban látjuk, hogy forrásul szolgálnak az INTERTESTAMENTÁLIS KOR és a korai keresztyénség eszmevilágának kutatásához.
HI

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages