Azázél

Teljes szövegű keresés

Azázél Valószínűleg egy pusztai démon neve (Ézs 13,21; 34,14; Mt 12,43), amit az is igazol, hogy a 3Móz 16,8-ban Azázél neve az Úr nevével áll ellentétben. Az utóbbi helyen arról van szó, hogy a nagy engesztelési ünnepen - a 7. hónap 10. napján - Áron sorsot vetett két kecskebakra. Amelyik az Úrnak jutott, azt bemutatta az egész népért vétekáldozatul, a másikat pedig, amelyik Azázélnek jutott, elküldte Azázélnek a pusztába (8-10).
Az Úrnak szánt bakot tehát megáldozták, hogy »végezzen engesztelést a szentélyért, Izráel fiainak a tisztátalansága miatt és minden vétkes hitszegése miatt« (16). Ezután Áron a másik bak fejére tette mind a két kezét és megvallva fölötte Izráel fiainak minden bűnét, azokat jelképesen a bak fejére helyezte, majd egy sorsvetéssel kiválasztott emberrel kiküldte a pusztába, »hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső földre«. Majd a főpap is, meg a kiküldött ember is tisztulási szertartást végzett (20-26).
A bakkal végzett szertartás azt akarta ábrázolni, hogy a bűnt eltávolították a népből és ott nincs helye többé. A cselekményt tehát nem szabad úgy értelmezni, mintha a bakkal Azázélnek, a pusztai démonnak áldozatot mutattak volna be. Az ÓSZ a mezei gonosz lelkek tiszteletben részesítéséről elítélően nyilatkozott (3Móz 17,7; Ézs 13,21). Az ÓSZ-ben csupán egyetlen kultikus cselekmény van, amely egyeseket az itt elmondottakra emlékezteti (3Móz 14,50-53). De a kettő között világos a különbség.
Az ÚSZ sehol sem hivatkozik erre a szokásra és hasonlót sem említ. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Jézus Krisztust tekinti az egyedüli közbenjárónak. És jóllehet Jézusról úgy beszél, mint aki a »tulajdon vére által kapun kívül szenvedett« (Zsid 13,12), ezt nem hozza kapcsolatba még jelképesen sem Azázéllel. Különben is a 3Móz 16-ban nem Azázél bakja szerzi az engesztelést, hanem az Úrnak feláldozott.
Némelyek az 1Kor 5,5-ben említett esetben keresnek hasonlóságot, amikor Pál egy vérfertőző paráznát Jézus nevében átad a Sátánnak. A nagy különbség itt az, hogy Pál a bűnöst magát szolgáltatja ki, ugyanakkor reménykedik a lelke megmentésében.
Mivel Azázél neve csak a 3Móz 16-ban fordul elő a B-ban, értelmezése sok találgatásra adott alkalmat. Énók könyve úgy beszél róla, mint a bukott angyalok fejéről. A rabbinikus magyarázók szerint viszont a név helymegjelölés csupán.
BF

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages