Bábel tornya

Teljes szövegű keresés

Bábel tornya Az 1Móz 11,1-9-ben szereplő város és torony, amelynek építése közben az addig egy nyelvet beszélő emberiség nyelve összezavarodott.
Az esemény Sineár földjén (Babilónia) történik, ahol a K-ről jött emberek letelepedtek, és a téglaégetés technikáját, az égetett téglából való építkezést felfedezik. Ez a palesztinai fogalmak szerint teljesen ismeretlen építkezési mód és kultúra rendkívüli módon foglalkoztatta a szentírót. A nagy vállalkozás, a város és az égigérő torony építése, a sumér-babiloni város és kultúra leírása, amelyben a zikkurat uralja a városképet. A régészek eddig több mint 30 ilyen toronyról tudnak. Az 1Móz 11,1-9-ben leírt Bábel tornyához az emberi nagyravágyás bemutatása kapcsolódott az Ézs 14,13-14 értelmében (vö. Jer 51,53 és 1Móz 3,5). A bűnös ember legsúlyosabb törekvése, hogy teremtményi határait áttörve ne ismerje el Istent, művével az égig érjen, s maga is olyan akarjon lenni, mint az Isten. Ezért a toronyépítés története az emberiség feletti kegyetlen ítélettel zárul egyfelől, másfelől pedig az Isten beavatkozása új létformát adott az addig egynyelvű emberiségnek a nyelvekké és népekké való tagolódásban, szétszóródásban.
Bábel tornya Hérodotosz szerint olyan hatalmas négyszögű épület volt, amelynek minden oldala 2 stádium, azaz kb. 91 m volt. 8281 m alapterületen állott a 8 emeletes felfelé egyre keskenyedő építmény, melynek magassága is 91 m lehetett. Legfelső szintjén egyetlen helyiség volt csillagászati megfigyelések számára. Alatta egy cella Marduknak, hat kultuszi helyiség további babiloni isteneknek. Az Etemenankinak nevezett tornyot Xerxes perzsa király romboltatta le (482 Kr. e.). Nagy Sándor szerette volna fővárosává tenni Babilont, és helyreállítani a tornyot, ám halála után lassanként elpusztult Babilon.
Bábel a sumér időkben még jelentéktelen település volt. Neve az amoriták nyugatsémi nyelvén Babili azaz »Isten kapuja« (a szentíró játékos összefüggésbe hozza a h. balal »összezavarni, összekeverni« igéjével). Későbbi nagyságát és pompáját a zsidók nem méltányolták, mert a benne mutatkozó művészet a pogány istenek szolgálatában állott. Jelentéktelenné válása után is az istenellenes hatalom jelképe (Dán 4,27; Jel 17-18). (Ld. még ZIKKURAT).
DJ

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages