Bántás

Teljes szövegű keresés

Bántás A bántás fogalmát több h. és g. szó is kifejezi. Ezeket nem lehet mindenütt egységesen lefordítani, hanem a szöveg értelmétől függően más-más szóval. 1Móz 22,12-ben »ne bántsd«, szó szerint: ne tégy neki valamit; tehát ne tegyen Ábrahám Izsákkal semmi rosszat. Ugyanígy a testi sértés vagy akár megölés értelmében veendő a híres 1Krón 16,22 = Zsolt 105,15: prófétáimat se bántsátok. Valószínűleg az ősatyákra kell gondolni, akiket a zsoltáríró felkentnek és prófétáknak mond. Itt a cac ige műveltető (hifil) formája áll: tulajdonképpen rosszat tenni. Ennek a szónak a fordítása 1Móz 19,9; 43,6; 2Móz 5,22-ben »rosszul bánni«, 4Móz 11,11; 16,15; 20,15; 5Móz 26,6; Ruth 1,21-ben »bajba dönteni«, 1Sám 25,34; 26,21; Jer 25,6; Mik 4,6; Zak 8,14-ben pedig »veszedelmet hozni«.
Ennek a szónak az ÚSZ-ben a kopousz parekhein = fáradtságot, sérelmet okozni kifejezés felel meg Mt 26,10; Mk 14,6; Lk 11,7-ben »ne zavarj«, 18,5-ben »ne zaklasson«, Gal 6,17-ben »fájdalmat okoz«. Hasonló értelmű a kakoó szó is = rosszul bánni; ezzel fordítja le ApCsel 7,6 az 1Móz 15,13-ban levő »nyomorgat« szót (ld. még ApCsel 12,1 »kegyetlenkedni«, 18,10 »ártani«, 1Pt 3,13 »bántalmazni«). Előfordul még a hübrizó = megaláz, bántalmaz szó (Mt 22,6; Lk 11,45; 18,32 »meggyalázzák« ApCsel 14,5; 1Thessz 2,2). A bántás fogalmát igen erőteljesen fejezi ki a kolafizó ige. Jelentése: ököllel üt, megpofoz. A haszontalan szolga kap ilyen büntetést urától (1Pt 2,20). Pál apostol ezt a szót Krisztusért hordozott súlyos szenvedései kifejezésére használja (1Kor 4,11). Máshol a Sátán angyalától eredő betegségéről beszél, mely gyötrő fájdalmakkal járt (2Kor 12,7).
A bántás tehát jelenthet testi sértést, vagy akár megölést; jelenthet elnyomást, amilyent Isten népe Egyiptomban élt át; jelenthet természeti és történelmi csapást, amit Isten igazságos büntetésként küld népére, vagy betegséget, amelyet nevelő céllal bocsát apostolára. Jelenthet lelki fájdalmat is; ilyet okoz Jézusnak a tanítványok értetlensége és kishitűsége. Jelentheti végül az egyház tagjainak Krisztusért hordozott szenvedéseit is.
KD

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages