Evangélium

Teljes szövegű keresés

Evangélium G. euaggelion. A B-n kívüli g. nyelvben több értelemben használt szó. Jelentheti azt a jutalmat, amelyet valaki jó hír átadásáért kap, vagy egy jó hírért az isteneknek bemutatott hálaáldozatot. Jelenthet kedvező tartalmú jóslatot is. Jelentése a későbbiekben úgy módosul, hogy kizárólag magát a jó hírt, és annak tartalmát jelenti, szakrális értelemben pedig az istenként és megváltóként tisztelt császár születésének napjával kapcsolatban használják. A LXX a kifejezést kizárólag többes számban használja a böszóráh fordításaként (pl. 2Sám 4,10).
Az ÚSZ-ben az ev az Isten által az ember számára meghirdetett jó hírt jelenti. Ha valaki más ev-ot hirdet, azt el kell utasítani (2Kor 11,4; Gal 1,6kk).
Ilyen értelemben jelenti az ev az Istennel, az Isten országával kapcsolatos kijelentést általában, közelebbi minősítés nélkül (Mk 1,14k; 8,35; 10,29; Jel 14,6). Ilyen módon használatos a szó Jézus igehirdetésével kapcsolatban (Mt 4,23; 9,35; 24,14; 26,13; Mk 13,10). Bár az ev ebben az értelemben is összefügg Jézus személyével, nem azonos vele (Mk 8,35).
Az ev kifejezés leggyakrabban és legátfogóbban a Krisztusról szóló jó hírt, a Krisztus ev-át jelenti (Mk 1,1; ApCsel 15,7; 20,24). A kifejezésnek ez az értelme Pál leveleiben széleskörűen bontakozik ki. Ő az ev-ot közvetlenül Krisztus kinyilatkoztatásából kapta (Gal1,11k), de az az írások beteljesedését jelenti, tehát egybevág a tradícióval (Róm 1,1kk; 1Kor 15,1kk). Pál feladatként kapta az ev hirdetését (Róm 1,1; Gal 2,7; 1Thessz 2,41), amellyel teljesen azonosul. Így értendő az »én evangéliumom«, ill. a »mi evangéliumunk« fordulat (Róm 2,16; 1Thessz 1,5; 2Thessz 2,14 stb.). Az ev hirdetőinek ebből meg is kell élniük (1Kor 9,14kk). Az ev hirdetése küzdelmes dolog (1Thessz 2,2; 2Tim 1,8 stb.). Pál olykor használja az »Isten evangéliuma« fordulatot (Róm 1,1; 15,16; 2Kor 11,7; 1Thessz 2,2; vö. 1Pt 4,17), de azonos értelemben, mint a »Krisztus evangéliuma« kifejezést (Róm 15,19; 1Kor 9,12; 2Kor 2,12 stb). Az ev tartalma általában nincs közelebbről meghatározva, de Róm 1,3kk; 1Kor 15,1kk; 2Tim 2,8 szerint Jézus halálát és feltámadását foglalja magába. Ef 1,13 az üdvösség, Ef 6,16 a »békesség evangéliumáról« beszél, Kol 1,5 az igazság beszédének nevezi, Róm 1,16 pedig Isten üdvözítő erejének.
Jelenti az ev az EVANGÉLIUMOKat is. Hirdetésének folyamatát az euaggelizein ige fejezi ki (vö. IGEHIRDETÉS).
SzCs

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages