Filiszteusok

Teljes szövegű keresés

Filiszteusok 1. Eredetük, nevük. Mindkettő nyitott kérdés. Annyi bizonyos, hogy nem sémiták, hanem indoeurópaiak. Ezt erősíti meg bizonyos nevek (Ákis, Padi, Jáfet, filiszteus) és kultúrelemek eredete. Őshazájuk valószínűleg Illíria volt. Mielőtt Palesztinába vándoroltak volna, közbeeső állomásként, Kaftórban laktak. Az 1Móz 10 »népek listája« szerint a kaszlúhiak, akiktől a filiszteusok származtak, és a kaftóriak Micraim leszármazottjai (10,13k). Az 5Móz 2,23; Jer 47,4; Ám 9,7 arról tudósít, hogy Kaftórból származtak. A kaszlúhiak viszont valószínűleg a Kasziosz-hegy vidékén éltek, a Nílus deltájától K-re (Kappadócia). Történetük áttekintéséből egyértelmű, hogy vándorlásuk kiindulópontja Kaftór volt. Nevük eredhet a pelasgoi-ból, vagy a pele és astte összetételéből származó előázsiai névből, de a Palaeste illír helynévből is, amihez hozzájön az -ino toldalék.
2. Történetük. A filiszteusok első csoportja igen korán megérkezhetett Kaftórból a róluk elnevezett Palesztinába. Ábrahámnak és Izsáknak kapcsolata volt filiszteusokkal, tehát már Ábrahám előtt is ott éltek (1Móz 20; 26,1.8.18). A Gésárban végzett ásatások során a Kr. e. 2000-1500 közötti időből olyan típusú edények kerültek elő, amilyeneket a későbbi filiszteusok is használtak. Sok tekintetben, főleg nyelvükben, kanaánizálódtak, úgy, hogy a későbbiek során nem volt szükség tolmácsra a sémi h.-ek és az égei filiszteusok között. Egy területen szilárdan ellene álltak a semizálódásnak: a körülmetélkedést nem vették át. Ezért nevezték őket az izráeliek sokszor körülmetéletleneknek. A Kr. e. 13. szd. végén, 12. szd. elején a »tengeri népek« hatalmas vihara zúdult a hitti birodalomra, Ugaritra és Egyiptomra. A hitti birodalom és Ugarit megsemmisült. Egyiptomnak sikerült visszaverni a »tengeri népeket«. A III. Ramszesz (Kr. e. 1195-1164) által legyőzött »tengeri népek« között a filiszteusok is szerepelnek. A »tengeri népek« égei csoportjának egy része e vállalkozás során érkezett a Kasziosz-hegy vidékére, egy másik része pedig Palesztinába. A már korábban itt élő filiszteusok ez új hullám révén jelentősen megerősödtek. Gáza, Askelón, Asdód, Gát és Ekrón meghódításával megteremtették a pentapolisz-t (öt városállam szövetsége). Nyilván nem véletlenül van hasonlóság a filiszteusok és a spártaiak államszervezete között: a hasonlóság közös égei háttérre utal.
Ennek az új hullámnak a megérkezésével kezdődött el az az élethalálharc az izráeliek és a filiszteusok között, amiről a Bír és a 1-2Sám tudósít. Az első időkben a filiszteusok voltak fölényben. Sámgár (Bír 3,31), Sámson (Bír 13-16) csak érzékeny kellemetlenségeket és veszteségeket okozott a filiszteusoknak, de komolyan nem veszélyeztették őket. A széthúzó törzsekkel szemben a kifelé egységes filiszteusok könnyen diadalmaskodtak. A helyzet Sámuel működésének a kezdetén volt a legsúlyosabb. A filiszteusok Aféknál döntő győzelmet arattak az izráeliek felett, a szövetség ládája is birtokukba került (1Sám 4-5). E vereség után húsz év múlva Izráel megtért, s Micpánál az Úr nagy vereséget mért a filiszteusokra (1Sám 7,2kk). Saul, Izráel első királya, sokat hadakozott, váltakozó sikerekkel, a filiszteusokkal. Az 1Sám 13-14 Saul nagy győzelméről tudósít, aminek a hőse Jónátán volt. A filiszteusok hamarosan nagy sereggel vonultak Izráel ellen. Ekkor kapcsolódott be a harcokba Dávid. Párviadalban legyőzte Góliátot, s Izráel fényes győzelmet aratott (1Sám 17). De a filiszteusok erejét nem törte meg ez a győzelem. Állandóan harcok voltak Izráel és a filiszteusok között. Saul vezérré tette Dávidot, akivel Isten vele volt, s mindig győztesen ment haza a harcokból. Saul azonban féltékeny lett Dávidra győzelmei és népszerűsége miatt. Az ország érdekét háttérbe szorította az egyéni érdek, féltékenység, bosszúvágy. Így vezetett az út Gilbóa hegyére, ahol a filiszteusok nagy vereséget mértek Izráelre, Saul is elesett három fiával együtt. Miután Dávid király lett, újra kitört a harc. Dávid győzelmet aratott (2Sám 5,17kk), majd egy újabb győzelem során leigázta őket (2Sám 8,1kk). Bár a filiszteusok többször megpróbálták visszaszerezni függetlenségüket (2Sám 21,15kk), Dávid és Salamon idejében ez nem sikerült. Az ország kettészakadása után Gibbetónnál volt harc a város birtoklásáért (1Kir 15,27; 16,15). Jósáfátnak ajándékot és adót vittek (2Krón 17,11). Jórám uralkodása idején a filiszteusok szövetkeztek az arabokkal, feldúlták és kirabolták Júdát és Jeruzsálemet (2Krón 21,16k). Később Uzzijjá nagy vereséget mért rájuk (2Krón 26,6k). Aház idején újra a filiszteusok kerültek fölénybe (2Krón 28,18). Ezékiás leverte őket Gázáig és környékéig (2Kir 18,8). Ezékiás részben az egyiptomiaknak köszönhette győzelmét, akik Filisztea D-i részét elfoglalták (Ézs 19,18). Szanhérib az Egyiptommal vívott harcai során elfoglalta Askelónt, ugyanakkor több filiszteus város is meghódolt az asszírok előtt. Később az egyiptomiak I. Pszammetik alatt visszaszerezték hatalmukat (Jer 25,20). Nékó a megiddói csata után elfoglalta Gázát. A káldeusok és az egyiptomiak nagy harca során Nebukadneccar végigpusztította Filiszteát, lakosait csaknem kiirtotta (Jer 47). A babiloniak után a perzsák uralma alá kerültek. Amikor a fogságból hazatértek összekeveredtek a népekkel, az idegen nők között filiszteusok is voltak (Neh 13,24). A Makkabeusok ellen a szírekkel szövetkeztek, de vereséget szenvedtek (1Makk 5,66kk). A római uralom idején Rómától függtek, noha néhány város, pl. Askelón, szabad volt.
3. Kultúrájuk, vallásuk. Noha Izráel szomszédai voltak, kultúrájukról, vallásukról keveset tudunk. A kánaáni kultúrát, nyelvet átvették. Magukkal hozták a vas ismeretét, monopóliumát igyekeztek megőrizni. Részint ennek köszönhették katonai fölényüket (1Sám 13,19kk). Sajátos kerámia-típus művelői voltak, ami nagyon hasonlít a krétai művészetre. Vallásukról keveset tudunk. Asdódban Dágónt, Ekronban Baal-Zebubot, Askelónban Astartét (későbbi Atargatisz) tisztelték (2Sám 5,21; 1Sám 6,2; Zak 9,7).
4. Szerepük, helyük a próféciákban. Az izráeliek engesztelhetetlen ellenségei voltak, ezért gyakran szerepelnek a próféták ítélethirdetéseiben (Ám l,6kk; Ézs 11,14; Zof 2,4kk; Jer 25,20). A végső időkben megismerik az Urat. Isten összetöri gőgjüket, maradékuk olyan lesz, mint Júda egy törzse (Zsolt 87,4; Zak 9,7).
NA

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem