Fineás

Teljes szövegű keresés

Fineás 1. ELEÁZÁR főpap fia, ÁRON unokája (2Móz 6,25). Neve h. pinöhász vagy pinhász, valószínűleg egyiptomi eredetű és azt jelenti: »fekete«. Nagy szerepe volt abban, hogy Izráel nem keveredett el a MIDJÁNIAKKAL és nem vette át azok vallását. Amikor csapás (pestis) érte a népet a BAAL-PEÓR istenséghez való csatlakozás miatt, Fineás elhárította a csapás terjedését azzal, hogy megölte azt az izráeli férfit ( SIMEON nagycsaládjának vezető emberét), aki egy midjáni törzs nagycsaládja vezetőjének lányát vitte sátorába (4Móz 25,6-18). Isten ígérete emiatt megerősítette őt és utódait a papságban (4Móz 25,13; Zsolt 106,30-31). Később ő vezette a hadjáratot a midjániták ellen, »ő kezelte a szentély fölszerelését és a riadót jelző harsonákat« (4Móz 31,3-6). Előbb a léviták vezetője volt (1Krón 9,20), később, apja halála után, ő lett a főpap. Amikor JÓZSUÉ idejében a Jordántól K-re eső területen letelepedett törzsek oltárt építettek maguknak és ez a többi törzs jogos gyanúját váltotta ki, ő volt annak a küldöttségnek a vezetője, mely az ügyet megvizsgálta és arról jelentést tett (Józs 22). Amikor később Izráel a bűnösnek bizonyult BENJÁMIN törzse ellen harcba indult egy vesztes csata után, ő kapta meg a győzelemmel biztató isteni üzenetet (Bír 20,28). Róla neveztek el egy vidéket az efraimi hegységben »Fineás GIBEÁjának«, ahová apját is temette (Józs 24,33).
2. ÉLI főpap egyik fia. Testvérével, HOFNIval együtt »elvetemült emberek« voltak. Sem az Úrral nem törődtek, sem azzal, hogy mi volt a papok joga a néppel szemben (1Sám 2,12). Elvették az Úrnak szánt áldozati hús javát és parázna életet éltek (1Sám 2,12-17.22). Isten tudtára adta Élinek, hogy fiait: Hofnit és Fineást meg fogja büntetni (1Sám 2,34) és elveszi tőlük a papságot. A két testvért meg is ölték a filiszteusok ellen vívott csatában (1Sám 4,11). Amikor Fineás felesége, aki szülés előtt állt, megtudta, hogy férje (majd apósa is) meghalt, megszülte fiát, de a szülés után ő sem maradt életben (1Sám 4,19-22).
3. »Fineás fiainak« neveztek egy ároni papi családot a babiloni fogságban, akiknek vezető szerep jutott a fogságból hazatértek között (Ezsd 8,2).
4. Ezsd 8,33 szerint egy Eleázár nevű pap apját hívták Fineásnak a fogság idején.
BJ

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages