Haláká

Teljes szövegű keresés

Haláká A h. hlk gyökből származik, alapjelentése: életfolytatás, szokás. A rabbinusi szóhasználatban azoknak a kötelező törvényeknek, szabályoknak a szakkifejezése, amiket a B-ból, szájhagyományokból, elismert halákából vezettek le. Alapvető szabály, hogy minden halákát valamilyen módon Mózesre kell visszavezetni, minden halákának mózesi tekintéllyel kell rendelkeznie.
A haláká folyamata több forrásból ered. Már a törvényadás számolt azzal, hogy az élet minden helyzetére nem lehet tételes törvényt adni, vitás esetekben a papot vagy a bírát kellett felkeresni, s szavuk törvényerejű volt (5Móz 17,8kk). A későbbiek során, különösen a babiloni fogság és a második szentély elpusztulása után, ez a szükség sokoldalúan jelentkezett. A Tórát alkalmazni kellett az új helyzetekre, s ez ösztönzően hatott halákák képzésére. Sok haláká keletkezett a B-val, különösen a Pent-szal való foglalkozás révén. Az írástudók munkája korán elkezdődött Izráelben, ami azonban nem volt egyértelműen pozitív jelenség (vö. Ézs 28,10; Jer 8,8).
A haláká ápolásának, képzésének a helyei a későbbiek során a tanházak voltak. Különbségek is alakultak ki neves tanítók és iskolák között (Hillél, Sammai, samaritánus haláká). A talmudi korban szabályokat dolgoztak ki a tekintélyek közötti eligazodásra: tekintélyesebb a régebbi az újabbnál, a tanító a tanítványnál, az idős a fiatalnál.
A haláká eredetileg csak azzal az igénnyel léphetett fel, hogy egyenrangúnak tekintsék a mózesi törvénnyel. A későbbiek során azonban a mózesi törvény fölé emelték, s ha különbség volt a mózesi törvény és a haláká között, akkor az utóbbi volt az irányadó. A vének rendelései fontosabbak lettek az Isten rendeléseinél. Jézus keményen harcolt e torzulás ellen, mert Isten törvényét nem lehet érvénytelenné tenni (Mt 15,1kk).
A haláká írásban való rögzítése eredetileg tilos volt. Ez a tilalom azt a célt szolgálta, hogy a haláká ne veszítse el azt a sajátosságát, ami a szóbeli hagyományozásban rejlik. Később azonban írásba foglalták. Így keletkeztek a haláká-midrások. Az egyre növekvő anyag nagy része végül a Misnában kapott helyet. (Ld. még MISNA, GEMÁRA, TALMUD)
NA

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem