Halálbüntetés

Teljes szövegű keresés

Halálbüntetés A büntetés legsúlyosabb formája. A B felfogása szerint Isten az, akinek kezében és hatalmában van élet és halál. Erről tanúskodik a 2Kir 5,7-ben Izráel királyának kérdése: »Isten vagyok, aki megölhet és életre kelthet?«
1. Így előfordul, hogy egyes bűnöket maga Isten torol meg halállal. Mózes családját el akarja pusztítani Isten angyala az úton (2Móz 4,24). A Sinai-hegy érintését is halálbüntetés terhe mellett tiltja meg az Úr (2Móz 19,12-13). Amikor a szent ládához Uzzá hozzáér, Isten halálra sújtja (2Sám 6,6-7). Ezékiás király is úgy gondolta, hogy várt halála Isten büntetése lett volna (Ézs 38,10).
2. Isten azonban szentsége védelmében, vagy népe szentsége védelme érdekében a Törvényben is rendelkezik a halálos ítélet kiszabása felől (2Móz 21-22). A következő esetekben kellett az ítéletet végrehajtani: a szándékos gyilkoson (2Móz 21,12); az apa- és anyagyilkoson (2Móz 21,15); az emberrablón (2Móz 21,16); az apját, anyját gyalázón (2Móz 21,17); általában életért életet kellett adni (2Móz 21,23); az öklelős ökör gazdáján, ha előzőleg már figyelmeztették (2Móz 21,19). Továbbá halálra ítélték a varázsló asszonyokat (2Móz 22,17); aki állattal közösült (2Móz 22,18); aki idegen isteneknek áldozott (2Móz 22,19 - vö. az aranyborjú esetével -; 2Móz 34; továbbá 5Móz 13 és 17,3-5); aki a zsákmányból magának félretett (Jós 7); aki átkozódott (3Móz 24,14); aki megszegte a szombatot (4Móz 15,35); a paráznaság egyes eseteit elkövetőket (5Móz 22,23).
3. Egyes esetekben visszaéltek a halálbüntetés lehetőségével. Dávid megparancsolja Salamonnak, hogy ha uralomra kerül, Jóábot és Simeit, akiknek pedig ő megbocsátott, bármi áron csalja tőrbe és pusztítsa el (1Kir 2,5.8k). Aháb király felesége, Jezábel nem tudja másként megszerezni Nábót szőlőjét, csak Nábót hamis bevádolásával és kicsikart halálos ítéletével (1Kir 21,10). Keresztelő Jánost Heródes lefejeztette, bár ő maga félte és tisztelte a prófétát, ugyanakkor nevelt lánya kérésére nem meri megszegni korábban részeg fővel tett ígéretét.
Jézus halálra ítélésénél mind a SZANHEDRIN, mind Pilátus tisztában volt azzal, hogy Jézus nem cselekedett halálra méltót. Kajafás főpap a perrendtartás megszegésével csikarja ki a halálos ítéletet, míg Pilátus gyengeségből hagyja jóvá és rendeli el végrehajtását, miután ebben az időben a zsidóknak nem volt joguk halálos ítéletet végrehajtani.
4. A halálbüntetés általános módja a B-i korban a megkövezés volt, ezt rendelte a törvény. Ez történt az ÚSZ korában is István vértanú esetében (ApCsel 7) - ilyen alkalmakkor az engedélykérés elmaradt. A rómaiak azonban többféle halálbüntetést alkalmaztak. Kettőt a B is említ: a keresztrefeszítést, mely elsősorban lázadók és rabszolgák büntetése, továbbá a pallos általi lefejezést, melyet a római polgárok kiváltságként kaptak és kérhettek. Az ApCsel szerint így végeztette ki Heródes Agrippa Jakab apostolt (12,2), és a hagyomány szerint így halt meg Pál apostol is.
HP

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem