Jakab

Teljes szövegű keresés

Jakab A h. jacakób név g.-ösített alakja. Az ÚSZ-ben ismert személyek neve:
1. Jakab, a Zebedeus fia, János apostol testvérbátyja, a tizenkét apostol egyike (Mt 10,2-4). Ha Salóme fia volt (Mt 27,56; Mk 15,40; Jn 19,25), aki Máriának, Jézus anyjának volt a testvére, akkor Jakab Jézus egyik unokatestvére volt. Foglalkozására nézve halász, akit Jézus akkor hívott el tanítványának, amikor atyjával a Galileai tó partján hálóikat tisztogatták (Mt 4,21). Fivérével, Jánossal, a »Boanergész« (mennydörgés fiai) melléknevet viselték (Mk 3,17). Azzal a kérésükkel, hogy Jézus megkülönböztetetten bánjon velük, magukra vonták a többi apostol haragját (Mk 10,41). Jézus bizalmas tanítványainak egyike volt, aki vele volt Jairus lánya meggyógyításakor (Mk 5,37), a megdicsőülés hegyén (Mk 9,2) és a Gecsemáné kertjében is (Mk 14,33kk). Jézus megjövendölte a mártíriumát (Mk 10,39), ami akkor következett be, amikor Heródes Agrippa megölette (ApCsel 12,2).
2. Jakab, az Alfeus fia szintén apostol (Mt 10,3; ApCsel 1,13), akit általában úgy szoktak emlegetni, mint a »fiatalabbik« Jakab. Közelebbit nem tudunk róla. Anyja Mária, azokhoz az asszonyokhoz tartozott, akik követték Jézust. János szerint (19,25) Klópás volt az apja, akit Alfeussal azonosítanak.
3. Jakab, az Úr testvére (Mt 13,55; Mk 6,3; Gal 1,19). Jézust földi szolgálata alatt nem ismerte el Messiásnak (Jn 7,5). A feltámadás után azonban, amikor Jézus neki is megjelent, meggyőződéses tanítvány lett (1Kor 15,7). Péter menekülése után (ApCsel 12,7) a jeruzsálemi gyülekezet vezető személyisége, ő vezette az apostolok jeruzsálemi tanácskozását (ApCsel 15,13). Vezető szerepét nemcsak a Jézussal való rokonságának, hanem valószínűleg a személyiségének is köszönhette. Pál apostol Jakabot Péterrel és Jánossal »oszlopoknak« nevezi (Gal 2,9). A hagyomány neki tulajdonítja a kánonbeli Jakab levelét (Jak 1,1). Josephus Flavius zsidó történetíró A zsidók története c. műve szerint (XX.9,1) Kr. u. 62-ben II. Anonosz zsidó főpap döntése alapján mártírhalált halt.
4. Júdás apostol (nem Iskáriótesnek) apja (Lk 6,16; ApCsel 1,13). Csak a Lukács-féle apostolnévsorokban szerepel. Az ev-okból semmit nem tudunk meg róla.
5. Mk 15,40 említi »kis« Jakabot, egy bizonyos Mária gyermekeként. Testvére József. Azonosítása nehéz.
BF

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages