Jézus testvérei

Teljes szövegű keresés

Jézus testvérei Az ÚSZ vallja Jézusnak a Szentlélektől való fogantatását és szűz Máriától való születését (Mt 1,18-23). Viszont az is természetes számára, hogy Jézus születése után József Máriával házaséletet élt és gyermekeik születtek. József az angyali látomás és intés után »magához vette feleségét, de nem érintette addig, míg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el« (Mt 1,23-24). Amikor Jézus először fellép nyilvánosan a názáreti zsinagógában, honfitársai ezt kérdezik egymástól: »Nem József fia ez?« (Lk 4,22). Jézus tehát József és Mária elsőszülött fia, és így József ágán adopció szerint Dávid házából származik (Mt 1,16 par. vö. Lk 2,7). A názáretiek csodálkozó szavaiban megőrizték az ev-ok Jézus férfitestvéreinek a nevét is: Honnan van ebben az a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak-e? Nem közöttünk élnek-e nőtestvérei is mind? (Mt 13,56 par). Az adelphoi kétségtelen saját férfitestvért jelent, az adelphai pedig nőtestvért. Az unokatestvérekre megvannak mind az arámnak, mind a g.-nek a sajátos szavai. Tehát Jézusnak négy férfitestvére és több nőtestvére volt.
Jézus nyilvános működése idején feszültségek voltak közte és testvérei között, mert ezek nem hittek benne (Jn 7,5). Sőt egyszer erőszakkal meg akarták fogni és elvinni, mert őrültnek tartották (Mk 3,21). Amikor jelentették Jézusnak, hogy megjöttek anyja és testvérei, elutasítólag, e vér szerintinél egy magasabb kötelékre utal: »Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem és anyám« (Mk 3,35). Jézus testvéreit mindig Máriával találjuk (Jn 2,12; Lk 8,19). Az ApCsel 1,14 szerint Jézus feltámadása után már hívővé lettek és az apostolokkal együtt imádkoznak pünkösdkor a Szentlélekért. Közülük egy, Jakab, a legidősebb fiútestvér Jézus után a jeruzsálemi ősgyülekezet vezetője, a hagyomány szerint Jakab levelének írója (ApCsel 12,17; 15,13kk; 21,18; 1Kor 15,7; Gal 1,19).
KE

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages