Jubileumok könyve

Teljes szövegű keresés

Jubileumok könyve A könyv nevei: h. börésit zulaj = kis (értékű) Genezis; g. Ta ióbélaia; Hé lepté Geneszisz (vagy Leptogeneszisz = kis Genezis); Mózes-apokalipszise, Mózes testamentuma, Ádám élete.
ÓSZ-i apokrifus könyv Johannész Hirkanosz korából (Kr. e. 135-105). Eredeti nyelve h. (vagy arám) volt. Kr. u. 200 körül g. nyelvre fordították, majd latin és etióp nyelvre is. A legteljesebb szöveg etióp nyelven maradt ránk.
A könyv 1Móz 1-2Móz 12-ig mondja el az eseményeket. A B-i történeteket a maga korának rabbinikus szempontjai szerint alakítja át. »Kis Genezisnek« nem a terjedelme miatt nevezik, hanem a Genezisnél (1Móz) kisebb tekintélye miatt. A történelmet 7×7 = 49 éves »jubileumi« periódusokra osztja a 3Móz 25. fejezetben olvasható rendelkezés alapján. Minden egyes eseményről elmondja, hogy hányadik periódus hányadik hónapjának melyik napján történt. Ezért nevezik Jubileumok könyvének.
A könyv azt állítja, hogy a benne levő kijelentéseket Isten adta Mózesnek a Sínai-hegyen, »orcájának angyala« által. Ez valószínűleg Mihály. Ez az a titkos szent hagyomány, amely öröktől fogva meg volt írva a mennyei táblákon, majd Énóktól fogva nemzedékről nemzedékre szállt, végül eljutott Lévihez és a tőle származó papokhoz. Eszerint Isten a teremtés alkalmával 22 különféle munkát hajtott végre (1Móz 1 szerint nyolcat); Ádámtól Jákóbig 22 nemzedék élt. Ez megfelel a h. ábécé betűi és az ÓSZ könyvei számának. Az Éden-kertben mindenki h.-ül beszélt, még az állatok is. A teremtéskor Isten nemcsak a szombatot rendelte el, hanem a körülmetélkedést is. Ezen a téren az ember az angyalokhoz hasonlít. A mózesi törvényeket már az ősatyák is példásan megtartották. Róluk a Jubileumok könyve semmi terhelőt sem közöl. A hetek ünnepét Isten már Nóénak megparancsolta, a sátrak ünnepét először Ábrahám tartotta meg, az első engesztelő ünnep gyászünnep volt, melyen Jákób Józsefet siratta. A páska alkalmával nem Isten angyala végezte az öldöklést, hanem az elszabadult sátáni erők. A szombati tilalmak hosszú sora is az ősidőkből való.
Mindezt azért mondja el a Jubileumok könyve, hogy a mózesi törvényeket még nagyobb tekintélyre emelje. Fontosnak tartja a pogányoktól való elkülönülést: nem szabad velük összeházasodni vagy együtt étkezni. A háttérben ott vannak a Makkabeusok idején átélt nagy veszélyek és kísértések, pl. az erős hellénista hatások, a mezítelenül végzett tornaversenyek stb. Ezek ellen harcol a Jubileumok könyve. (Ld. még PSZEUDEPIGRÁFUS IRATOK)
KD

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages