Nemes

Teljes szövegű keresés

Nemes A B-ban több h. és g. szó fordításaként olvasható. Ebből is következik, hogy sokféle jelentése van, s emberekre, dolgokra, szellemi értékekre egyaránt vonatkozhat.
1. Emberekről
Személyekre vonatkozóan gyakran az előkelő, tekintélyes származást jelöli. Mivel a vezető tisztségeket többnyire az előkelő származásúak töltötték be, ezért gyakran egyszerűen azt jelenti: előkelő, főember (4Móz 21,18; Zsolt 149,8; Préd 10,17; Ez 23,23; Náh 3,10; Lk 19,12; ApCsel 23,26; 26,25). De nem csak a származásra, hanem az ember lelki, érzelmi, szellemi, erkölcsi magatartására is vonatkozhat. A nemes lelkű ember nyitott Isten igazsága előtt (ApCsel 17,11), nemes gondolatokkal, tervekkel, dolgokkal foglalkozik (Ézs 32,8), nemes ügyért harcol (2Tim 4,7k). Az a jó, ha a származás és a belső, lelki tartalom összhangban van (Préd 10,14). Az újjászületett ember Istentől származik (Jn 1,12k), s ez nemes gondolkodásra és életre kötelezi (Fil 4,8).
2. Növényekről
A B leginkább a szőlőtőkére és a szőlővesszőre használja a nemes jelzőt. Amikor Jákób megáldotta fiait, a Júdának adott áldások között szerepel, hogy nemes szőlőtőkéhez köti szamárcsikaját (1Móz 49,11). A gazda nemes vesszővel ülteti be szőlőjét (Ézs 5,2). A nemes szőlővessző jelképes értelemben Izráelt jelöli (Ézs 5,2; Jer 2,21). Mózes utolsó áldásában az ígéret földje termését nevezi »drágá«-nak, azaz nemesnek (5Móz 33,13k, Károli).
3. Ércekről, tárgyakról
Az értékes ércek, pl. ezüst, arany, az aranyérc, nemesércek (Jób 22,24k; 1Kir 10,18; Ez 7,20). Nemesfémeknél, tárgyaknál a nemes helyett gyakran, olykor ugyanazon szó fordításaként, a drága szó szerepel (1Kor 3,12).
4. Szellemi értékekről
Az Istentől ajándékozott bölcsesség, a megszentelt életet tükröző erény minden földi értéknél nemesebb, drágább (Péld 3,15; 16,16; 31,10). Az ügyesen végzett munka pedig felemelhet az alacsony sorból (Péld 22,29).
5. A nemes ellentéte - erkölcsi értelemben - a nemtelen. Származás esetén jelentheti egyszerűen, értékítélet nélkül, az alacsonyabb származást (Péld 22,29). Vallásilag az Istentől elfordult népet és embert nevezi a B nemtelennek (Ézs 1,4). Erkölcsileg nemtelen, akinél hiányoznak a nemes érzések, gondolatok, s aljas indulatok, szándékok határozzák meg cselekedeteit. De a származásuk szerint nemtelenek, akiket lenéznek, megvetnek, becsesek az Isten szemében, s kiválaszthatja őket, hogy az előkelőeket megszégyenítse (1Kor 1,27k). Az emberi megítélés sokszor hamis és téves lehet: nemesnek mondhatják a bolondot és a gazembert. A Messiás országában ez nem fordulhat elő (Ézs 32,5).
NA

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem