Panasz

Teljes szövegű keresés

Panasz Irodalmi műfaj az ÓSZ-ben, különösen a Zsolt-ban és egyéb költői részeken fordul elő. Vészhelyzetek, bajok, nyomorúságok terméke és benne az egyén vagy a közösség Istentől kéri a baj és veszély elhárítását. Ennek megfelelően beszél a szakirodalom az egyén, ill. a nép panaszénekéről. A nép panasz-zsoltára pl. Zsolt 44; 60; 74; 79; 80; 83; 89; JSir 5; Ézs 63; Jer 14; Hab 1. A Zsolt-ban mintegy 50 zsoltár tartozik az egyéni panasz műfajába: Zsolt 3-17 (kivétel Zsolt 8; 9; 15); 22-28 (kivétel Zsolt 24); 35-43 (kivétel Zsolt 37); 51-64 (kivétel Zsolt 60); 140-143. Ezenkívül ide tartozik JSir 3, valamint Jeremiás és Jób panaszai (Jer, Jób).
A panaszénekek tulajdonképpen istentiszteleti énekek. Veszedelem, baj idején böjtöt hirdettek, melyhez hozzátartozott az istentiszteleti közösség, az áldozatbemutatás, a zsákruhába öltözés és az »Úr színe előtt való sírás« (vö. Bír 20,23-26; 1Kir 8,33kk; Jer 3,21kk; Jóel 1k). Erre válaszul megígérhette Isten, hogy segít népén és sorsát jobbra fordítja (pl. 2Krón 20,14k; Zsolt 60,8-11; 85,9; Ézs 33,10-13). A fogság után a panasz műfaját felváltotta a bűnbánati istentisztelet (Ezsd 9). Az egyéni panasz istentiszteleti szerepére Anna énekéből (1Sám 2) és Ezékiás király imádságából következtethetünk (Ézs 38). Itt is ígéretet kaphat az imádkozó Istentől, hogy sorsa jobbra fog fordulni, ez azonban nem része az egyéni panasznak, hanem csak az imádkozó beszédfordulatai utalnak rá (pl. Zsolt 6; 22; 28).
A panaszénekeknek szilárd belső vázuk van: 1. Isten megszólítása, esetleg rövid segélykiáltás formájában (JSir 5,1); 2. a panasz ábrázolása, amely 3 tagból áll: a) Istenhez intézett panaszolkodó kérdés (»meddig tart ez, Uram?« Zsolt 13,2; »én Istenem, miért hagytál el?« Zsolt 22,2); b) a 2. tag bemutatja a panaszolkodó(k) nyomorúságát (a nép panasza esetében: ellenség - Zsolt 74; 79; 80 és JSir; az egyéni panasz esetében nehéz konkrét bajt megállapítani - Zsolt 22: ellenség és testi szenvedés); 3. Isten segítségül hívása (»siess!«, »segíts meg!«, »állj bosszút!« - Zsolt 79,8kk). Itt hangzik el a bűnvallás (Zsolt 7,4kk; 51,5kk) és az Isten iránti bizalom megvallása (Zsolt 13,6; JSir 3,21kk). Ez utóbbit a nép panasza esetében Isten szabadító tetteinek felsorolása helyettesíti (pl. Zsolt 44,2-9; 74,12-17; 80,8-12; 85,2kk). 4. Végül fogadalommal zárul a zsoltár, ami gyakran átváltozik Isten-dicséretté (Zsolt 13,6; 22,23 és 22,24-32).
Az idők során ez az alapstruktúra sokat változott. Bizonyos elemei önállósultak és egy-egy zsoltárt egészen meghatározó motívumokká lettek (pl. az ún. »bűnbánati« zsoltárok: 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143).
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages