Ruth, Ruth könyve

Teljes szövegű keresés

Ruth, Ruth könyve
1. A könyv elnevezése és tartalma.
A könyv a benne szereplő Ruthról (h. rut, g. ruth) kapta nevét. A B-ban csak ő viseli ezt a nevet. A név jelentése ismeretlen. Az útitárs, barátnő, felüdülés fordítás bizonytalan. A könyv Ruth életének fő eseményeit mondja el. A bírák korában egyszer nagy éhínség támadt Izráelben. A júdai Betlehemben élő Elimélek úgy döntött, hogy feleségével, Naomival és két fiával, Mahlónnal és Kiljónnal Móáb földjére megy (a Holt-tengertől keletre, az Arnon és a Zered folyók közötti terület). Elimélek hamarosan meghalt. A fiúk megnősültek. Móábi lányokat vettek feleségül, név szerint Orpát és Ruthot. Tíz év múlva meghalt Mahlón és Kiljón is. Naomi meghallotta, hogy megszűnt az éhség Izráelben, ezért elhatározta, hogy hazatér. Orpa és Ruth is elindult vele. Orpa hallgatott Naomira, és visszatért anyjához, Ruth azonban állhatatosan kitartott anyósa mellett. Éppen akkor érkeztek meg Betlehembe, amikor az árpa aratása elkezdődött. Ruth kiment a határba kalászokat szedegetni (3Móz 19,9k). Történetesen a Boáz földjére került, aki kegyes, istenfélő ember volt. Megengedte, hogy Ruth szedegessen, sőt meghagyta az aratóknak, hogy szándékosan is hagyjanak el kalászokat számára, s még az étkezéshez is meghívta. Naominak eszébe jutott, hogy Boáz rokona Eliméleknek, ezért a sógorházasság révén feleségül vehetné Ruthot. Boáz ezt meg is cselekedte, miután a legközelebbi rokon lemondott erről a jogáról. Ruthnak fia született, aki az Óbéd nevet kapta. A könyv Dávid ősei nemzetségtáblázatával fejeződik be, amely szerint Isai, Dávid apja, Óbéd fia volt.
2. A könyv szerzője, keletkezési kora és célja.
A szerzőség, keletkezési kor és a cél kérdése szorosan összetartozik. Ha a könyv célja az volt, hogy a Bírák könyve és a Sámuel könyvei közötti hézagot kitöltse, s egyben Dávid nemzetségtáblázatának egy pontjára rávilágítson, akkor a könyv a dávidi-salamoni korban keletkezhetett, s valószínű, hogy a tradíciónak megfelelően Sámuel próféta írta. Ha tiltakozó irat a pogány nők erőszakos elbocsátása ellen, akkor ismeretlen szerző műve Ezsdrás, Nehémiás korából. Ha pedig építő irat, ami az Isten gondviselő szeretetében való hitre és bizalomra bátorít, akkor ismeretlen szerző műve szinte meghatározhatatlan korban. Számos tényező az első feltevés irányába mutat. Izráel és Móáb között még nem romlott meg a kapcsolat, ami Mesa móábi király felkelésével bekövetkezett (vö. 2Kir 3). Eszerint Ruth könyvét a 2Kir 3-ban leírt események előtt írhatták. Bizonyos nyelvi és vallástörténeti jelenségek is a korai keletkezés irányába mutatnak. A könyv elsődleges célja - minden más szépsége és értéke mellett - valószínűleg az volt, hogy kimutassa: a móábi nő a mózesi törvényeknek megfelelően került Dávid ősei közé.
3. Műfaja, történetisége.
A műfaj és a történetiség kérdése is összefonódik. Ha Ruth könyve valamilyen mondai háttérrel rendelkező novella, akkor történetisége erősen vitatható. Ha pedig vita- vagy építő irat, akkor a történetiség halvány vonalai is elmosódnak. Maga a könyv a történetiség igényével lép fel. Minden mozzanata a való életet, a kor pontos ismeretét tükrözi. Így a prófétai történeti mű részének, prófétai elbeszélésnek tekinthetjük.
4. Helye a kánonban.
Ruth könyve a h. kánon harmadik részében (kötubim - Írások) kapott helyet. Az öt ünnepi tekercs (mögillót) sorában a második, az aratás (pünkösd) ünnepén olvasták fel. Valószínű, hogy itt elsősorban istentiszteleti, liturgikus célzatú besorolásról van szó. A LXX-ban a Bírák könyve után áll. Ezt követte a V, majd modern fordítások hosszú sora is. Ebben a besorolásban pedig a történeti szempont volt a döntő.
5. Teológiai jelentősége.
A csupán négy fejezetből álló könyv számos mély, teológiai igazság hordozója. Bemutatja, hogy az emberi élet hétköznapjaiban megmutatkozó mélységesen emberi érzések, cselekedetek (szeretet, ragaszkodás, hűség, áldozatos munka, tisztesség, az Isten törvényéhez való hűség) hogyan teremnek isteni gyümölcsöket. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten - sokszor láthatatlan - dicsősége, aki mindent jóra tud fordítani, s a legfájdalmasabb dolgokat is beépíti terveibe. Az emberi élet s a történelem sok-sok apró kis eseménye egy nagy egésszé épül Isten keze által. Ruth és Boáz még nem tudta, hogy Isten oszlopokká tette őket templomában, őseivé az eljövendő Messiásnak (Mt 1,5), s jelévé annak, hogy eggyé teszi a két nemzetséget abban az üdvösségben, amit minden népnek szerez.
NA

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages