Tisztátalan, tisztátalanság

Teljes szövegű keresés

Tisztátalan, tisztátalanság A h. támé' és tum'ah, valamint a g. miainó, miaszma stb. egyaránt jelenti a testi, kultikus és az erkölcsi tisztátalanságot. Ősi képzetek szerint a gonosz tett, a kiontott vér stb. nem csak a testet tette tisztátalanná, hanem a környezetében élőket, a szentélyt, sőt az isteneket is. Atisztátalanná válás, ill. a tisztátalanság megtisztítást igényel.
1. Rituális tisztátalanság akkor következik be, ha a szentségessel való érintkezés tisztasági előírásait nem tartják meg (pl. tisztátalan megérintése, illetéktelen behatolás a szent világába stb.). A szentséges közelsége tisztátalanná tehet személyeket és dolgokat egyaránt, ha hiányzik belőlük a szentségessel való érintkezéshez szükséges tisztasági fok. A tisztátalan a szentet teszi alkalmatlanná a kultusz számára.
Az ÓSZ monoteista vallásának megfelelően különösen a bálványimádás tesz tisztátalanná (Józs 22,17; Ez 22,3.24; 24,13; 36,18; 37,23). A rituális tisztátalanság legfőbb előidézője azonban a halál (4Móz 6,9-11). A legsúlyosabb tisztátalanságot a halott ember vagy az állati tetem megérintése jelentette (3Móz 21,1-4; 22,4; 4Móz 6-9; 19,11-16). Ezért ettől különösen a szentélyt (néha magát a szent várost) és a papságot kellett megvédeni.
Ugyanez érvényes az ölésre is. Az élet a teremtő Isten ajándéka, a vér maga az élet. Innen érthető a vér elfogyasztásának ősi tilalma és az a képzet, hogy az ártatlanul kiontott vér »az égre kiált« (vö. 1Móz 4,10). A kiontott vér »tisztátalanná« teszi a földet. Ha ismeretlen tettes ontott emberi vért, akkor különböző engesztelési rítusokat kellett elvégezni (5Móz 21,1kk), hogy az ártatlan vértől megtisztuljanak.
Az asszonyok havivérzése (2Sám 11,2kk), vagy a szülés (3Móz 12,7) szintén tisztátalanságnak számított. Ez magyarázza azt a tényt is, hogy nők csak igen korlátozott mértékben vehettek részt az izráeli kultuszban. Izráelben nem lehettek női papok. Míg a környező népek kultuszaiban papnők egész serege tevékenykedett, addig a h. nyelvben még kifejezés sincs a papnőre (a prófétaasszony viszont már ismert fogalom). A nők rituális tisztaságuk esetén is csak az ún. »asszonyok udvarában« tartózkodhattak.
A szexuális tabuk megsértése is tisztátalanságot vont maga után (1Móz 34,5.13.27; 1Sám 20,26). Tisztátalanná tesznek a különböző testi folyások (3Móz 15; 22,4; 5Móz 23,11) és a lepra (3Móz 13,1-46), de a betegség önmagában nem. Ez 18,6.11.15 és 22,11; valamint 33,26 szerint a házasságtörés is »tisztátalanná« tesz.
Vakok, sánták stb. csak a szentély külső udvaraiban tartózkodhattak (2Sám 5,8; vö. Mt 21,14kk).
Sajátos, megkülönböztető jellegű a tiszta és tisztátalan állatok, ill. ételek felsorolása. Sámson anyja terhességének ideje alatt nem ehetik semmilyen tisztátalant (Bír 13,4.7.17). Izráel népét büntetésül Asszíriába hurcolják el, ahol majd tisztátalant fognak enni (Hós 9,3; vö. Ám 7,17). Ézsaiás próféta megretten, amikor meglátja a Seregek Urát, mivel ő is, és népe is tisztátalan ajkú (Ézs 6,5). Ha akasztott embert éjjelre az akasztófán hagynak, akkor tisztátalanná lesz a föld (5Móz 21,2).
Ézs 52,1 szép látomása szerint a szent városba, Jeruzsálembe nem jön majd be tisztátalan (vö. 35,8), ezért a fogságból hazatérők nem érinthetnek semmi tisztátalant (52,11; vö. Ezsd 6,11; 9,11; 2Krón 23,19; 29,16). A tisztátalan dolgok fertőző voltáról Haggeus és Zakariás próféta is tud (Zak 2,13k).
2. Néha ugyan meglepő módon egyeznek a rituális előírások a higiéniai szempontokkal (pl. emberi excrementumok esetében), a népi hiedelem szerint azonban mind a rituális, mind a testi tisztátalanság okozója a TISZTÁTALAN LÉLEK, és ezért életveszélyes a tisztátalanság.
3. Bár az ÚSZ ismeri, de nem gyakorolja a kultikus tisztaság és tisztátalanság közötti különbségtételt (vö. Jn 18,28). Az erkölcsi értelemben vett tisztátalanság azonban az ÚSZ-ben is megmaradt. Tisztátalanná tesz az Istentől való elfordulás (Zsid 12,15; Tit 1,15; 2Pt 2,20), valamint a szexuális kicsapongás (2Pt 2,10; Júd 9; vö. Zsid 13,4).
VG

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem