Tizennyolcas ima

Teljes szövegű keresés

Tizennyolcas ima A zsinagógai istentisztelet liturgiája a jabnei korban (Kr. u. 70-130) alakult ki. Két főrésze a Szentírás és az ima. Az ima a Söma Jiszráelből (5Móz 6,4-9; ld. még 4Móz 15,37-41 és 5Móz 11,13-21), a tizennyolcas imából és a Tahanunból (= a hívek szabadon elmondott könyörgéseiből) állt. A 18 imából 19 ima lett, mert a 14. imát kettéosztották. Ennek az imának az elmondása minden zsidónak napjában háromszor kötelessége volt.
Az első három kérés a makkabeusi idők kezdetén keletkezhetett: 1. Áldja Istent, mint az atyák Istenét, aki az utódok számára Megváltót hoz. 2. Gondoskodik az élőkről. Betegeket gyógyít, szegényeket védelmez, és a »porban alvókhoz hűséges marad: megeleveníti a halottakat. 3. Ezért trónusa előtt dicsőítsék őt a »szentek«, az angyalok.
Az imádság magva a következő 13 kérés (4-16); ezek az ember ügyével foglalkoznak: 4. Isten ad ismeretet, belátást és értelmet, éspedig a Tóra által. 5. Isten ad bűnbánatot, Hozzá való visszatérést (JSir 5,21). 6. Könyörgés bűnbocsánatért. 7. Könyörgés azért, hogy Isten tekintsen nyomorúságunkra, harcolja harcunkat... és váltson meg minket hamarosan az Ő nevéért. 8. Könyörgés a nép betegeinek gyógyításáért. 9. Könyörgés jó termésért. 10. Könyörgés szabadításért és a szétszórtságban élők összegyűjtéséért. 11. Könyörgés a jog és igazság érvényesüléséért, igaz bírákért és tanácsosokért. 12. Könyörgés a hitszegők megbüntetéséért. Későbbi variánsok a nócörím (keresztyének) és míním (eretnekek) szót is hozzáteszik. 13. Imádság az igazak oltalmazásáért és megjutalmazásáért, beleértve a prozelitákat is. 14. Könyörgés Jeruzsálem és a templom felépüléséért, a dávidi királyság helyreállításáért. 14/a. Imádság Jeruzsálem és a templom újjáépüléséért. 14/b. (= 15.) Imádság Dávid sarjadékának kihajtásáért, hatalomra jutásáért. 15. (= 16.) Könyörgés Isten irgalmáért.
A 17. ima könyörgés az áldozati istentiszteletek helyreállásáért és Isten jelenlétéért a Sion-hegyen. A 18. ima hálaadás Istennek, Aki csodálatosan őrzi híveinek testét, lelkét. A 19. ima papi áldás: könyörgés békéért, Isten orcájának világosságáért, Tóráért, szeretetért és kegyelemért, igazságért, irgalomért, Isten áldásáért.
Szombatonként a tizennyolcas ima rövidebb formája használatos, amelyben csak hét kérés van.
KD

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem