Lucifer

Teljes szövegű keresés

Lucifer – a Sátánnak, a gonosz lelkek fejedelmének egyik megnevezése. Latin szó, a hajnalcsillagot jelenti (Venus), betű szerint 'fényhozó'. Az elnevezés eredete: az ókeresztény egyházatyák összekapcsolták a Biblia két szövegrészét, Izaiás jövendölését (14,12), mely a babilóniai király majdani bukását festi: „Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia!”, és Jézus szavait (Lk 10,18): „Látám a Sátánt mint villámlást lehullani az égből.” A fenti Izaiás-szövegből, valamint Ezékiel meg Jób egyes passzusaiból és a midrások utalásaiból egyébként valószínűsíthető, hogy a héber mítoszok ősibb rétege valóban ismert egy Hélél ben Sáhár ('hajnal fia') nevű kerubot, aki csillogó ékszerekkel borítva járkált az Édenben (vagy Isten szent hegyén), és Isten a népek őrzőjévé tette, ám ő a csillagok fölé akart emelkedni, ezért az Úr levetette őt a földre. – Dante Isteni Szinjátékában ~ óriási teste a pokol legmélyén, a föld középpontjában, a Kocitus tavának jegébe fagyva fekszik. (A költő gyakran illeti a Dis és a Sátán névvel is.) Vondel flamand író Lucifer c. tragédiájának hőse, a főangyalok egyike sok hívével együtt Isten ama szándéka ellen tiltakozik, hogy az újonnan teremtett ember az angyalokénál magasabb státust kapjon; lázadását már megbánná, de nincs visszaút számára. Byron Káin c. misztériumdrámájában ~ a bűnbeesés okozója, aki az első emberpár elsőszülöttjében folytatja romboló munkáját. Az Isten önkénye és méltánytalansága ellen amúgy is lázongó Káinnak tudást ígér, megmutatja neki a mindenséget, a végtelen űrt, a szellemvilágot és a korábbi világkorszakokat, és így kergeti bele végzetes tettébe. Madách ~e Az ember tragédiájában a byroni figura több vonását őrzi, ő is tudást ígér az első embernek, s az űrbe is magával viszi. A történeti színek során végig Ádám kísérője marad alárendelt szerepekben (ez Faust és Mephisto viszonyára emlékeztet), s kigúnyolja magasztos eszméit, minduntalan fonákjukat mutatva. Büntetése az, hogy épp „hideg tudása, dőre tagadása” sarkallja az embert egyre újabb, egyre magasabb eszmék felé.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages