Nehemiás

Teljes szövegű keresés

Nehemiás – héberül Nehemja ('Jahve vigasztalása') előkelő zsidó férfi, Hakália fia (Neh). A perzsa király (I. Artaxerxész) főpohárnoka volt; egy napon hallott szülőföldje nyomorúságos állapotáról, s a király engedélyével és támogató leveleivel hazatért, hogy felépítse a lerombolt Jeruzsálem falait. Jóllehet a szamáriaiak, Szanballat és Tóbiás2 biztatására, minden módon akadályozni próbálták, ~ vezetésével a fellelkesült jeruzsálemiek 52 nap alatt újjáépítették a megrongált falakat. Ezután intézkedett ~, hogy a város házait is állítsák helyre, s a papok és léviták mind, a vidék népességéből pedig minden tizedik ember települjön meg Jeruzsálemben. 12 év multán visszatért Perzsiába, de később még egyszer megjelent szülőföldjén. Ekkor rendbe tétette a Templom helyiségeit, gondoskodott a papok és léviták járandóságainak behajtásáról és a szombatnap illendő megüléséről, végül fellépett a vegyes házasságok ellen, s ígéretet vett az ebben vétkesektől, hogy gyermekeiknek nem fognak idegen népből való házastársat választani. – A ~ nevét viselő könyv egyes szám első személyben adja elő a történetet, ennek ellenére valószínű, hogy nem ~ írta; e könyvet a kánon sokáig egységben kezelte az Ezdráséval, s hihetőleg mindkettő az 1Krón és 2Krón szerzőjének a műve. ~ első jeruzsálemi fellépése Kr.e. 445-re esik, vagyis 13 évvel későbbre, mint Ezdrásé, ennek ellenére a könyv egyes részletei úgy hatnak, mintha ők ketten egy időben működtek volna. Még meglepőbb, hogy második útja alkalmával, a 420-as évek elején a vegyes házasságok dolgában ~ kétségbeejtő állapotokat talál, holott ezeket Ezdrás kegyetlenül radikális intézkedései állítólag egyszer s mindenkorra felszámolták. (~ egyébként keményen, de sokkal emberségesebben lát a probléma megoldásához). Az ellentmondást sokan úgy próbálják áthidalni, hogy Ezdrás fellépését teszik későbbre, nem I., hanem II. Artaxerxész uralkodásának hetedik évére, vagyis 458 helyett 417-re. E magyarázat nem túl valószínű, és több más nehézséget támaszt; valószínűbb, hogy az Ezdrásnak tulajdonított embertelen eljárás csak a késői szerző célzatos fikciója.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages