Pilátus

Teljes szövegű keresés

Pilátus – teljes nevén Pontius Pilatus, Judea római prefektusa és ötödik helytartója (26–36). Tetteiben nem volt tekintettel a zsidók vallásos érzékenységére, kisebb zavargásokat is véresen vert le, végül az ellene benyújtott sok panasz miatt visszahívták Rómába. Jézus életében játszott szerepét a négy evangéliumban találjuk leírva. Miután a zsidó főtanács Kaifás elnökletével halálra ítélte Jézust, az ítélet jóváhagyatása céljából ~ elé küldték őt. A helytartó kikérdezte, de nem találta vétkesnek; a vádlott szavai és a belőle sugárzó szelíd méltóság mély benyomást tettek rá. Szerette volna szabadon bocsátani, de az összegyűlt nép a főtanácstól bujtogatva halálát követelte, politikai vádakat is hangoztatva. ~ felajánlotta, hogy a húsvétra tekintettel egy elítéltnek megkegyelmez, de a tömeg Jézus helyett a gyilkosságért elítélt Barabbást választotta, mire a helytartó kénytelen volt helybenhagyni a megfeszítésről szóló ítéletet. – Az evangéliumi elbeszélések sokkal megnyerőbb színben mutatják ~t, mint pl. a kortárs történetíró Josephus Flavius (A zsidók története), mert ezzel is hangsúlyozni akarják a zsidó vezetők bűnösségét Jézus halálában. Egyes ókori keresztény legendák tovább színezték ~ sorsát: utóbb a lelkifurdalástól űzve öngyilkos lett, vagy épp keresztény hitre tért, s mártírhalált halt Tiberius alatt. Fennmaradt két apokrif írás, amelyek ~ állítólagos leveleit tartalmazzák; ezekben a helytartó a császárnak számol be Jézus peréről, és az ártatlanságát hangoztatja. – Bulgakov A Mester és Margarita c. regényének betétregényében ~ a központi alak. A szelíd és lelkébe látó Jézus (Jesua) nagy hatást tesz a cinikus világfira, aki minden befolyását latba veti, hogy a főtanácsnál elérje szabadon bocsátását. Halála után gondoskodik temetéséről és arról, hogy árulóját, Júdás2t eltegyék láb alól. – A szenvedéstörténetben játszott szerepe miatt ~ képe jelen van minden katolikus templomban a tizennégy stáció közül az elsőn. Külön táblaképeken két mozzanat kapcsolatos vele: Jézus ~ törvényszéke előtt áll, a helytartónak tálat tartanak kézmosásra (Tintoretto, ifj. Holbein), ill. ~ a népnek mutatja a töviskoronás Jézust („Ecce Homo” – Weyden, Bosch, Massys, Correggio, Tiziano, Bassano, Munkácsy).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem