próféták

Teljes szövegű keresés

próféták – az Úr küldöttei és szószólói a bibliai írásokban; erre utal a görögös név (prophétész, azaz 'szószóló'), amely a héber nabi (tkp. 'küldött') fordítása. A szó legszélesebb értelmében ~ voltak mindazok, akik Isten üzenetét közvetítették, így Mózes és Józsue is (s valóban így tekinti őket a zsidó hagyomány). Némileg szűkebb értelemben ~nak nevezték egy-egy tekintélyes próféta (pl. Illés és főleg Elizeus) vezetése alatt álló népes testületek tagjait, akik leginkább sámán-szerű ténykedést folytattak; maguk a fő~, mint épp Elizeus, inkább csodatévők voltak, mint a mennyei üzenetek közvetítői. A valódi szószólók olykor alkalmi megbízást kaptak az Úrtól (pl. Gád2, Jahaziel), de többnyire hivatásuk volt a prófétálás; a nép előtt nagy tiszteletben álltak, de uralkodók is kikérték tanácsukat (lásd Mikeás1); Dávid mellett afféle „udvari próféta” gyanánt működött Nátán, és Izaiás is két királynak volt tanácsadója. Életre szóló elhívatásukat olykor igen drámai körülmények között kapták (lásd Ezékiel, Izaiás). Hivatásuk gyakran terhes és veszélyes volt, a királyok és a hatalmasok olykor üldözéssel viszonozták a kemény és őszinte szavakat (lásd Jeremiás), vagy épp halállal fizettek a megrovásért (lásd Zakariás2, Uriás2). A szó legszorosabb értelmében ma a fennmaradt és a bibliai kánonba bekerült prófétai könyvek szerzőit nevezzük ~nak. Az Ószövetségben ilyen 16 van; ezek közül négyet (Izaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel) hagyományosan „nagynak” mondunk a nevüket viselő írás tekintélyes terjedelme miatt, míg további 12 (a bibliai szent szám!) a „kis” próféták közé számít (Ozeás, Joel1, Ámos, Abdiás2, Jónás1, Mikeás2, Náhum, Habakuk1, Szofoniás, Aggeus, Zakariás3, Malakiás). Ezek a könyvek részben intéseket tartalmaznak (a királyok, előkelők vagy a nép bűneit, főleg bálványozását ostorozzák az Úr nevében), részben pedig fenyegető jövendöléseket Izrael ellenségeinek pusztulásáról, s vigasztaló jóslatokat Isten népének győzelméről és majdani dicsőségéről. Ezekben a könyvekben találjuk a Messiásról szóló fontos jövendöléseket is, amelyek az újszövetségi felfogás szerint Jézusra vonatkoztak. Az Újszövetség könyveiben egyébként a ~ száma igen megcsappan. Voltaképp Keresztelő János az egyetlen igazi isteni szószóló, egyszersmind újszerű vonás benne a nagy tömegeket megmozgató igehirdetés és térítés; igazában a Heródes3 előtti fellépése emlékeztet ószövetségi előképekre (Nátán, Illés). Rajta kívül csak egy kisebb jelentőségű próféta tűnik fel Pál történetében (Agabus), aki ószövetségi elődei némelyikéhez hasonlóan nem szavakkal, hanem jelképes cselekedettel adja tudtul mondandóját. A hagyomány ugyan János1 apostolt is a ~ közé számítja mint az Újszövetség egyetlen prófétai művének, a Jelenések könyvének íróját, ám az ő szerzősége korántsem tekinthető bizonyítottnak.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem