Előszó

Teljes szövegű keresés

Előszó
A kötet címét a tömörség igénye diktálta. A vállalkozás lényegét így fejthetném ki bővebben: „A görög és római mítoszok és mondák szereplőinek kis lexikona”.
Az antikvitás öröksége a Bibliáéval egyenrangú, sőt a reneszánsz óta még annál is fontosabb alakítója európai műveltségünknek. Maga az ókori irodalom és művészet is – szerencsésen fennmaradt alkotásai révén – elevenen él az európai kultúrában, de ezen túl, közvetett és áttételes módon, számtalan újkori művet ihletett, hatott át vagy színezett át a mai napig. Mi több, még hétköznapi beszédfordulatainkból is ránk tekint ez az örökség, valahányszor tantaluszi kínokról vagy sziszifuszi erőfeszítésről beszélünk, ha cerberusnak mondjuk a zord portást vagy gigászinak egy nagy vállalkozást. Ezért mondhatjuk bízvást, hogy művelt ember elképzelhetetlen az antik regék világának megbízható ismerete nélkül.
Rendszerezett mitológiai kézikönyv nem egy jelent meg az elmúlt egy-két évtizedben nálunk is, de ábécé-rendes, lexikon-jellegű eligazítóra is szükség van velük párhuzamosan. Ennek az igénynek kíván megfelelni ez a könyv.
 
Minden lexikon alapgondja, hogy mit öleljen föl a terjedelmi korlátok között. Esetünkben van egy arany alap: a magyarul is olvasható fontos ókori irodalmi művek szereplői közül mindazok, akiknek több jut a futó említésnél. Homérosz, Hésziodosz, a nagy tragikusok, a jeles lírikusok, a rómaiak közül Vergilius és főleg Ovidius írásait vettem elsősorban figyelembe. Az így kiformálódó névanyagnak aztán megvan a maga természetes vonzása: a háttér, a környezet figurái közül némelyeknek előtérbe kell lépniük, hogy a fontosabb személyeknek mélyebb dimenziót adjanak. Vannak végül kevésbé fontos alakok; ezek közül is sok felbukkan kötetünk névanyagában, de nem kapnak önálló szócikket, hanem csak utaló jelzi, melyik szereplő kapcsán olvashatunk bővebbet róluk. (Pl. az Antikleia lásd Odüsszeusz, Laertész, Autolükosz utalás azt jelenti, hogy e három címszóban minden fontosat megtudunk Antikleiáról.) Az utalások rendszere egyébként az egész lexikont átfogja; az egyes szócikkek szövegében, az első előforduláskor csillaggal van megjelölve (pl. Laokoón) minden olyan név, amely a maga betűrendes helyén önálló szócikk formájában megtalálható. Több azonos nevű figura esetén ezeket emelt kis számok révén lehet megkülönböztetni, pl. Pallasz1, Palasz2, Pallasz3.
Ami az egyes szócikkeket illeti, ezek elsősorban a szóban forgó személy mondabeli történetét és tetteit ismertetik, merthogy a hősök ezek révén élnek a művelt köztudatban, ezek révén váltak példává és jelképpé. Jellemzést csak az irodalmilag kiemelkedő jelentőségű figurák esetében adtam, ott is főképp az egyes szerzők állásfoglalását ismertetve. Több külföldi lexikonszerző példájára a jelentősebb személyeknél megemlítem, mely fontos írók, költők foglalkoztak velük, kik és hogyan ábrázolták őket képen és szobron az ókortól napjainkig, és hogy mely zeneművekben szerepelnek.
 
Minél otthonosabb lett valaki a halhatatlanok és a héroszok (isteni származású hős királyok) világában, és minél többet megismert közülük, bizonyára annál nehezebben fogja szövevényes rokonsági kapcsolataik között kiismerni magát. Ebben kíván segítséget nyújtani olvasóimnak az a tizenhat részes genealógiai (leszármazási) táblázat, amelyet a könyv végére szerkesztettem, és amelyen ezernél több görög mítoszi és mondai szereplő található a Káosztól a halhatatlanok sokféle rendjein át a trójai háborúban küzdött halandó hősök nemzedékéig. A térképekről jól ismert négyzethálós rendszer és a táblázatok előtt álló betűrendes mutató segítségével pillanatok alatt megtalálható a keresett személy, s ott szemléletesen tárulnak elénk családi kapcsolatai: ősei, testvérei, leszármazottai, közelebbi és távolabbi rokonai. Bízvást mondható, hogy ilyen jelegű és főleg ennyire átfogó, összefüggő családfarendszer még nem jelent meg magyar mitológiai lexikonban, s idegen nyelvűekben is vajmi ritkán.
 
A mű jelen, második kiadása mintegy ötödrésszel bővült az elsőhöz képest, részint új nevek révén, részint azáltal, hogy korábban csak utaló formájában említett személyek önálló szócikket kaptak.
 
T. I.
Megjegyzés a CD-változathoz:
A leszármazási táblákon szereplő nevek szócikkeinek a végén találjuk a barna, kövér betűs hivatkozásokat. Ezekre kattintva egy képnéző alkalmazás jeleníti meg. Ebben, megjelenésekor az egész táblázatot láthatjuk. A kívánt mezőt, részletet az egérrel való négyzet „rajzolásával” nagyíthatjuk ki, ha eredeti méretében nem jól olvasható.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem