Thészeusz

Teljes szövegű keresés

Thészeusz – athéni király, Aigeusz és a troizéni Aithra2 fia, bár a monda egy változata szerint Poszeidón tengeristen nemzette. Aigeusz eltávozott Troizénből, s mikor Aithrától búcsút vett, leendő fia számára egy szikla alá kardot és sarut rejtett el. Amikor ~ felnőtt, felemelte a hatalmas sziklát, a tárgyakat magához vette; ezután rendkivüli hőstettek sorát vitte végbe (lásd Szinisz, Periphétész, Szkirón, Kerküón, Prokrusztész), míg Athénba ért, és ott apjával megismertette magát. Harcban megölte ellene támadó nagybátyja, Pallasz3 tizenöt fiát, a Pallantidákat. Ezután önként Knósszoszba hajózott a Minótaurosznak szánt áldozatok között. Ott Minósz leánya, Ariadné beleszeretett, hozzásegítette a hőst, hogy megölje a szörnyet, s elhajózott vele. ~ azonban a boldogtalan lányt otthagyta Naxosz szigetén; az istenek büntetéséből megfeledkezett ígéretéről, hogy szerencsés hazatérése esetén hajója fekete vitorláit fehérre cseréli, s ezzel agg apja halálát okozta. Athén királyaként egész Attikát egyesítette városa uralma alatt, s azt magát is bővítette, és népességét is jelentősen növelte azáltal, hogy a többi görög államokból telepeseket csábított oda. Ő volt Athénban az első király, aki pénzt veretett; krétai győzelme emlékére bikafejet vésetett rá. Uralkodói gondjai mellett módot talált rá, hogy részt vegyen egy sor híres vállalkozásban, a kalüdóni vadkanvadászaton (lásd Meleagrosz), az argonauták útján, Héraklészt pedig az amazónok elleni hadjáratában segítette. Innen hozta magával rabnőként Hippolütét (vagy Antiopét), akitől balsorsú fia, Hippolütosz született. Utóbb, hogy megpecsételje a krétai Deukalión2nal kötött szövetségét, az ő és a néhai Ariadné húgát, Phaidrát vette feleségül. Ez két fiút szült neki, Démophónt és Akamaszt, de második házassága is szerencsétlenül végződött. ~ barátságot kötött korábbi ellenfelével, Peirithoósszal, a lapithák királyával, és amikor mindketten megözvegyültek, együtt elrabolták ~ számára Helenét, majd leszálltak az alvilágba, hogy Peirithoósz számára Perszephonét szerezzék meg. Az esztelen vállalkozásból csak ~ jutott vissza a napvilágra barátja, Héraklész jóvoltából; távollétében Helenét visszavívták fivérei, a Dioszkuroszok, és Menesztheuszt ültették Athén trónjára. Hóbortos kalandjaival ~ eljátszotta népe szeretetét; visszatérésekor senki sem állt melléje, bitorló utódja száműzetésbe küldte. ~ sógorához, Deukaliónhoz indult, de a vihar eltérítette hajóját Szkürosz szigetére; a sziget királya, Lükomédész orvul a tengerbe taszította. – Bár ~ a görögség egyik legnevesebb hőse, egyetlen nagyobb ókori irodalmi műnek sem lett középponti alakjává; ha a hozzá fűződő epikai anyag öltött is valaha valamiféle formát, az bizonyosan elveszett, annyira, hogy még a címéről sem tudunk. ~nak Minósz előtti bátor fellépéséről és keserű hazatéréséről szól Bakkhülidész két kardala és Catullus egy hosszabb költeménye. Jelen van ~ a Phaidra és Hippolütosz történetét feldolgozó tragédiákban (Euripidész, Racine) mint elhamarkodott ítéletéért fia halálával bűnhődő apa. Euripidész Oltalomkeresők és Szophoklész Oidipusz Kolónoszban c. drámáiban mint a városához menedékért vagy oltalomért fordulók készséges segítője szerepel, aki a harcot is vállalja azokért, akiket védelmébe vett. Fellép Shakespeare Szentivánéji álom c. vígjátékában mint Athén igazságtevő királya; igazában inkább reneszánsz fejedelem, akinek udvarában, az amazon királynéval való menyegzője alkalmából, a mesteremberek bohókás színi jelenetet mutatnak be. A művet egyébként valóban egy főúri esküvő ünnepségein adták elő Londonban. Korunkban Mary Renault angol írónő két regénye, a Thészeusz ifjúsága és A tengerből jött bika a ~-mondakör teljes anyagát feldolgozza. – Változatos kalandjai jóvoltából ~ az egyik leggyakrabban ábrázolt alakja az ókori műalkotásoknak. A róla fennmaradt félezernyi vázaképnek, sok mozaiknak, metopénak és szarkofágdomborműnek több, mint a fele a Minótaurosz megölése jelenetében ábrázolja, de gyakori témák még harca az amazonokkal és Ariadné cserbenhagyása is. – Lully, Händel és Spontini írt róla operát, de olykor jelen van az Ariadnéval foglalkozó zeneművekben is. IV D3

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages