Bucsay Mihály

Teljes szövegű keresés

Bucsay Mihály (Tarcal, 1912. júl. 8.Bp., 1988. júl. 8.): református lelkész, teológiai tanár. Apja felekezeti tanító volt. Korán árván maradt, így előbb a Nagypénteki Ref. Társ. budaörsi árvaháza, majd a hajdúböszörményi Kálvineum lakójaként végezte isk.-it. Teológiát Sárospatakon, Debrecenben és Halléban tanult, egyben lélektant, görög és latin nyelvészetet, pedagógiát is hallgatott. 1935-ben Debrecenben filozófiai doktorátust szerzett. 1941-ben vallástanári, 1942-ben teológiai magántanári vizsgát tett Sárospatakon, 1944-ben teológiai doktorátust szerzett Debrecenben, 1950-ben ugyanott egy.-i magántanárrá képesítették. 1938-ban Halléban megszervezte a Dél-keleteurópai (elsősorban magyar) egyházi kutatóállomást, szerk. a Közép-Dunai Protestantizmus Könyvtára sorozatot. 1946-tól a bp.-i Németajkú Leányegyház lelkipásztora, 1948-tól h., 1956-tól rendes tanár a bp.-i teológiai ak.-n. 1980-ban nyugdíjba ment. Ekkor még rövid ideig a Ráday Kollégium főig.-ja. Jelentős hazai és külföldi irodalmi tevékenységet fejtett ki. – F. m. A realitás kérdése a kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl (Debrecen, 1935); A kantianizmus válsága (Bp., 1942); Szemfan Mihály tanulmányútja 1770-1774 (Bp., 1942); A reformátorok úrvacsoravitái (Bp., 1942); Belényesi Gergely, Kálvin magyartanítványa (Egyháztört., 1944., különkiadás, Bp., 1944); Szegedi Gergely, debreceni reformátor, a kálvini irány úttörője hazánkban (Bp., 1945); A magyar református egyház története (társszerzőkkel, Bp., 1949); Geschichtedes Protestantismus in Ungarn (Stuttgart, 1959); Der Protestantismus in Ungarn (1521-1978) (I-II, Wien-Köln-Graz, 1977-1979); A protestantizmus története Magyarországon (Bp., 1985). – Irod. Ladányi Sándor: Curriculum vitae M. B. (és műveinek bibliográfiája; Egyház és Teológia, tanulmányok B. M. tiszteletére, Bp., 1982); Ladányi Sándor: B. M. ~o. születésnapjára (A Ráday Gyűjt. Évk. III., Bp., 1984); Ladányi Sándor: Dr. B. M. 1912-88 (Ref. Lapja, 1988); Ladányi Sándor: In memoriam B. M. (Confessio, 1988).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages