Szabó Zoltán

Teljes szövegű keresés

Szabó Zoltán (Alsószuha, 1902. nov. 24.Bp., 1965. febr. 20.): református lelkész, teológiatanár. Középisk-it a sárospataki ref. kollégiumgimn.-ában végezte. Teológiát Sárospatakon (1924-ig), Utrechtben és Németo.-ban (1924-25) hallgatott. 1925-26-ban hitoktató volt Sátoraljaújhelyen, 1926-tól teológiatanár Sárospatakon. 1932. dec. 13-án a debreceni tudományegy. teológia fakultásán tett szigorlata alapján 1933. jún. 10-én doktorrá avatták. Ujszászy Kálmánnal Sárospatakon megalapította, megszervezte a népfőisk.-t, a faluszemináriumot, a cserkészetet. Teleki Pállal való barátsága révén fokozatosan bekapcsolódott a politikai életbe. 1938-1945 között ogy.-i képviselő volt a Magyar Élet Pártja programjával. Egyházkerületi főjegyző, püspökh., zsinati tag volt. Képviselő volta miatt 1945-ben és 1946 elején többször letartóztatták, mivel azonban a fasizmus idején Fekete Zsolt fedőnév alatt részt vett az ellenállási mozgalomban (amiről a Min. elnökség 1946. ápr. 2-án adott ki igazolást) az eljárást megszüntették ellene. A sárospataki teológiai főisk. megszüntetése után (1951) visszavonult, majd Békefi Benő nyíregyházi esperes révén 1952. dec.-től 1956. dec.-ig Ófehértón volt lelkész, és Bereczky Albert püspök, a zsinat elnöke közbenjárására 1956. dec. 18-tól visszakerülhetett a tiszáninneni egyházkerületbe; Noszvajon volt lelkész haláláig. Kiterjedt irodalmi munkásságot folytatott. Több tanulmánya kéziratban maradt. – F. m. Az Ifjúkor lélektana és az ifjúság lelkigondozása (Debrecen, 1932); Igehirdetésünk revíziója (Sárospatak, 1934); Kálvin a népi tudatban (Vasady Bélával, Debrecen, 1936). – Irod. Nagy Barna: A tanítvány emlékezése dr. Sz. Z.-ra (Ref. Egyház, 1965. 5. sz.); Nekrológ (Ref. Lapja 1965. 12. sz.); Koncz Sándor: Megemlékezés Sz. Z.-ról (Confessio, 1978. 4. sz.); Varga András: Sz. Z. emlékezete (Ref. Lapja, 1982. 50. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages