Ács Zsigmond,

Teljes szövegű keresés

Ács Zsigmond,
ev. ref. lelkész, szül. 1824. ápr. 24. Laskón, Baranyam., hol atyja László ref. lelkész volt; a hat gymnasiumi osztályt Halason végezte, onnét Kecskemétre ment, hol hat évig tanult a jogi s papi pályán. Már akkor több nyelven beszélt és irt. Miután a papi vizsgálatokat 1847 tavaszán letette, első segédlelkészi állomáson Daróczon (Baranyam.) volt öt hónapig. Innét Kecskemétre hivatott ideiglenes tanárul a görög, latin, héber nyelv és az exegesis tanítására. 1852 őszén a nagykőrösi főiskolához hivatván meg, a görög nyelvet és irodalmat tanította. Itt működött 3 évig Arany János, Ballagi Mór, Mentovich és Szász Károly társaságában. 1855. aug. 10. Foktő (Pestm.) ref. egyháza hívta meg lelkészül. Itt töltött 19 évet. Nyelvismerete 14 élő s holt nyelvre terjedvén, a külföldi remekirókból műfordítással foglalkozott. Végűl 1874-ben szülő falujának egyháza Laskó hívta meg lelkipásztorává, hol jelenleg is működik.
Költeményeket forditott angol és spanyol nyelvből, melyek a Jókai Délibábjában (1853.), a Hölgyfutárban (1855–58.), hol leginkább Longfellow költeményeit fordítá; továbbá Arany Koszorujában (1864.) és a Fővárosi Lapokban jelentek meg.
Munkái:
1. Shakespeare A velenczei kalmár. Angolból. Kecskemét. 1853. (A Horváth Döme által kiadott Ujabb színműtár 4. füzete; másodszor megjelent a Kisfaludy-Társaság által kiadott Shakespeare munkái 3. kötetében, 1864.; harmadszor a Ráth Mór által kiadott illusztrált kiadásban Csiky Gergely bevezetésével és jegyzeteivel. 1887.)
2. Dumas, Paul Jones dráma. Francziából. Kecskemét, 1854.
3. Bernardin de Saint Pierre, Pál és Virginia. Francziából. Pest, 1855. (2. kiad. U. ott, 1883. Olcsó Könyvtár 158.)
4. Shakespeare, Sok zaj semmiért. Angolból. Bpest, 1886. (Olcsó Könyvtár 210. sz.)
Tudósítvány a nagykörősi helv. ev. főgymn. 1873.
Hang Ferencz, Kalocsai Szellemi Omnibusz.
Uj. M. Athenás.
Petrik Bibliogr. és Könyvészete.
M. Könyvészet.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages