Alexovics Vazul,

Teljes szövegű keresés

Alexovics Vazul,
paulinus és pesti egyetemi tanár, szül. 1742. jan. 4. (Horányi szerint 1744. nov. 24.) Egerben előkelő gör. óhitű szülőktől. Még fiatal korában elhagyván szülői vallását, a r. kath. egyházba tért, és miután az alsóbb és közép-osztályokat Pápán és Nagyváradon elvégezte, 1765. jul. 13. a remete sz. Pál szerzetébe lépett, s mint ilyen hallgatta Pápán a bölcseleti, Pécsett a theologiai tudományokat. Pappá szenteltetvén, rendtársait 1768-ban Pécsett, majd Nagyszombatban a bölcseleti s theologiai tudományokra oktatta. Szerzetének József császár által lett eltöröltetése után a pesti kir. egyeteinhez magyar hitszónokúl és tanárúl neveztetett ki 1792-ben és itt halt meg 1796. ápr. 2.
Munkái:
1. Ünnepnapi prédikácziók. Pest. 1789.
2. Halottas beszéd b. Orczy Lőrincz emlékezetének megtiszteltetésére. U. ott, 1789.
3. Vasárnapi prédikácziók, melyeket a pesti főplébánia templomban élő nyelven elmondott, 4 kötet. U. ott, 1790–91. (Vasárnapi és ünnepi prédikácziói együtt 2. kiadásban jelentek meg Pozsonyban 1807-ben öt kötetben.)
4. A könyvek szabados olvasásáról két fő czikkely. Irta A. B. P. A. I. T. N. T. a méltóságos urak, nagy- és kisasszonyok, nemes ifjak és tanuló növendékek kedveért. U. ott. 1792.
5. Az emberséges ember. Szent Istvánnak magyarok első királyának dicsérete, Bécs, 1793.
6. Védelmezése boldogságos szűz Mária tiszteletének. Pest, 1797.
Kéziratban több kész és elkezdett munkája maradt; ezeknek egy része a nemzeti múzeum, másik a bpesti egyetemi könyvtár kézirattárába került.
Horányi, Nova Memoria 74. 757.
Sándor, M. Könyvesház.
Katona, Historia Critica XLI. 554.
Tudom. Gyűjtemény 1817. VIII. 79.
Fejér, Hist. Acad. 133. 141.
Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I.
Egyetemes M. Encycl.
Brüsztle,Recensio I. 240.
Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.
Pauler, A Bpesti Tudom. Egyetem Tört. I.
Némethy Lajos, Dicsbeszédek.
Ballagi Géza, A Politikai Irod. Tört. I.
Petrik Bibliogr.
Bpesti Egyet. Könyvtár kéziratainak Czímjegyzéke 159.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages