Bajtay (Baitay, Bajthay) Antal,

Teljes szövegű keresés

Bajtay (Baitay, Bajthay) Antal,
báró, erdélyi püspök, szül. 1717. decz. 14. Zsidón, Pestmegyében nemes szülőktől; ifju korában a kegyes-rendiek szerzetébe lépett; bővebb ismeretszerzés végett 1736-ban Rómába ment és ott a Nazareno collegio-ba lépett be; innen Párisba ment. Hazájába visszatérvén 1747-ben a pesti gymnasiumban tanított. 1749. máj. 13. a budai királyi lak alapjának letételekor beszédet tartott; ekkor a bécsi Therezianumban a történet és archaeologia tanárává nevezték ki; később pedig József trónörököst a történelemre tanította. 1754-ben a rend tartományi főnökévé választották. 1760. okt. 1. erdélyi püspök és pozsonyi prépost lett; egyúttal val. belső titkos tanácsossá neveztetett ki s bárói rangot nyert. Püspökségéről lemondván, midőn Erdélyből Pozsonyba utazott, hogy prépostságát átvegye, 1775. jan. 15-én Szent-Annán (Aradhoz közel) hirtelen meghalt.
Munkái:
1. Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III. Idus. Maii 1749. Budae. (Ujra nyomatott Boroszlóban és Varsóban 1756. 2. kiadás. Magno-Karolini, 1786. 3. kiadás. Pestini, 1787. Hol a bevezetésben életrajza s kézirati munkáinak jegyzéke van megirva. Hozzá: Allocutio ad Transylvaniae proceres et de vita scriptisque auctoris commentariolus.)
2. Specimen rationis in historicis institutionibus susceptae. Viennae. 1750. (Névtelenül.)
3. Allocutio habita ea occasione cum Jos. Maria Auersperg S. R. I. Comes Supremus Magni Principatus gubernator renunciaretur die VI. mensis mai 1777. H. n.
Katona még három latin versét említi, melyeket mint költészetet tanuló Grassalkovich Antal herczeg tiszteletére irt.
Kézirati munkái: Arcana regni Hungariae historia. (II. József császár magán használatára 1755.) és Institutiones philosophicae. Politico-statistica Regni Hungariae s több kézirata a m. nemzeti múzeumban van. Statistica regni Hungariae, quam tradidit... archiduci deinde Josepho II.... imperatori cz. kézirata a bécsi udvari könyvtárban van. Tudománya s hűsége Mária Terézia királynénknál oly bizalmat szerzett neki, hogy vele több fontos ügyben levelet váltott. (E nagybecsű levelek a m. tud. akadémia levéltárában őriztetnek.)
Paedagogiai s didactikai jegyzetei a M. Terézia kivánatára készült tanrendszer összeállításakor is felhasználtattak. Kéziratban maradt művei közt magyarúl irt verseit (Rhythmi Hungarici) is említik.
Szeredai, Notitia Veteris et Novi Cap. Eccl. Albensis Transilvaniae 209. 219.
M. Musa 1787. 34.
Horányi Memoria, Nova Memoria és Scriptores Piarum. Scholarum.
Sieb. Quart. I. 374.
Katona, Histor. Critica XXXIX. 935.
Molnár, M. Könyvház VII. 12.
Közhasznú Esm. Tára II. 27.
Egyetemes M. Encycl. V. 326.
Nagy Iván, Magyarország Családai I.
Figyelő VI–IX.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages