Báthory Zsófia (somlyói).

Teljes szövegű keresés

Báthory Zsófia (somlyói).
B. András és Zakreska Anna leánya, szül. 1629-ben; első férje gróf Haller László, második gr. Teleki József, harmadik II. Rákóczy György erdélyi fejedelem volt, kivel 1643. febr. 3. kelt egybe s ugyanekkor a kath. hitről az ev. ref. vallásra tért át, de csak látszólag, mert szivében folyton hű maradt a kath. valláshoz, udvarában jezsuitákat tartott s fiát, R. Ferenczet titokban a kath. hitben neveltette. Férje 1660. június 7. elhalván, B. Zs. nyiltan letette a reformált hitet és 15 éves fiával, R. Ferenczczel, a kath. vallást vette föl. Udvara kolostori szint öltött, benne folyton öt jezsuita tartózkodott és hihetőleg ezek ösztönzésére kezdte üldözni a protestánsokat, a mi aztán annyi panasznak lett oka. Ez üldözés a sárospataki ref. egyház és kollegium ellen történt intézkedésekkel indult meg, hol is B. Zs. a protestánsokat a templomba járástól eltiltá s a kollégiumot minden jövedelmétől, mit férje s elődei jóvoltából élvezett, megfosztá, sőt 1662-ben a kath. vallás gyakorlatát vitte be a várba s a jezsuitákat Patakra behozván, a várban kollégiumot építtetett számukra; ennek javaiba való beigtatásuk 1668. ápr. 13-án történt. A kath. valláshoz haláláig hű maradt és 1676-ban a jezsuitáknak Kassán igen szép templomot emelt. Meghalt 1680. jun. 2. Munkács várában. Pethő István tartott sirja felett emlékbeszédet.
Irodalmi munkássága csak egy emléket hagyott maga után, egy imakönyvet, mely a XVIII. században Lőcsén került sajtó alá, mások szerint Nagyszombatban. Érdekesek levelei is; ilyenek a Szegedi Ferencz váczi püspök, pozsonyi prépost és udvari kanczellárhoz intézettek 1668-ból és említésre méltó még 1666-ban kelt levele, melyben Barsmegyét meghivja fiának, Ferencznek, Zrinyi Ilonával történendő menyekzőjére.
Horányi, Memoria I. 135.
M. Musa 1787. 44.
Mindenes Gyűjtemény I. 1789. 193.
Felső-Magyarországi Minerva 1831. II. 401.
Regélő 1833. 6. sz.
Honművész 1833. 35. sz.
Hölgyfutár, 1851. 104., 105. sz. (Nagy Iván.)
Danielik, M. Irók II. 20.
Erdélyi Prot. Közlöny 1873. (Szilágyi Sándor, B. Zs. áttérése).
Magyarország és a Nagyv. 1875. 40. sz. (Fejérpataky L.)
Fabó, Monumenta II.
Tört. Lapok II. 1875. 11. sz. III. 1876. 27. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages