Czirbesz Jónás András,

Teljes szövegű keresés

Czirbesz Jónás András,
ág. ev. lelkész, Cz. Sámuel ág. ev. lelkész fia, szül. 1732-ben Szepes-Váralyán; a gymnasiumot Dobsinán és Lőcsén, felsőbb tanulmányait a pozsonyi ev. lyceumban Tomka Szászky János alatt (1742–52.), theologiai tanulmányait a hallei s göttingai egyetemen végezte. Hazájába visszahivatván 1756-ban Iglón mint ág. ev. lelkész nyert alkalmazást; 1783-tól a XVI szepesi városok ág. ev. seniora is volt. Hivatalos foglalkozásán kivül érmeket, a hazai történelemre vonatkozó pecséteket, kéziratokat gyűjtött és nevezetes könyvtára s ásványgyűjteménye volt, különösen a szepesi bányavárosokra s a Kárpátokra nézve. Meghalt 1813. jan. 11. Iglón.
Mint iró latin verseivel, helyrajzi s érmészeti czikkeivel és könyvbirálataival lépett föl a Windisch által szerkesztett Ungarisches Magazin és a bécsi K. K. priv. Anzeigen czímű folyóiratokban. Czikkei közül legnevezetesebbek: Beschreibung des Karpathischen Gebirges aus der Handschrift eines unbekannten Verfassers (Ung. Magazin III. és folytatása a K. K. priv. Anzeigen II–IV. évf.) és a Karpatische Bergreise auf den Krivan, sammt dabei gemachten Beobachtungen (K. K. priv. Anzeigen III.)
Munkái:
1. Supremum pietatis munus piis manibus dni Pauli Tisztae de Selyeb provinciae XVI oppidorum in Scepusio administratoris regii a. s. r. 1777. die 21. oct. post superatum quo conflictatus aliquandi eo erat, feralem morbum, pie placideque defuncti. Leutschoviae. (Költemény.)
2. Justae lacrimae quibus seren. Mariae Theresiae rom. imperatricis viduae Hungariae et Bohemiae reginae... die 29. nov. 1780. de vita inopinato decedentis, obitum... prosequitur. Viennae, 1781. (Kézirata a m. n. múzeumban.)
3. Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe... U. ott, 1781. (Mária Terézia halálára Iglón 1780. decz. 24. mondott beszéd.)
4. Plausus votivi quum aug. principi Francisco II. imperatori... haeres Ferdinandus Carolus... 19. apr. 1793. esset natus. Leutschoviae.
Kézirati munkái: Collectanea historico ecclesiastica (tiz kötetben az iglói ág. ev. egyház könyvtárában); Adparatus ad illustrandam rem nummariam Hungaro-Transylvanam ex monumentis partim ineditis... (rajzokkal); Dissertatio de dignitate et juribus Landgravii seu comitis Saxonum de Scepus, febr. 20. 1775. (Mária Terézia által a lengyelektől való revindicatio alkalmával irta); Origines et natales Saxonum Scepusii. Miscellanea historica et litteraria imprimis ad comitia Semproniensia 1681 spectantia és egy kötet Diplomatariuma a m. n. múzeum kézirattárában van, Cornideshez irt 99 levele pedig a m. tud. akadémia levéltárában.
Gyűjteményét és könyvtárát Cházár András vette meg és a rozsnyói ág. ev. gymnasiumnak adományozta.
Horányi, Memoria és Nova Memoria.
De Luca, Das gelehrte Oesterreich.
M. Kurir 1789. 973. l.
Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 250.
Gemeinnützige Blätter 1813, 11. 12. sz.
Kis János, Emlékezései I. 83.
Allgem. Literatur Zeitung 1814. I. 592. l.
Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie. XX. 455.
Melzer, Biographien Berühmter Zipser 231.
Katona, Historia Critica XLI. 573.
Közhasznu Esmeretek Tára III. 346. l. (Fábri Pál.)
Szinnyei Könyvészete.
Balogh Ferenc, Magyar Prot. Egyháztört. Irodalma 54.
Petrik Bibliographiája.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages