Dessewffy Aurél (cserneki és tarkői gróf),

Teljes szövegű keresés

Dessewffy Aurél (cserneki és tarkői gróf),
a m. tud. akadémia igazgató tagja, a m. földhitelintézet és az orsz. gazdasági egyesület elnöke, a m. főrendiház tagja; gróf D. Emil a m. tud. akadémia elnöke s báró Wenckheim Paulina fia, szül. 1846. jan. 16. Budapesten; tanulmányait Pozsonyban végezte, mire főleg nemzetgazdasági ismeretek elsajátítása végett Münchenben és egy évig Londonban tanult; miután visszatért hazájába, egy ideig Szabolcsmegyében mint aljegyző szerepelt, Lónyay Menyhért gróf alatt pedig mint segédfogalmazó belépett a pénzügyminiszteriumba; ezt azonban nem sokára elhagyta, hogy a politikai pályára lépjen. 1869. okt. 16. nőűl vette gr. Károlyi Pálmát, gróf Károlyi György és gr. Zichy Karolina leányát. 1874-ben választatott meg először képviselővé a zborói, azután a tisza-löki kerületben, melyet 1883-ig képviselt s a Tisza-kabinettel ellenzéket képezett. Legelső feltünő szereplése a székesfehérvári országos kiállításon volt a gazdák congressusán s azóta az agrármozgalmak egyik vezérférfia gyanánt szerepelt. Az 1884–87-ki cyklus alatt a főrendiházban foglalt helyet, hol az ellenzéknek egyik tagja volt. 1883. máj. 19. a m. tudom. akadémia megválasztotta igazgató tanácsába, 1887-ben a magyar földhitelintézet igazgató elnöke lett. Az 1887. választások alkalmával a pozsonymegyei szentjánosi kerületben mérsékelt ellenzéki programmal újból képviselővé választatott. Az utolsó választások alkalmával nem lépett fel. Büd-Szent-Mihályi jószágán gazdálkodik, e mellett több pénzintézet és gazdasági vállalat választmányába is foglal helyet.
Nemzetgazdasági kérdésekkel ifjúságától kezdve foglalkozván, több tanulmányt tett közzé különféle szaklapokban, így a Nemzetgazdasági Szemlében (A kereskedelmi mérlegről, 1878. Az arany jövője, 1880. A hazai közlekedésügy viszonyairól és kivánalmaról); M. Dohány Ujságban (1891. 18. sz. D. A. gróf levele Daróczi Vilmoshoz a Dohány Ujság szerkesztőjéhez. Büd-Szent-Mihály, aug. 28. 1891. Hasonmással); irt czikkeket a Vadász- és Versenylapba (1871. A mérki vadászatok vaddisznókra) és a Gazdasági Lapokba (1884-től fogva).
Munkái:
1. Közlekedés ügyében tárgyalt kérdések. Bpest, 1881. (Az országos magyar gazdasági egyesület által gazdasági bajaink kipuhatolása és orvoslása érdekében tartott enquete tárgyalások V. füzete. Előadók: – és György Endre.)
2. A gazda kör hitelügyi bizottságának emlékirata a kisbirtokosok hitelviszonyai tárgyában. Bpest, 1884. (Schmidt Józseffel együtt.)
M. Könyvészet 1886. 101. l.
M. Nemzetségi Zsebkönyv. I. 1888. 83. l.
Sturm, Országgyülési Almanach 1892–1897. Budapest, 1892. 85. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages