Gajdács Pál,

Teljes szövegű keresés

Gajdács Pál,
ág. ev. lelkész, szül. 1847. decz. 23. Békés-Csabán; a gymnasium négy osztályát szülővárosában, az V. és VI. osztályt Szarvason Zsilinszky Mihály tanár alatt végezte 1865-ben; a VII. osztályra Selmeczre ment; itt ismerkedett meg Mikszáth Kálmánnal, ki akkor a VIII. osztályba járt és lelkesítette őt az irodalomra. Pozsonyban 1867-től a theologiát hallgatta s a lelkészi pályára készült; szerkesztette a Lobogó cz. ifjúsági s a Gondolat cz. theologiai lapot. A vizsga letétele után 1870-ben külföldre utazott, hol egy évet a berlini s egyet a hallei egyetemen töltött; a szünidők alatt pedig meglátogatta Londont, Párist, Svájczot és a Rajna vidékét. 1872. szept. 3. a szarvasi ág. ev. egyházba hívták meg segédlelkésznek; 1878. szept. 4. a békés-csabai polgári leányiskolába választották meg tanárnak. 1881. febr. 10. a szarvasi főiskolában a classica philologia tanára lett. 1882. márcz. 15. óta a tótkomlósi ág. ev. gyülekezet rendes lelkésze.
Első költeménye A szép pékleánynak cz. (melyet pozsonyi theologus korában irt) az Üstökösben (1868) jelent meg, később is jelentek meg ott versei neve alatt vagy Pál diák és Tollagi Jónás álnévvel, úgyszintén a Borsszem Jankóban, az Urambátyámban és a vidéki lapokban; utóbbiakban irt még vezérczikkeket, mezőgazdasági, társadalmi, paedagogiai s vegyes czikkeket. Utirajzokat irt a Mikszáth Kálmán M. Néplapjába. Czikkei a Békés-vármegyei Évkönyvben (V. 1879. Az 1754. egyházlátogatás Szarvason, IX. 1883. Adatok Tót-Komlós egyházi és községi történetéhez.)
Munkája: Kedves az Isten hajléka! Egyházi beszéd, melyet a szarvasi ág. hitv. ev. templom fölszentelésének 88. emlékünnepén 1876. decz. 10. mondott Bpest, 1876. (A tiszta jövedelem a békési ev. esperesség szegény s templommal még nem bíró egyházainak templomalapjára esik.)
M. Könyvészet 1877. és önéletrajzi adatok.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages