Sáfrány Lajos,

Teljes szövegű keresés

Sáfrány Lajos,
ev. ref. tanító, nőképzőintézeti igazgató, szül. 1874. okt. 15. Tégláson (Hajdúm.), hol atyja lelkész volt, anyja Fodor Julianna. A gymnasiumot és theologiai tanfolyamot a debreczeni kollegiumban, a bölcseletet Budapesten és Münchenben végezte; 1899–1900-ban helyettes tanár és docens volt a debreczeni ev. ref. főgymnasiumban, 1900–1905-ig a paedagogia tanára u. ott a ref. tanítóképzőintézetben. 1905 óta a nagyváradi ev. ref. tanítónőképzőintézet igazgatója.
Az 1893–900. évek között verses és prózai szépirodalmi, aesthetikai s társadalmi czikkeket írt a Debreczeni Hírlap, Debreczeni Ellenőr, a Debreczen és az Uj Idők cz. hírlapokba; egyéb hirlap-czikkei a Debreczeni Prot. Lapban (1905. 8. sz. A nő lelke, 17–25. sz. Szemlélődés tanügyi reformkérdések felett, 31. sz. A XIX. század mérlege egy franczia tudós szerint, 1896. 37. sz. A lelki élet gépezete és az akarat nevelése); a M. Paedagogiában (1905. A filozofia tanítása a középiskolában); a Debreczeni Lelkészi Tárban (1904–1905. Az okos és szelíd nő. Még nagy idő vagyon!)
Munkái:
1. Pheidiás. Tanulmány az antik műtörténet köréből. Bpest, 1900. (Ism. Huszadik Század, M. Kritika IV. Arch. Értesítő).
2. Isten házának látogatása. Debreczen, 1900. (Beszédek ifjusági istentiszteletekre II.).
3. A korszellem és a protestantismus kilátásai. Debreczen. Debreczen, 1903.
4. A szellemi munkaképesség kísérleti mérése és a túlterhelés problémája. Bpest, 1903. (Különny. a Magy. Paedagogiából).
5. Kossuth emlékezete. A debreczeni ev. ref. felsőbb leányiskola s tanítónőképzőintézetnek Kossuth születése 100-dik évfordulóján tartott emlékünnepen felolvasta. Debreczen, 1903.
6. Emlékezés Spencer Herbertről. Debreczen, 1904.
7. Neveléstan. II. rész. A lelki élet ismertetése. Tankönyv tanítónőképző-intézetek számára. Debreczen, 1906.
Vajda Emil Névkönyve 77. l .
M. Könyvészet 1900., 1903., A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages