Salamin Leó

Teljes szövegű keresés

Salamin Leó
állami főreáliskolai igazgató, előbbinek testvérbátyja, szül. 1832. jún. 17. Chippisben (Svájcz), 1861-ben tett tanári vizsgát és Lőcsén lett gymnasiumi helyettes, 1863. rendes tanár és a budai reáliskolához helyeztetett át. 1868-ban a soproni állami főreáliskola tanárának, 1872. szept. 30. igazgatónak neveztetett ki, hol a franczia nyelvet, mennyiségtant és természettant tanította. Nyugalomba vonulása után 1903. auguszt. Budapesten meghalt.
Munkái:
1. Ollendorf H. G. Uj rendszere, mely szerint mindenki egy nyelvet hat hónap alatt írni és beszélni megtanulhat. A franczia nyelvtanuláshoz alkalmazva, magán- és nyilvános tanításra átdolgozták Salamin testvérek. Pest, 1862. (3. kiadás. Bpest, 1879.)
2. Kulcs... Uj rendszerhez... Salamin testvérektől. Pest, 1863. (3. kiadás. Bpest, 1885.)
3. A fajsúly meghatározása. Lőcse, 1867. (Különny. a lőcsei állami főgymnasium Értesítőjéből.)
4. A mennyiség- és természettani földrajz vezérfonala. Középtanodák használatára. Pest, 1870–71. Két rész. (Linkess Miksával együtt. Öt táblarajzzal és szövegbe nyomott ábrákkal.)
5. Természettan algymnasiumok számára. Irta Pisko F. J. A 4. jav. és bőv. kiadás után magyarítá. 313 fametszettel. Bpest, 1873.
6. Franczia olvasókönyv reáltanodák és gymnasiumok használatára. Bpest, 1875. Két rész.
7. Franczia olvasmányok a reáliskolák II, III. és IV. oszt. számára, értelmező magyarázatokkal és szótárral ellátva. Sopron, 1877. (Leupin Jánossal együtt. 2. bőv. kiadás a reáliskolák II–V. oszt., úgy gymnasiumok és kereskedelmi iskolák számára. Sopron, 1882.)
8. Elemi franczia nyelvtan reál-, kereskedelmi, valamint felső leányiskolák számára. Ploetz Károly után magyarosította. Bpest, 1889. (2. bőv. és jav. kiadás. Ism. Egyetemes Philologiai Közlöny 1888–1889.)
9. Franczia nyelvtan gymnasiumok. kereskedelmi-, felsőbb leányiskolák számára és magánhasználatra. Ploetz Károly után átdolgozta. Bpest, 1893.
Bartl-Felsmann Névkönyve. Pest, 1870. 39. lap.
Sopronvárosi főreáliskola Értesítője. 1870. 34. l.
Szinnyei Könyvészete.
Petrik Könyvészete.
Kiszlingstein Könyvészete.
M. Könyvészet 1886.
Rajner Ferencz, Névkönyve. Bpest, 1893. 113. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages