Sárkány Lajos (ilenczfalvi),

Teljes szövegű keresés

Sárkány Lajos (ilenczfalvi),
bölcseleti doktor, ev. ref. kollegiumi tanár, szül. 1860. ápr. 30. Kolozsvárt; egyetemi tanulmányait 1879–1884-ben Kolozsvárt, 1884–85. Berlinben végezte. 1883-ban tett tanári vzsgát és 1885. szept. elején a kolozsvári ev. ref. főgymnasiumban a mennyiségtan és természettan tanára lett (azon a tanszéken, melyet az 1885-ben nyugalomba vonult édes atyja, S. Ferencz, a XVIII. század végén anyjának nagyatyja, Méhes György és utána a fia, Méhes Sámuel töltöttek be). Az erdélyi ev. ref. tanárok általános özvegy-árva-segély-alapjának pénztárnoka. 1896–1902-ig a kolozsvári ref. kollegium igazgatója volt; 1902 óta az erdélyi ref. egyházkerület tanügyi előadója és több évig volt igazgató-tanácsának számvevője.
Czikkei a kolozsvári ref. kollegium Értesítőjében (1887. A mathematika tanultatása, 1896–1902. Az iskolai évet megnyitó és bezáró beszédek, 1897. A felekezeti középiskolák feladata); a Pénzügyi Útmutatóban (1888. 5. sz. Kis sorsjegyeink valódi értékéről, decz. sz. Kis sorsjegyeink belértékéről, 1889. 10. sz. A magyar állami conversiók, 19. A conversio és a közönség érdeke, ugyanez az Erdélyi Hiradóban); a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1890. 19. sz. A közalapi tőkesegélyezés kérdéséhez); a Protestáns Közlönyben (1898. Az egyházkerületi takarékpénztár); az Erdélyi Prot. Lapban (1897. Az iskola és családi kör viszonya, 1898. A záró vizsgálatokról, 1899. Az államsegély és a gymnasiumok felekezeti jellege, Báró Baldácsi Antal, 1903. Emlékbeszéd Bólyai János születésének 100-dik évfordulóján, 1904. Az egyházi tűzkártérítés); az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönyében (1900. A középiskolai testi nevelés); a Természettud. Közlönyben (1900. A levegőbeli hangtünemények); az Erdély nevesebb fürdői 1902-ben, szerk. Rigler Gusztáv cz. munkában (A fürdők anyagi viszonyai).
Munkái:
1. Az arcus tangens ismételt külzelése. Kolozsvár, 1883.
2. Kimutatás az erdélyi ev. ref. egyházkerület pénztárában kezelt alapok állásáról 1891. jan. 1-én. U. ott, 1891.
3. Mértan. Kézikönyv és példatár gymnasiumok felsőbb osztályai számára. U. ott, 1897. (2. kiadás. Bpest, 1901. Ruménul, Balázsfalva, 1899.)
4. Pótfüzet az előbbihez. Kolozsvár, 1899.
5. Négyszámjegyű logaritmus táblák. U. ott, 1900.
6. Algebra. U. ott, 1905.
Szerkesztette a kolozsvári ev. ref. kollegium Értesítőjét 1896–1902-ben.
M. Könyvészet 1901.
Parádi Kálmán, Erdélyi ev. ref. egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza. Kolozsvár, 1896. 40. l.
Petrik Könyvészete 1886–1900. 737. l. és önéletrajzi adatok.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem