Szent-Ábrahámi Lombárd Mihály

Teljes szövegű keresés

Szent-Ábrahámi Lombárd Mihály
unitárius püspök, Sz. György unitárius pap fia, szül. 1783. Városfalván (Udvarhelym.); tanulmányait Kolozsvárt végezte 1710-ben, a mikor a szebeni országos bizottság mellé hitszónokul alkalmazták. 1712. külföldre ment és 1713. máj. 1. a leideni, 1714. nov. 5. az odera-frankfurti egyetemre iratkozott be. 1715. nyáron érkezett vissza hazájába, hol 1716 elején tanára, 1720. igazgatója lett a kolozsvári unitárius kollégiumnak; 1723. egyházi főtanácsi közjegyzővé, 1737 kolozsvári pappá és aug. 24. püspökké választatott, és igy egyszerre három fontos hivatalt viselt. Egyházi közpénztár állítása, egyházi hivatalnok tisztújítása, a világiaknak az egyház kormányzatába való bevitele örökíté meg emlékét. Meghalt 1758. márcz. 31. Kolozsvárt.
Munkái:
1. Döghalál idejére alkalmaztatott imádságok . Kolozsvár, 1742.
2. Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott könyörgések. U. ott, 1746. (Uj kiadása 1826. U. ott).
3. Systema universae theologiae christianae. U. ott. 1787. (Summa... cz. szokták emlegetni. Magyarul Derzsi Károly fordításában Ferencz József előszavával: Keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint cz. U. ott, 1899.)
4. Imák mindkét nembeli hívek számára. Átdolg. és ujakkal bővítette Csifó Salamon. U. ott, 1902. Egyháza énekeskönyvét új kiadásban bocsátotta közre.
36 munkája van, melyek nagyobb része kéziratban maradt.
Benkő, Transsilvania. II. 531. l.
Aranyosrákosi Székely Sándor, Unitárius vallás történetei. Kolozsvár, 1810. 170. l.
Budapesti Szemle VI. 1859. 307. l.
Keresztény Magvető 1861. 137. l. kőny. arczk.
Vasárnapi Ujság 1865. 36. sz. arczk.
Egyetemes M. Encyclopaedia IV. 687. l. (Jakab Elek).
M. Könyvészet 1902.
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 272. l.
Petrik, M. Könyvészet 1886–1900.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages