Zalai Mihály,

Teljes szövegű keresés

Zalai Mihály,
cziszterczi-rendi főgymnasiumi igazgató, szül. 1860, augusztus 16. Nagy-Vászonyban (Veszprémmegye); 1877. aug. 27. lépett a rendbe; 1883. szept. 9. pappá szentelték; 1883–1885. főgymn. tanár volt Pécsett; 1885–86. egyetemi hallgató Budapesten, 1886–89. főgymnasiumi tanár Egerben, 1889-től Pécsett. 1888-ban nyert tanári képesítést a magyar és német nyelvből. 1904 óta a székes-fejérvári főgymnasium igazgatója.
Munkája: Az Ehrenfeld codex nyelvi sajátságai. Eger 1888. (Az egri főgymnasium Értesítője 3–48. l.)
A hazai ciszterczi-rend Emlékkönyve Bpest, 1896. 382. l.
Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 187. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT