névmagyarázó monda

Teljes szövegű keresés

névmagyarázó monda: helynevek, személynevek nevéből kikövetkeztetett vagy ahhoz kapcsolt mondai jellegű vagy anekdotikus elbeszélés. Kialakulásában jelentős szerepet játszik népünk szófejtő, szóértelmező leleménye, a népetimológia. Névmagyarázó monda a szóban forgó nevek keletkezését egyúttal a megfelelő földrajzi vagy természeti tárgyak, geológiai képződmények (falvak, sziklák, dombok, határrészek, források, tavak, patakok stb.) keletkezésének történetével is kapcsolatba hozza, így az eredetmagyarázó aitiologikus mondákkal érintkezik. Falvak, városok, határrészek nevét számos esetben egykori tulajdonosának vagy a vidéken tevékenykedő nevezetes vagy jellegzetes történelmi vagy népi személyek neveként értelmezi. Ilyenek tetteivel vagy a tájon lezajlott eseményekkel (vagy hasonlók fikcióival) magyarázza; ilyenkor a névmagyarázó monda a történeti monda fogalmát fedi. Olykor a név mitikus vagy meseszerű elképzeléseket tükröz, ilyenekről szóló elbeszéléseket inspirál, a tájhoz fűződő eseményekben természetfölötti hatalmak köreműködését sejteti, s a hiedelemmondák válfajaként jelentkezik. – Személyneveinkkel kapcsolatos névmagyarázó monda történeti személyekre, népi hősökre vagy típusokra vonatkozóan ritkán adódik; nagy bőséggel burjánzik azonban a falvaink gyakorlatában sűrűn használt ragadványnevek körül, amelyek személyek, majd családok, sőt egész nemzetségek megkülönböztetőivé fejlődnek; vagy gúnyos, csipkelődő hangulattal emlékeztetnek az első hasonlóan nevezett személy valamely feltűnő tulajdonságára, vagy valamely vele esett anekdotikus eset emlékét őrzik ( még: névadás). – Irod. Réső Ensel Sándor: A helynevek magyarázója (Pest, 1861–62, 1–2. füz.); Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben (Bp., 1888); Mikesy Sándor–Pais Dezső: Névtudományi vizsgálatok (Bp., 1960).
Sándor István

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages