Rendfokozatok

Teljes szövegű keresés

Rendfokozatok
Rendfokozatok a második világháború idején: a kat. személyek kat. előmenetelét a személynév mögött és az egyenruhán kifejező címek. Nem fedik a kat. hierarchiában elfoglalt helyet, mivel ált. nem jelölik meg az adott személy beosztását. Annyi átfedés van a kettő között, hogy ált. minden hadsereg állománytáblája előírja, mely beosztás betöltéséhez minimálisan milyen rendfokozat szükséges, ill. előírja az adott beosztásban maximálisan elérhető rendfokozatot. Kivételt képezett 1935.szept.22-ig a sz. Vörös Hadsereg, mivel ott addig nem voltak rendfokozati jelzések, a személynév mögött és az egyenruhán a beosztás jelzését tüntették fel (1935.szept.22. és 1943.máj.20. között pedig keveredtek a beosztás- és rendfokozati jelzések). Ugyancsak rendhagyó az SS, ahol a rendfokozatok a beosztásokból fejlődtek ki, de a II.vh. folyamán egyre inkább rendfokozati jelzésekké váltak. – A következő táblázatokban az egyes rendfokozatok előtt használt betűjelek kizárólag az egymásnak való megfeleltetés lehetőségét adják meg. A nagybetűk a minden hds-ben létező állománykategóriákat jelölik: A tábornokok, B törzstisztek vagy főtisztek (bár a kettő nem teljesen azonos, s nem is minden hds-ben különítették el ezt az állománykategóriát a tisztekétől), C tisztek, D törzsaltisztek vagy főtiszthelyettesek (ez sem teljesen azonos, s ez az állománykategória sem létezett minden hds-ben, de lényegében a tisztek és a tiszthelyettesek közötti rendfokozatokat foglalja össze), E altisztek vagy tiszthelyettesek, F legénység. Az egyes állománykategóriákon belül alkalmazott kisbetűket szintén csak a viszonyítás érdekében alkalmazzuk. A kisbetűk sorozatában az egyes táblázatokban előforduló „lyukakat” figyelmen kívül kell hagyni, az egyes országok rendfokozatainak sorozata azok nélkül folyamatos (vagyis nem jelentik azt, hogy azon a helyen volt). – Az egyes hds-ek rendfokozati táblázatainál az országnevet ált. adtuk meg, nem az akkor hivatalos állami megnevezéssel. – A szakirodalom a n. szárazföldi haderőnél egyaránt használja a tábornagy és a vezértábornagy rendfokozatot. A kettő egy és ugyanaz. A General-Feldmarschall rendfokozatot a Porosz Királyság vezette be 1701-ben, a Habsburg-birodalommal ekvivalens katonai hierarchia kialakításáa érdekében. Az utóbbiban az 1670-es évektől már megvolt a Feldmarschall (tbgy.) rendfokozat, ezért a poroszok a Generalität (szóösszetételben „fő...”) szóból származtatták az előtagot saját rendfokozatukhoz. A hierarchiában elfoglalt helye szempontjából az osztrák-magyar Feldmarschall azonos volt a porosz General-Feldmarschallal. 1806-1814 között a porosz kir. adományozta a Reichsgeneralfeldmarschall (birodalmi tábornagy) rendfokozatot is. Hitler felújította a tbgy. rendfokozatot, 1940.júl.19-én a Fr. feletti kat. győzelem nyomán egyszerre 12 tbk-t nevezett ki tbgy., egyidejűleg Göringet Reichsmarschall (bir. tbgy.) rendfokozatba. A n. szárazföldi haderőben Feldmarschall nem volt, csak Generalfeldmarschall (1914-től egybeírott formában). 1945-ig összesen 25 n. tbk. viselte a tbgy. rendfokozatot. A m. sajtó 1940.júl. óta használta a vezértábornagy (vtbgy.) megnevezést (1918-ig a tábornagyot /tbgy./), a General-előtag lefordításával, helytelenül félreértelmezve az előtag jelentését. Vezérnek a Führert lehetett fordítani, amit rendfokozati megnevezésben kizárólag Himmler SS bir. vezető viselt (Reichsführer-SS /SS birodalmi vezér/). BJ, SA, SGy

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages