A renaissance Mátyás udvarában

Teljes szövegű keresés

A renaissance Mátyás udvarában
Mátyás király is, ki fogékony volt minden iránt, a mi nagy és szép, felkereste a renaissance civilizációját ott, a hol legszebben virágzott, főleg azóta, hogy a királyné, az arragoniai Beatrix, hazája művelődését Budán is ápolta. Mátyás udvara volt az időben a legfényesebb s legmíveltebb az Alpeseken inneni Európában; sem a német császár, sem a francia király nem vetélkedhetett, csak brabanti hercegek versenyezhettek vele.
Bergamói Fülöp humanista már 1460-ban említi Mátyás olvasási szenvedélyét, mely oly nagy volt, hogy az udvari személyzet gyakran találja Curtiust, Liviust vagy más történeti munkát a király ágyában vánkosai közt. Mátyás pedig azon gyönyörű levélben, melyben 1471-ben Pomponius Leatusnak megköszöni Silius Italicus époszának nyomtatott példányát, említi, hogy, bár folytonos háborúkba keverve, fennmaradó idejét mégis az irodalom olvasásnáak szenteli, nagy élvezettel és vigasztalással. »Silius már ifjúkorunkban tetszett, s most is tetszik, midőn háborúval foglalkozunk, annál inkább, mert ő is csatákat énekel; de még sem tagadhatjuk, – így folytatja a király – hogy szánandó a királyok sorsa, mert háborút viselni kénytelenek, holott diadalaik is mindig embervértől nedvesek. Mi nem keressük a háborút, de ha kihívnak, azt vissza nem utasíthatjuk; mert ezt követelik a nemzet becsülete, megsértett királyi jogaink s elleneink rosszakarata. Ez annyira igaz és ismeretes, hogy béke egyáltalán nem is köthető, ha a háború előbb meg nem vetette a béke alapját.«
Mátyás már a hatvanas években alapította híres könyvtárát s közhasználatra bocsátotta, miben a Corvinát csak a Laurentiana Firencében, a Marciana Velencében és a Vaticana Rómában előzte meg. A király jeles tudósokat is hítt meg udvarához: REGIOMONTANUSt, a híres csillagászt, MARTIUS GALEOTTIt és BONFINIUSt, kik történetirói lettek, FONTIUSra pedig és TADDEO UGOLETTIra könyvtára őrizetét bizta. De mindezen tudósok még sem maradtak állandóan Magyarországon, a honvágy visszahívta őket a szebb olasz égalj alá.

Mátyás és Beatrix. (A brüsszeli Corvin-kódexből.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages