BIBLIOGRÁFIA P-Z

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA P-Z
PAÁL Gyula
1914 - Küszküllő. MNy X. 44.
PACH Zsigmond Pál
1963 - Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV–XVII. században. Budapest
1971 - Magyarország nyugati gyapjúszövet-importja a XV. és XVI. század közepén. TSz XIV. 24–34.
PAGET, John
1987 - Magyarország és Erdély (1839). Budapest
PAIS Dezső
1926 - Magyar Anonymus. Budapest
PAIS László
1942 - Zalai vadászszokás 1757-ből. Ethn. LIII. 235.
PAIS Sándor
1964 - A becsvölgyi gazdálkodás. Népr. K. IX. 2. Budapest
PÁK Dienes
1829 - Vadászattudomány. I–II. Buda
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1964 - Az észak-hevesi juhászat építményei. EMÉ II. 369–394. Eger
1965 - A keleti palócok pásztorkodása. Műv. Hagy. VII. Debrecen
1966a - Gömöri magyar vándorárusok az Alföldön. Ethn. LXXVII. 295–296.
1966b - A boza kultúrtörténeti hátteréhez. Műv. Hagy. VIII. 71–84. Debrecen
1967 - Paraszti bortermelés néhány abaúji faluban. KKLTENI 20. Debrecen
1969a - Az abara. Egy szénatartó építmény a magyar parasztok gazdálkodásában. NK–NT II–III. 79–101.
1969b - Die Schafhaltung der Grossfamilien bei den östlichen Palozen (Ungarn). VWH 402–416.
1970a - A széna takarása a magyar parasztságnál. NK–NT IV. 7–38.
1970b - Szüleség, szülés. MNy LXV. 90–93.
10811971 - Einige Bemerkungen über die Traggeräte der ungarischen Bauernschaft. Studia ... 409–426.
1973a - A magyar parasztság kerekes járműveinek történeti és táji rendszeréhez. Népr. K. XVIII. 1–79.
1973b - Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről. Ethn. LXXXIV. 511–526.
1973c - Transport in Hungary by Canvas Sheets on the Human Back. Land Transport ... 395–407.
1973d - Batyuzó lepedők és elnevezésük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. HOMÉ XII. 431–462. Miskolc
1973e - Az anyagi kultúra alakulása néhány dél-alföldi (bánsági) magyar faluban. NK–NT VII. 291–326.
1973f - Szállítás málhás lovakkal a Gömör-Tornai karsztvidéken. Ethn. LXXXIV. 549–558.
1974 - Szárított hús a pásztoroknál. Műv. Hagy. XV–XVII. 175–187. Debrecen
1976 - Egy népi teherhordó eszköz magyarországi elterjedtségének tanulságai. (Háti-tarisznya a palócoknál a 19–20. században) EMÉ XIV. 177–204. Eger
1977a - Munkaerő és munkaszervezet a magyar parasztok rétgazdálkodásában. NK–NT X. 103–136.
1977b - A gömöri magyar pásztorkodás. Ethn. LXXXVIII. 392–411.
1979a - A magyar parasztság rétgazdálkodása. Budapest
1979b - Régi szecskavágó eszközök. Múzeumi Kurír, 31. sz. 50–54.
1980 - A jászol kezdeti formái a magyar állattartásban. Ethn. XCI. 153–191.
1981a - Hagyományos vízhordó módok és eszközök a Kárpát-medencében. Ethn. XCII. 307–333.
1981b - Lúčne hospodárenia slovenských obivateľov horských oblasti v Maďarsku. In: Národopis Slovákov v Madarsku 3. 15–43. Budapest
1981c - „Keleti hozadék” a magyar pásztorkultúrában. In: DANKÓ Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum 30. évfordulójára, 109–125. Túrkeve
1981d - Gazdasági épületek Észak-Borsodban és Gömörben. A rakodó. HOMÉ XIX. 209–225. Miskolc
1982a - A Barkóság és népe. BKm 15. Miskolc
1982b - Piac és vándorárusítás a Losonc-vidéki magyar kertészfalvak életében. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 377–385. Debrecen
1982c - Ein Wirtschaftsgebäude im Karpatenbecken, Abara (Heuberg). Acta Ethn. XXXI. 249–269.
1983a - A lombtakarmány a magyar állattartásban. NK–NT XIII. 193–209.
1983b - Élevage dans les hautes montagne en tant que type du systeme hongrois d’elevage. EFC 3. 71–80. Debrecen
1984a - Hagyományos közlekedés és szállítás Répáshután. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben. HOM Népr. Kiadv. XIII. 141–169. Miskolc
1984b - A magyar szekér a Kárpát-medencében. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Tanulmányok Szatmár néprajzához. Folk. Etn. 16. 157–168. Debrecen
1985a - Régi bányászélet Gömörben. Ethn. XCVI. 297–323.
1985b - Der ungarische Wagen im Karpatenbecken. EFC 4. 23–32. Debrecen
1985c - Magyar tájak néprajzi felfedezői (A magyar néprajz klasszikusai). Budapest
1987 - Some Characteristics of Communication in an Industrial District (Northern Hungary). In: PALÁDI-KOVÁCS, Attila–SZARVAS, Zsuzsa (eds): Village and Town. 159–169. Budapest
1988a - Favágók és más erdőjárók Dél-Gömörben. HOMÉ XXV–XXVI. 573–594. Miskolc
10821988b - Életmód, foglalkozás, nemzetiség. Göm. népr. XIV. Debrecen
1989a - A szállítás és közlekedés hagyományos eszközei a Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. III. 333–377. Eger
1989b - Milchswirtschaft in Ungarn im 18. Jahrhundert. In: GUNDA, Béla–LUKÁCS, László–PALÁDI-KOVÁCS, Attila (hrg.): Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. 197–207. Székesfehérvár
1990 - „Keleti hozadék” – avagy zootechnika az ősmagyar korban. Magyar Tudomány XXXV. 291 –297.
1991 - Die Dreschflegel bei den Ungarn. NÉ LXXI–LXXIII. 37–47.
1993a - Hungarian Hay Wagons in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Ed. CHEAPE, Hugh: Tools and Traditions pp. 101–106. Edinburgh
1993b - A magyar állattartó kultúra korszakai. Kapcsolatok, változások és történeti rétegek a 19. század elejéig. Budapest
1993c - Népi disznótartás Szútoron (Gömör m.). Névtani Értesítő, 15. 253–259. Budapest
1997a - Szánfélék és szánrészek nevei. In: KISS Gábor és ZAICZ Gábor (szerk.): Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. 298–310. Budapest
1997b - Szekerek és fogatok a honfoglalás korában. Ethn. CVIII. 175–203.
1997c - A magyar lótartás jellege a honfoglalás korában. In: Honfogl. és népr. 95–107.
1998a - Ochsen- und Pferdeschlitten im Karpatenbecken. 133–142. Tallin
1998b - Paraszti járművek néhány 18. századi árszabás tükrében. In: KÜCSÁN József–SZENDE Katalin (szerk.): „Isten áldja a tisztes ipart.” Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. 365–377. Sopron
1999a - Két felföldi szekértípus. Láncos lajtorja és nyári szekér. HOMÉ XXXVIII. 943–959. Miskolc
1999b - Népi gazdálkodás a Bódva-völgyében. In: BODNÁR Mónika–RÉMIÁS Tibor (szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. 235–372. Putnok.
1999c - Trocknungsgeräte für Futtergras im Karpatenbecken. Ethnologia Slovaka et Slavica, Tom. 28–29, 27–41.
PALÁDI-KOVÁCS Attila–KÓSA László
1979 - Gereblye. MNL II. 279–282.
PÁLFFY Aladár, Tarcsafalvi
1906 - Méhész-babonák. Erdély, XV. 125–127.
PÁLFI Lőrinc
1762 - Erdélyi méhetske... Kolozsvár
PALKÓ Attila
1979 - Tutajozás a Maroson. Korunk Évkönyv, 202–212.
1993 - Tutajozás a Maroson a XVII. század végétől a XX. század első feléig. VIII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. 89–103. Veszprém
PALKÓ Attila–ZSIGMOND József
1998 - Magyaró hétköznapjai. Népi foglalkozások, mesterségek. Marosvásárhely
PÁLL István
1985 - A torma népi felhasználása Magyarországon. Ethn. XCVI. 340–351.
1987 - Szabolcs megye népi építkezése a XIX. század közepén. MNÉA 2. Szentendre
1994 - Gabonásvermek az Észak-Tiszántúlon a XVII–XIX. században. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 505–513. Szentendre
PÁLÓCZI HORVÁTH Lajos
1986 - Álompákász. Egy dzsentri gyermekkora. Budapest
PÁLOSNÉ NAGY Rózsa
1988 - Madárfogás lépvesszővel a gyöngyösi határban. Agria, XXIV. 297–306. Eger
1991–92 - Vadászavatás a Mátra alján. Agria, XXVII–XXVIII. 477–486. Eger
1083PÁLOSNÉ NAGY Rózsa
1994 - Népi vadfogási módszerek Heves megyében. In: Cs. SCHWALM Edit (szerk.): Néprajzi kutatások Gyöngyös környékén. 49–56. Eger
PALOV József
1985 - Az öntözések múltja a Dél-Tiszántúlon. BMMK 8. Békéscsaba
PAMFILE, Tudor
1913 - Agricultura la Români. Bucureşti
PÁNTZÉL Dániel
1801 - Mezei gazdaságot tárgyazó Jegyzések... 1–2. Bécs
PAP Miklós
1981 - Bodrog-felsőtiszai halászrendtartások a XVII–XVIII. században. Borsodi Levéltári Évkönyv IV. 71–81. Miskolc
PÁPAY Tibor
1993 - A varsa kötése. Halászat, LXXXVI. 4. sz. 170–178.
PAPP Imre
1982 - A parasztember élete Szentes tanyavilágában. Válogatott néprajzi írások (szerk.: JUHÁSZ Antal). Szentes
PAPP József
1972–74 - Halászati jog a Hortobágy vizein. In: Tanulmányok a Hortobágy néprajzához Műv. Hagy. XV–XVI. 189–205. Debrecen
1992 - Tiszacsege történeti néprajza. Debrecen
1997 - Tiszabábolna története és néprajza. Debrecen
PAPP László
1942 - A föld megmunkálása Hosszúpályiban. In: VÉGH József (szerk.): Táj- és népkutatás a középiskolában. 62–71. Budapest
PAPP Zoltán Sándor
1975 - A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest
PAPP-VÁRY Árpád–HRENKÓ Pál
1990 - Magyarország régi térképeken. Budapest
PARIKOVÁ, Magdalena
1979 - Transport l’udsko silou. Slov. Nár. XXII. 449–473.
PATAKY András
1963 - A kopácsiak hiedelme a „vezérhal”-ról. Ethn. LXXIV. 500–501.
1974 - A kopácsi vejsze. Üzenet, IV. 828–841. Szabadka
PATAY Árpád
1960 - Az alföldi borvidék vázlatos története. MgMF 17. Budapest
1964 - Két ősi szőlőmetszőkés-típus és annak későbbi előfordulása a Dunántúlon. MMgMK 95–114.
1965 - A szőlő termesztéstörténete hazánk területén a legrégebbi kortól a IX. század végéig (Kézirat). Kertészeti Egyetem Könyvtára. Budapest
PATAY Árpád lásd HARTYÁNYI Borbála P.
PATAY Pál
1963 - Évszázados harangok. Budapest
1977 - Régi harangok. Budapest
PAUER Arnold
1926 - Adatok a magyar kertkultúra történetéhez. Szombathely
PAULER Gyula–SZILÁGYI Sándor
1900 - A magyar honfoglalás kútfői. Budapest
PÁVAY VAJNA Ferenc
1909 - Ősegyszerű szállítási mód Erdélyben. NÉ X. 240–241.
PÁVEL Ágoston
1942 - Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben. NÉ XXXIV. 141–163.
1949 - Töktermelés és olajütés Szalafőn. Ethn. LX. 139–154.
1976 - Válogatott tanulmányai és cikkei. Szombathely
1084PAVLOVICS Leontije
1968 - Archiva Arona Despinica o trgovini Srbije i Austro-ugarske od 1808–1859. Sme-derevo
PEESCH, Reinhard
1961 - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Berlin
1965 - Ein altslawischen Relikt der materiellen Kultur im Gebiet zwischen Elbe und Oder. DJbVk XI. 137–155.
PÉKH Gyula
1954 - Ismerkedjünk meg a dobóhálóval. Halászat, I. 8. sz. 11.
1955 - Hogyan dobjad? Halászat, II. 9. sz. 175.
PENEVA-SABEVA, Lili
1971 - Tradicionno lozarstvo I vinarstvo v Petricsko i Melnicsko. Izvesztyija na Etnog-rafszkija Insztitut i Muzej XIII. 53–93.
PENEVA-VINCZE, Lili
1981 - Hagyományőrzés és beilleszkedés a Magyarországon élő bolgárkertészek körében. Ethn. XCII. 452–459.
PÉNTEK János–SZABÓ T. E. Attila
1976 - Az alakor (Triticum monococcum L.) Erdélyben. Ethn. LXXXVII. 259–277.
PÉNTEK János–SZABÓ Attila
1985 - Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. Bukarest
PENYIGEI Dénes
1980 - Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII században és a XIX. század első felében. Budapest
PERÉNYI József
1956 - A magyarok és a keleti szlávok kapcsolatai a honfoglalás előtt. In: KOVÁCS Endre (szerk.): Magyar–orosz történeti kapcsolatok. 5–51. Budapest
PERJÉS Géza
1963 - Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század második felében (1650–1715). Budapest
PERNEKI Mihály
1976 - A mezőhegyesi állami ménesbirtok gazdálkodása (1867–1900). AtSz XVIII. 322–375.
PETÁNOVICS Katalin
1978 - Népi vadfogás emlékei Keszthely környékén. VMMK XIII. 329–354. Veszprém
1981 - A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772–1783). Zalai Gyűjtemény, 17. Zalaegerszeg
1987 - Vállus. Egy summásfalu néprajza. Budapest
1991 - A láp világa. In: A Duna menti népek... 165–169.
1993 - Orvhalászat Zalavárott. Ethn. CIV. 359–372.
PÉTER Katalin, R.
1964 - Szabad és dézsmás szőlők Zemplén megyében a XVII. század végén. AtSz VI. 170–188.
PETERCSÁK Tivadar
1972 - Népi sertéstartás Filkeházán. HOMÉ XI. 507–518. Miskolc
1975 - Adatok Filkeháza lótartásához. HOMÉ XIII–XIV. 537–47. Miskolc
1976 - Baromfitartás Filkeházán. HOMÉ XV. 231–247. Miskolc
1977 - Az erdő szerepe a hegyközi állattartásban. HOMÉ XVI. 297–310. Miskolc
1978 - Hegyköz. BKm 6. Miskolc
1979 - Közbirtokosságok, legeltetési társulatok a Hegyközben. HOMÉ XVII–XVIII. 261–280. Miskolc
1981 - Vándoriparosok a Zempléni-hegységben és a történeti Felső-Magyarországon. Ethn. XCII. 436–451.
1982–83 - A paraszti erdőhasználat néprajzi kutatása Észak-Magyarországon. Agria XIX. 375–392. Eger
1085PETERCSÁK Tivadar
1983 - Népi szarvasmarhatartás a Zempléni Hegyközben. BKm 23. Miskolc
1984 - Erdőhasználat Gyöngyösön és környékén a XVIII–XX. században. In: HAVASSY Péter–KECSKÉS Péter (szerk.): Tanulmányok Gyöngyösről. 457–506. Gyöngyös
1985 - Népi erdőbirtoklás Heves megyében a XIX–XX. században. Agria XXI. 253–265. Eger
1987a - Egy gazdasági közösség a XX. század első felében. (A felsőtárkányi „volt úrbéres gazdaközönség”) Agria XXIII. 145–160. Eger
1987b - Közösen vásárolt paraszti erdők használata Észak-Magyarországon. In: BALÁZS Géza–VOIGT Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. 131–134. Budapest
1988a - A népi erdőbirtoklás formái a Bükk-vidék falvaiban. In: BEREZNAI Zsuzsanna–VIGA Gyula (szerk.): Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. 26–37. Eger–Miskolc
1988b - Az erdő szerepe Észak-Magyarország népi állattartásában. Agria XXIV. 279– 296. Eger
1989a - Az erdőmunkások építményei Észak-Magyarországon. In: BALASSA M. Iván–CSERI Miklós–VIGA Gyula (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. 325–336. Miskolc–Szentendre
1989b - Erdőhasználat a Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. III. 235–331. Eger
1992 - Az erdő az Északi-középhegység paraszti gazdálkodásában (XVIII–XX. század) Stud. Folk. Ethn. 30. Debrecen
1994 - Központi és helyi szabályozás – népi gyakorlat az erdőhasználatban. In: KISBÁN Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. 43–55. Budapest
1995–96 - Földesúri szabályozás és népi gyakorlat az egri hóstyák erdőhasználatában. Agria XXXI–XXXII. 273–285. Eger
1997a - Bárd, fejsze, fűrész. A fakitermelés eszközei. Agria XXXIII. 423–435. Eger
1997b - A magyar népi erdőbirtoklás főbb típusai a jobbágyfelszabadítás után. Ethn. CVIII. 205–217.
1999 - Paraszti gazdasági közösségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. HOMÉ XXXVIII. 927–942. Miskolc
PÉTERFI Márton
1905 - A páringi juhászat. NÉ VI. 196–207.
PETHE Ferenc
1796 - Gazdaságot Tzélozó Ujság (folyóirat)
1797 - Vizsgálódó Magyar Gazda (folyóirat)
1805–13 - Pallérozott mezei gazdaság, I–III. Sopron–Bécs
1815a - Természethistória és mesterségtudomány. Bécs
1815b - Magyar-eke – Az okos Magyar-eke’ leírásának fojtatása’ végezete (szerzősége feltételezhető). NG XIII. 193–207; XIV. 209–220.
1815c - Természethistóriai és mesterségtudomány. Bécs
1817 - Az ‘okos kormányú eke’ leírása, ide hajtogatott rajzolatjával együtt. NG
PETŐ Mária, R.
1973 - A pannóniai szarvasmarhatartás emlékanyaga. AtSz XV. 70–74.
PETROVIĆ, Nikola
1978 - Plovidba i privreda srednjeg podunavlja o doba merkantilizma. Beograd
1982 - Hajózás és gazdálkodás a Közép-Duna-medencében a merkantilizmus korában. Beograd –Novi Sad
PETTKÓ-SZANDTNER Tibor
1931 - A magyar kocsizás. Budapest
PICKL, Othmar
1977 - Mur und Drau als Verkehrswege nach dem Südosten. In: MSM 225–240.
1086PIGGOTT, Stuart
1983 - The Earliest Wheeled Transport from the Atlantic Coast to the Caspian Sea. Thames and Hudson
PILLICH László–VETÉSI László–VINCZE Zoltán
1984 - A kolozsvári magyar hóstáti közösség népesedési és szerkezeti alakulása (1899–1980). In: EGYED Péter (szerk.): Változó valóság 1984. Városkutatás. 54–113. Bukarest
PISZTORY Mór
1871 - Győrváros gabonakereskedése összehasonlítva Pestvároséval. Győri Közlöny 17. 69–70; 18. 73; 19. 77–78; 20. 81; 21. 86; 22. 91–92.
PITTIONI, R.
1962 - Eine Tret-Falle aus Bad Tatzmannsdorf, Burgenland. Burg. Hbl. Vol. 24. Nr. 3. 186–191.
PLÁNDER Ferenc
1970 - Göcsejről (1832). Zalaegerszeg
PÓCS Éva
1964 - Zagyvarékas néphite. NK IX. 3–4. sz.
1965 - A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Népr. K. X. 3–4. sz.
1974 - Az alávetés. Adatok a vetéstechnika fejlődéséhez. Ethn. LXXXV. 38–48.
1990 - Néphit. MN VII. 527–592.
PODOLÁK, Ján
1967 - Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava
1982 - Tradicné ovciarstvo na Slovensku. Bratislava
1992 - Die Traditionelle Schafhaltung in der Slowakei. Stud. Folk. Ethn. 31. Debrecen
POLÁNYI Károly
1984 - Kereskedelem, piac és pénz az ókori Görögországban. Budapest
POLONEC, Andrej
1943 - O pltnictve na Slovensku. Bratislava
POVÁZSAY László
1989 - Adatok Doboz és környéke erdőhasználatához. In: RÉTHY Zsigmond (szerk.): Dobozi tanulmányok. BMMK 14. 337–372. Békéscsaba
PRASLICKOVA, Maria
1979 - Brádstvo a Vostinárstvo v západnom Gemeri. Rimaszombat
PRICKLER, Harald
1965 - Burgenländischer Ausbruch seit mehr als dreihundert Jahren? Burg. Hb 27. 87–91.
PRINZ Gyula
é. n. (1938) - Az országutak. In: PRINZ Gyula–CHOLNOKY Jenő et alii: Magyar földrajz. Magyar föld – magyar faj. III. 47–71. Budapest
PRISZTER Szaniszló lásd CSAPODY Vera
PRODAN, D.
1976 - Urbăriile Ţării Făgăraşului. Vol. II. (1651–1680) Bucureşti
PRODAN, D.–URSUŢIU, L.–URSUŢIU, M.
1970 - Urbăriile Ţării Făgăraşului. Vol. I. (1601–1650) Bucureşti
PROMINTZER, Werner Josef
1994 - Die historische Ruderschiffahrt und die „Schopperei”. In: LITSCHEL, Helga (red.): Die Donau. 178–189. Linz
PUSZTAINÉ MADAR Ilona lásd MADAR Ilona, P.
PUTSCHKE, Wolfgang
1971 - Sachtypologie der Landfahrzeuge. Schriften zur Volksforschung Band 4. Mar-burg
r. s.
1872 - Hajóvontatók a Dunán. Vas. Ú. XXIV. 293–294.
1087RAB János
1982 - Újabb népgyógyászati adatok Gyimesből. Gyógyszerészet, XXVI. 325–328.
RAB János–TANKÓ Péter–TANKÓ Magdolna
1981 - Népi növényismeret Gyimesbükkön. Népis. Dolg. 23–38. Bukarest
RÁCZ Gábor–FÜZI József (szerk.)
1973 - Kovászna megye gyógynövényei. Sepsiszentgyörgy
RADVÁNSZKY Béla
1879–86 - Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest
RAJNISS LAJOS
1959 - Madárbeszolgáltatás a XVIII. században. Aquila. A Madártani Intézet Évkönyve LXVI. 301–302.
RÁKOS István
1990 - Határhasználat és tulajdonviszonyok Szegeden és Hódmezővásárhelyen a feudalizmus utolsó évszázadában (1750–1848). AtSz XXX. 128–146.
RÄNK, Gustav
1934 - Peipsi kalastusest. Őpetatud Eesti Seltsi Kirjad, II. Tartu
1966 - Fran mjölk till ost. Nordiska museet handlingar 66. Lund
RAPAICS Raymund
1918 - Az Alföld növényföldrajzi jelleme. Erd. Kk. 20. sz. Budapest
1930 - A gesztenye északi és keleti határa a Magyar Medence peremén. Pótfüzet a Term. Tud. Közl.-höz
1934 - A kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története. Budapest
1938 - A kadarkaszőlő és vörösboraink. Term. Tud. Közl. 70. kötet, 529–536.
1940a - Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Budapest
1940b - A magyar gyümölcs. Budapest
RAPCSÁNYI Jakab
1934 - Baja. Budapest
RASSOW, Margarethe
1958 - Fischersprache und Brauchtum im Lande zwischen dem Darss und der unteren Oder. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. Band 12. Berlin
RAVAZDI András
1792 - Méh-tolmács. Debrecen
REGULY Antal
1975 - Palóc jegyzetei, 1857. Sajtó alá rend.: SELMECZI KOVÁCS Attila. Eger
REIZNER János
1899–1900 Szeged története. I–IV. Szeged
REMÉNYI Antal
1973 - Erdők között élünk. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok. II. 81–88. Veszprém
REÖTHY Ferenc
1975 - A Balaton halászóhelyei. SA 23. Kaposvár
1983 - A balatoni halászat, 1885–1978. AtSz XXV. 199–238.
RÉPÁSSY Miklós
1899 - Halászati társulatok. Halászat, I. 4. sz. 13–15.
1902 - Halászatunk és haltenyésztésünk. Budapest
1903a - A halászati társulatok működése. Budapest
1903b - A Tisza halászata hajdan és most. Budapest
1914 - Édesvízi halászat és halgazdaság. A m. kir. földművelésügyi miniszter kiadványa, 15. Budapest
RÉTHI Lajos
1882 - Retyezáti fajdvadászat. Vas. Ú. XXIX. 491–492.
REUTER Camillo
1971 - Dereglye. Nyr XCV. 99–103.
1088RÉVFALVINÉ KERN Zita
1992 - A paksi halászat szakszókincse. M. Csny. Dolg. 52. Budapest
RIEDL, Adalbert
1962 - Die Hirtenzunft im Burgenland. Ein Beitrag zur Geschichte des Hirtenwesens im burgenlandischen Raum. Eisenstadt
RODICZKY Jenő
1892 - A juh és gyapjú ismertetése. Budapest
1902 - A hazai vadászat múltjából és jelenéből. Budapest
ROHAN-CSERMÁK, Géza de
1963 - Sturgeon hooks of Eurasia. New York
RÓHEIM Géza
1916 - A luczaszék. (Második közlemény.) NÉ XVII. 15–52.
RÓNA TAS András
1961 - Nomádok nyomában. Budapest
1996 - A honfoglaló magyar nép. Budapest
ROSKA Márton
1912 - Madárfogó hurkok. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. III. 368–370. Kolozsvár
1933 - A széki Csukástó középlészás vejszéje. NÉ XXV. 90–91.
1939 - Az erdélyi halastavak őskori vonatkozásai. NÉ XXXI. 221–228.
1943 - Adatok Erdély szigonyos halászatához. Adatok az Iza halászatához. KENMÉRT III. 187–193.
1944 - Adatok Szolnok-Doboka megye halászatához. KENMTMNT IV. 125–130.
ROT Sándor
1968 - A magyar nyelv fejlődése. A magyar–keleti szláv nyelvi kapcsolatok. Kijev–Uzsgorod
1989 - A magyar-ukrán nyelvi kölcsönzés. In: BALÁZS János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. 351–401. Budapest
ROZS András
1988 - A sellyei uradalom javai 1747-ben. Baranyai Helytörténetírás. Baranya megyei levéltári évkönyv 1987/1988. 83–121. Pécs
RUDENKO, I. Sergei
1970 - The Frozen Tombs of Siberia. The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen. Berkeley and Los Angeles
RUFFY Pál
1882 - A halászati törvényjavaslat és vízi jogunk. HL II. 2. sz. 18–22.
RUSSEL, Ronald
1991 - The Country Canal. London
RUZITSKA Lajos
1964 - A magyar vasútépítések története 1914-ig. Budapest
RUZSÁS Lajos
1960 - A szőlőművelés átalakulása Baranyában a XIX. században. MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 149–188. Budapest
1964 - A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal, 1711–1848. Budapest
1966 - A városi fejlődés a XVIII–XIX. századi Dél-Magyarországon. (A városi fejlődés gazdasági alapjai). Értekezések 1964–1965. 287–321. Budapest
SAÁD Andor
1963 - A kaptárkövekről. EMÉ I. 81–93. Eger
1972 - Adatok a kaptárkövek eredetének, korának és rendeltetésének meghatározásához. HOMÉ XI. 105–121. Miskolc
SÁFRÁNY Zsuzsa
1979 - A gyermekhordozó kendők Baranyában. SzBÁMÉ VIII–IX. 258–260. Szekszárd
SÁGI Károly
1971 - A balatoni „fakutya”. VMMK X. 347–358. Veszprém
10891981 - Adatok a Kis-Balaton halászatának történetéhez. Somogyi Honismereti Híradó, 2. sz. 44–64. Kaposvár
SAJÓHELYI István
1945 - Magyarország mezőgazdasági viszonyai. Budapest
SAJÓVÖLGYI Péter
1895 - A dorogmai vesszőmunka-ipar. Ethn. VI. 393–395.
SAL Éva, K.
1958 - Les és csal, csel szavaink történetéhez. Nyelvtud. Közl. LX. 159–163.
1959 - Még egyszer a *les-ről. Nyelvtud. Közl. LXI. 367–368.
SÁNDOR Gábor
1941 - A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordozási módjai és eszközei. Magyar Népnyelv III. 238–274. Debrecen–Kolozsvár
1944 - A hóstátiak szénavontatása. Kolozsvár
SÁNDOR István
1956 - Otthon és summásság a mezőkövesdi matyók életében. NÉ XXXVIIII. 185–196.
SÁNDOR Mihályné
1982 - Két szőlőskerti törvény- és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban. BMÉ III. 177–189. Berettyóújfalu
SÁNDOR Vilmos
1959 - A budapesti malomipar kialakulása 1839–1880. In: Tanulmányok Budapest múltjából XIII. 315–422. Budapest
SÁNDORFI Károly
1927 - A magyar belvízi hajózási jog vázlata. Budapest
SÁRFY Ede
1958–59 - Hogyan szerkesszünk varsát? Halászat, V. 12. sz. 224; VI. 2. sz. 28.
SÁRKÁNY Mihály
1978 - A gazdaság átalakulása. In: BODROGI Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy északmagyarországi falu társadalomnéprajzához. 63–150. Budapest
SÁRKÁNY PÁL–VALLUS PÁL (szerk.)
1971 - A vadászat kézikönyve. Budapest
SARZIN, Jenny–PETERSHAGEN, Henning
1997 - Schopper, Schiffer, Donaufischer. Ulm
SCHAEFER, Kurt
1995 - Historische Donauschiffe und deren Bauweise. In: Weisses Gold ... 257–266.
SCHAMS Ferenc
1832–33 - Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange... I–II. Pest
SCHANDL József
1904 - A juhtenyésztés múlt és jelen irányairól. Budapest
1947 - A juh tenyésztése. Budapest
SCHANDL József–HORN Artur–KERTÉSZ Ferenc
1956 - Sertéstenyésztés. Budapest
SCHENK Jakab
1899 - Halászat a vajai réten. A Természet, II. 12. sz. 6–9.
SCHEUERMEIER, Paul
1943–56 - Bauernwerk in Italien, der italienischen und rätoromanischen Schweiz. Erlenbach–Zürich
SCHIER, Bruno
1939 - Der Bienenstand in Mitteleuropa. Volksgeogr. Forsch. 2. Leipzig
SCHMIDT, Leopold
1957–58 - Der einbenige Melkschemel in den österreichischen Alpenländern. Folk. Liv. XXI–XXII. 135 –156.
1959 - Der Ringstock der Hirten im Burgenland und in der Dreiländerecke. Burg. Hbl. XXII.
10901962 - Der Heubogen im südlichen Burgenland. DJbVk VIII. 351–360.
1966 - Volksglaube und Volksbrauch. Berlin
SCHMOLKE, W
1938 - Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen. Hamburg
SCHRAM Ferenc
1959 - A kolozsvári halász-céh szabályai 1725-ből. Népr. K. IV. 4. sz. 295–302.
1961 - Méhészeti kéziratok a XVII. századból. AtSz III. 514–521.
1963 - Peretsényi Nagy László leírása az Arad megyei szőlőművelésről (1805). AtSz V. 159–175.
1970–82 - Magyarországi boszorkányperek (1529–1768). I–III. Budapest
SCHREY Elemér
1935 - A Balaton orvhalászatáról. Halászat, XXXVI. 32–34, 46–47, 51–52, 60–61, 69–70.
SCHUHARDT, Hugo
1900a - Halászati műszók. Nyr XXIX. 56–65.
1900b - Jankó, Dr. Johann: Herkunft der magyarischen Fischerei. Mit einem vorläufigen Bericht des Grafen Eugen Zichy. Mittheilungen der Anthropologischen Gessel-schaft in Wien, XXX. 158–167.
SCHWALM Edit, Cs.
1985 - Az egri népviselet változása a XIX. század közepétől az 1950-es évekig. In: PETERCSÁK Tivadar (szerk.): Mezővárosi kultúra Heves megyében. 51–64. Budapest–Eger
SCHWARTNER, Martin
1809 - Statistik des Königreichs Ungarn. Erster Teil. Ofen
SCHWARTZ Elemér
1932 - Szent Kristóf a modern közlekedés védőszentje. Ethn. XLIII. 1–7.
SEBESTYÉN Ádám
1976 - Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván. Szekszárd
SEBESTYÉN Irén, N.
1951 - Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez. MTA NyIK I. 351–406.
SEBESTYÉN Károly, Cs.
1907 - A lugoshelyi halászat. NÉ VIII. 111–114.
1930 - A honfoglaló magyarság földművelése. Budapest
1933 - A magyarok íjja és nyila. Szeged
1934 - Ősmagyarok lóversenyei. Szeg. Füz. 7–12. sz.
1935 - Az ősmagyarok halászata. NÉ XXVII. 106–108.
SEEMAYER Vilmos
1926 - Szemestermények eltartása a Mura mentén. NÉ XVIII. 27–35.
1934 - Szántás faekével Zalában és Somogyban. NÉ XXVI. 89–92.
1935 - Pajtáskertek Nemespátrón. NÉ XXVI. 36–45.
SELIGO, A.
1914 - Die Fanggeräte der deutschen Binnenfischerei. Berlin
SELMECZI KOVÁCS Attila
1970 - A napraforgó meghonosodása és elterjedése Európában. MMgMK 1969–1970. 85–120.
1971 - Adatok a nyomtatómunka termelékenységéhez Észak-Magyarország középső területéről. AtSz XIII. 375–385.
1977 - Mezőgazdasági eszközkapcsolatok: marokszedő kampó – kévekötőfa. Ethn. LXXXVIII. 270–301.
1979 - Der Garbenbindenstock im Karpatenbecken. Műv. Hagy. XIX. 75–84.
1983 - Der Kollergang im Karpatenbecken. Műv. Hagy. XXI. 101–112. Debrecen
1984 - A mezőgazdasági eszközkultúra. In: SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. HOM Népr. Kiadv. XIII. 125–140. Miskolc
1091SELMECZI KOVÁCS Attila
1988 - A „sváb szórómalom” Magyarországon. Ethn. XCIX. 178–188.
1993 - A magyarországi olajnövény-kultúra. Történeti-néprajzi monográfia. Budapest
SELMECZI László
1967 - Adatok a kengyel történetéhez és tipológiájához Magyarországon. AtSz IX. 99–105.
1970 - Adatok a ló-igaerő betanításához. Ethn. LXXXI. 598–616.
SENKIV, I.
1981 - Die Hirtenkultur der Huzulen. Marburg/Lahn
SIMONFFY Emil
1960 - Úrbéri birtokrendezések Zala megyében a jobbágyfelszabadítás után. In: SZABÓ István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 339–414. Budapest
1965 - A parasztföld és a tagosítás. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. I. 207–264. Budapest
SIMONJENKO, I.
1961 - Almenwirtschaftliche Schafzucht in ukrainischen Bevölkerung in den Wald-karpaten im 19. und Beginn des 20 Jahrhunderts. VHO 363–388.
SINGHOFFER József–PEIJCSIK Imre
1892 - Hazánk halászata. Budapest
SIPOS István
1968 - Miskároló – miskováló. MNy LXIV. 78–83.
SIPOS Jenőné SOMODI Mária
1986 - A makói hagymatermesztés szakszókincse. M. Csny. Dolg. 29. Budapest
SIPOS Zsuzsanna
1959 - Adalékok egy alföldi község kertkultúrájának kialakulásához. AtSz II. 190–216.
SIRELIUS, Uuno Taavi
1906 - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung. Helsingfors
1906–08 - Suomalaisten kalastus. Helsinki
1934 - Die Volkskultur Finnlands. I. Jagd und Fischerei in Finnlands. Berlin–Leipzig
SKAPUR, Hasan
1962 - Rijeni saobraaj na donjem toku Sane i Une. In: Zbornik Krajijkih Muzeja Banja Luka–Bihac–Dvar–Jajce–Priedor. I. 181–192.
SKOLKA András
1988 - A Békés vármegyei Mezőberény történeti-topográfiai leírása. „Fekete könyvek” kultúrtörténeti sorozat 12. (Ford., bev., jegyz. SOÓS István.) Békéscsaba
SMJ (= SINGHOFFER M. József)
1917a - A régi jó időkből (I. A pesti czéhélet; II. Halászat Budapest vidékén; III. Halásztanya a Tiszán. Halszárítás és halfüstölés; IV. Halszállítás). Halászat, XVIII. 78–81, 98–103, 110–113, 138–141.
1917b - Tiszatörés. Halászat, XVIII. 216–217.
1917c - Az orvhalászat fészkéből. Halászat, XVIII. 71–72.
1918a - A varsahalászat. Halászat, XIX. 11–12.
1918b - Hálókról és azok konzerválásáról. Halászat, XIX. 18–20.
1918c - Csajkás halászok. Halászat, XIX. 102–103.
1919 - Ahogy az öregek halásztak. Halászat, XX. 20–23.
SÓFALVINÉ TAMÁS Márta
1985 - A konyhakerti növénytermesztés szokásai és hiedelmei a Káli-medencében. VMMK 17. (1984) 681–685. Veszprém
SOLYMOS Ede
1948 - „Nyomó”. Ethn. LIX. 163–164.
1952a - Egyéni és szövetkezeti halászat a Velencei tavon. Ethn. LXIII. 112–126.
1952b - A Velencei-tó halászainak mesternyelve. Nyr LXXVI. 214–219, 357–361.
1955a - Bérlő és szövetkezeti halászat a Duna alsó szakaszán. Ethn. LXVI. 445–470.
1092SOLYMOS Ede
1955b - Milling. Tericsfa. Nyr LXXIX. 458–459.
1956 - Barok – meg a szúró tápli. Halászat, III. 6. sz. 108.
1957 - A borító halászszerszámok fejlődése Magyarországon. Ethn. LXVIII. 445–468.
1958a - Rekesztő halászat a Velencei tavon. AR A sorozat, 6. sz. Székesfehérvár
1958b - Laptoló, laptolás. Nyr LXXXII. 485–486.
1958c - A Baja környéki erdővágók nyelve. Nyr LXXXII. 364–366.
1959 - Halászélet a Duna magyarországi szakaszain. Ethn. LXX. 407–430.
1960 - Adatok a Fehér-Körös halászatához. EFMK 14. Gyula
1962 - Nagybaracskai halászat. Népkutató Füzetek II. 3–4. sz. 54–73. Kecskemét
1964 - Fischertypen des ungarländischen Dunaugebietes. Acta Ethn. XIII. 133–157.
1965 - Dunai halászat. Népi halászat a magyar Dunán. Budapest
1967 - Adatok a pécsi és mohácsi halászcéh történetéhez. JPMÉ 1967. 183–191. Pécs
1969 - Levéltári adatok a szegedi halászat történetéhez. MFMÉ 1969/1. 41–54. Szeged
1970 - A termelési mód változásainak hatása a magyar népi halászatra. Ethn. LXXXI. 388–397.
1974 - Typenkatalog des Fischereisammlung des Türr István Museums zu Baja. Cuma-nia II. Ethnographia. 15–73. Kecskemét
1976a - Die südslawischen Beziehungen der ungarischen Donaufischerei. In: SOLY-MOS, Ede (red.): Studien zur europäischen traditionellen Fischerei. 65–72.
Baja
1976b - Halászat. In: A Zentai Múzeum állandó kiállításának vezetője – Vodic stalne postavke Senćanskog Muzeja. 7–18. Zenta–Senta
1976c - A bajai fokhagymavásár. Múzeumi Kurir, 20. sz. 84–87. Debrecen
1976–78 - Halászati kutatásaink eredményei. Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában. Diss. Ethn. II. 61–75.
1979 - A tolnai halászcéh. SzBÁMÉ VIII–IX. 133–177. Szekszárd
1984a - A bajai halászcéh. Cumania, 8. 377–436.
1984b - A természeti környezet elemi kihasználásának emlékei. In: BÁRTH János (szerk.): Kecel története és néprajza. 509–519. Kecel
1984c - Über den Ursprung und die Verbreitung des Schleppbeutelnetzes. In: GUNDA, Béla (ed.): The Fishing Culture of the World. I. 387–406. Budapest
1987a - Magyarországi halászcéhek és artikulusaik. Cumania X. 339–374. Kecskemét
1987b - A keszthelyi halászcéh. Zalai Múzeum, I. 191–214. Zalaegerszeg
1990 - Tiszaverés – köcsögézés. Forrás, XXII. 9. sz. 64–67.
1992a - A superok. Bajai Honpolgár, 3. 15–16.
1992b - A hajóvontatás. 1–2. Bajai Honpolgár, 4. 14–15; 5. 18–19.
1992c - A tutajozás. Bajai Honpolgár, 7. 17–18.
1994 - Adatok a Mosoni Felső Halászati Társulat történetéhez. Arr. 31–33, 307–316. Győr
1995 - Bérlőhalászat a Dunaföldvár-bátai Dunaszakaszon. In: SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona (szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994. 63–68. Kecskemét
1996 - A Velencei-tó halászata. Budapest
SOLYMOS Ede–SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta
1978 - A kalocsai érsekuradalom halászati szerződései 1725–1916. Cumania V. Ethnog-raphia. 43–96. Kecskemét
1979 - Győri halkereskedők Baranyában a 18. században. JPMÉ XXIII. (1978) 271–284. Pécs
SOLYMOSSY Sándor
1933 - A vas babonás ereje. Ethn. XLIV. 97–117.
1943 - Hitvilág. Magy. Népr. IV. 286–339.
SÓLYMOSY László
1939 - Adatok a nyomórúd lekötésének módozataihoz. NÉ XXXI. 216–221.
1093SOMOGYI Imre
1943 - Kertmagyarország felé. (2. kiad.) Budapest
SOÓ Rezső
1959 - Az Alföld növényzete kialakulásának mai megítélése és vitás kérdései. Földrajzi Értesítő VIII. 1–27. Budapest
SOÓS Imre
1974 - A hódolt szolgabíró és hódolt esküdt Heves megyében a XVII. században. Archívum II. 5–32. Eger
1975 - Heves megye községei 1867-ig. Eger
SORN, Joze
1977 - Modernizacija cestnega in vodnega omrezja v casu od leta 1713 do 1830 na ozemlju danasnje Socialisticne Republike Slovenije. MSM 59–86.
SŐREGI János
1935 - Vadméz szedés tilosban. DMÉ 1934. 101–102. Debrecen
SŐTÉR Kálmán
1908 - A méh és világa. Budapest
SPORZON Pál
1903 - A kisgazda mezőgazdasági gépei. Debrecen
St-R.
1914 - „Tisza-verés”. Halászat, XV. 8. sz. 86–87.
STANDEISKY Andor
1976 - Hogyan vadásztak ugor kori eleink? ÉT XXXI. 733–736.
STEBLER, F. G.
1903 - Alp- und Weidewirtschaft. Ein Handbuch für Viehzüchter und Alpwirte. Berlin
STERBETZ István
1987 - Csalimadarakkal, lesgödörből. Nimród, CVIII. 6. sz. 314.
Studia
Studia Ethnographica et Folkloristica in honorem Béla Gunda. Redigerunt SZABADFALVI, József–UJVÁRY Zoltán. (Műv. Hagy. XIII–XIV.) Debrecen, 1971
STULLI, Bernard
1977 - Prometni problemi Hrvatske od pocetka 18. stoljeca do 1918. godine. MSM 87–118.
SUGÁR István
1979 - Az egri püspökség és káptalan középkori vizafogó szegyéi a Tiszán. Archívum, IX. 5–33. Eger
SULMAN, Mirko
1952 - Maiden Markets. RAD Vojvoďanskih Muzeja. Novi Sad
SUPPAN, C. V.
1902 - Wasserstrassen und Bienenschiffahrt. Berlin-Grunewald
SURÁNYI Dezső
1981 - Bolgárkertészek Cegléden és hatásuk a város zöldségtermesztésére. AtSz XXIII. 163–187.
1982 - A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai. Budapest
1985 - Kerti növények regénye. Budapest
SZABADFALVI József
1956 - Méhészkedés a szatmári Erdőháton. Ethn. LXVII. 451–482.
1957 - A viaszfeldolgozás és gyertyakészítés ismeretéhez. NÉ XXXIX. 245–255.
1961 - A magyar mézsörkészítés. Műv. Hagy. III. 107–128. Debrecen
1963 - Juhmakkoltatás az északkelet-magyarországi hegyvidéken. Műv. Hagy. V. 131–143. Debrecen
1964 - A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. Műv. Hagy. IV. 19–64. Debrecen
1966 - Nomád teleltetési rendszer az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 85–136. Debrecen
1967 - Népi méhészkedés a Zempléni hegyvidék középső részén. Ethn. LXXVIII. 41–67.
10941968a - Migráció és makkoltatás az Alföld keleti peremvidékén. Műv. Hagy. X. 55–84. Debrecen
1968b - Makkoltatás a Zempléni-hegységben. Ethn. LXXXIX. 62–75.
1968c - A magyar takarmánygazdálkodás honfoglalás előtti rétegéhez. Ethn. LXXIX. 338–349.
1969 - A magyar állattenyésztés tipológiai és terminológiai problémáihoz. NK–NT II– III. 45–62.
1970a - Az extenzív állattenyésztés Magyarországon. Műv. Hagy. XII. Debrecen
1970b - Az akol típusa és funkciója. NK–NT IV. 39–80.
1971 - Migrationsformen in ungarischen Hirtentum. In: Studia... 703–721.
1972a - Migration und Mastnutzung im östlichen Randgebiet der Grossen Ungarischen Tiefebene. Acta Ethn. XXI. 317–345.
1972b - Az extenzív sertéstenyésztés emlékei Magyarországon. DMÉ 1969–70. 283–332. Debrecen
1979 - Zur extensiven Schweinezucht auf der Grossen Ungarischen Tiefebene. EFC 1. 53–62. Debrecen
1981a - Pásztori jelzések, pusztai híradás Nádudvaron. Ethn. XCII. 478–481.
1981b - Egy 17. századi méhészkönyv kéziratos variánsa. HOMÉ XX. 201–210. Miskolc
1984a - Tanulmányok a magyar pásztorkodás köréből. Stud. Folk. Ethn. 10. Debrecen
1984b - Adatok a jármi juhászathoz. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Tanulmányok Szatmár néprajzához. Folk. Ethn. 16. 197–216. Debrecen
1986 - Mézeskalácsosság Debrecenben. HBMK 46. Debrecen
1987a - Kosarazás, telkesítés, fektetés és társai. Folk. Trad. IV. 189–205.
1987b - Az ősi sertésfajták Magyarországon. Agria XXIII. 161–173. Eger
1989a - A méhek tavaszi kibocsátásának napjai. JAMÉ XXIV–XXVI. (1981–1983) 147–153. Nyíregyháza
1989b - 1816-ban Miskolcon megjelent méhészkönyv. Csaplovics János: A’ méhtartásnak új, könnyű, és hasznos módja kettős-köpűkben. Miskolcon 1816-dik Esztendőben. HOMK 26. 125–131. Miskolc
1989c - Intensive Schweinerassen in Ungarn. In: GUNDA, Béla–LUKÁCS, László–PALÁDI-KOVÁCS, Attila (hrg.): Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenk-schrift für Zsigmond Bátky. 213–218. Székesfehérvár
1991a - Az alföld ősi tüzelőanyagai. Ethn. CII. 310–337.
1991b - A sertés Magyarországon. Debrecen
1992 - A magyar méhészkedés múltja. Debrecen
1997 - Pásztorművészet. In: FÜGEDI Márta (szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. 77–106. Miskolc
1999 - A csáva szó jelentéséhez és eredetéhez. Emlékkönyv Mező András tiszteletére. (Sajtó alatt)
SZABADFALVI József–HOPPÁL Mihály
1980 - Méhészet. MNL III. 549–552.
SZABÓ Attila–PÉNTEK János
1980 - Kerti virágok és dísznövények Kalotaszegen. Népism. Dolg. 100–114. Bukarest
SZABÓ Ferenc
1966 - Dél-tiszántúli munkásszerződések (1889–1944) Népr. K. XI. 3–4. sz.
1971 - Korai aratósztrájkok Békés megyében. BÉ VI. 476–483.
1974 - A Dél-Alföld pusztai csárdái. Ethn. LXXXV. 333–344.
SZABÓ Géza
1985 - A gyűjtögetéssel történő termésbetakarítás szókincséhez: lécskál, mezgerél – mezgél. MNy LXXXI. 475–480.
SZABÓ István (történész)
1930 - Tiszai halászat a XVIII. században. NNy II. 293–295.
10951966a - A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század). Budapest
1966b - Ungarns Landwirtschaft von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zu den 1530er Jahren. AtSz VIII. Supplementum
1969 - A középkori magyar falu. Budapest
1975 - A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. At. Tan. 2. Budapest
1976 - Jobbágyok-parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest
1978 - A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. Budapest
SZABÓ István, Cs.
1992 - Sertéstartás a békési Sárréten és peremvidékén. Folk. Etn. 70. Debrecen
SZABÓ István–SZABÓ László
1977 - Az erdő szerepe az Ipoly-völgy községeinek életében a jobbágyfelszabadítás után. Stud. Com. 5. 71–92. Szentendre
SZABÓ J. Győző
1982–83 - A gyöngyöspatai szőlőmunkás eszközei a középkorból. Agria 19. 135–186. Eger
SZABÓ József
1793 - A vátzi gabona. Vác
SZABÓ Kálmán
1918 - Ősi halászat nyomai Kecskemét környékén. Ethn. XXIX. 115–128.
1932 - Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén. NÉ XXIV. 68–75.
1934 - Kecskemét szőlő- és gyümölcstermelésének múltja. Kecskemét
1935 - Milyen szerszámokkal halászott az alföldi magyar nép a XVI. században. Buvár, VIII. 572.
1937 - Kecskeméti Múzeum halászati gyűjteménye. NÉ XXIX. 136–163, 376–415.
1938 - Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. Bibliotheca Humanitatis Historica 3. Budapest
1942 - Kecskemét pásztorélete. NÉ XXXIV. 1–62.
1943 - Adatok a régi kecskeméti szekér felszereléséhez. NÉ XXXV. 182–184.
1965 - A kecskeméti állattenyésztés szókincse. Népr. K. X. 1–2. 45–130.
SZABÓ Károly
1973 - A kaptáras méhészkedés kialakulása Debrecenben. AtSz XV. 156–175.
1976 - Csáti Szabó György, Debrecen hírneves méhesgazdája a XVIII. században. AtSz XVIII.163–178.
1977 - Méhészkedés ősi módon Debrecenben. AtSz XIX. 154–177.
SZABÓ Lajos
1991 - Aszály a Nagykunságban a XVIII. század végén. Zounuk 6. 99–112. Szolnok
SZABÓ Lajos
1981 - A halászat emlékei Taktaszadán. In: VIGA Gyula (szerk.): Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. HOM. Népr. Kiadv. XII. 41–78. Miskolc
SZABÓ László
1968 - Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században. DJMK 15–18. Szolnok
1973 - A jászdózsai fokhagymatermesztés. In: SZABÓ László (szerk.): Jászdózsa és a palócság. Palóc kutatás – tematikus és lokális monográfiák. I. 287–308. Eger–Szolnok
1978 - Lépes madarászás Szolnok környékén. ML 31–32. sz. 86–96. Szolnok
1982a - Jászság. Budapest
1982b - A parasztüzem szervezetének néprajzi vizsgálata. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 271–291. Debrecen
1989 - A palócok társadalomnéprajza. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok. II. 237–415. Eger
1993 - Társadalomnéprajz. Debrecen
1997 - A munka néprajza. Debrecen
1096SZABÓ Mátyás
1955 - Fiatal állatok szopását megakadályozó eszközök és eljárások. A Néprajzi Múzeum „palóka” gyűjteménye. NÉ XXXVII. 131–166.
1956 - Primitív sonkolypréselő eljárás Algyőn. NÉ LVIII. 219–221.
1957 - A Körös és Berettyó alsó folyása vidékének rétgazdálkodása. Népr. K. II. 3–4. sz. 1–94.
1967 - Az északi (skandináv) lótartás áttekintése. Ethn. LXXVIII. 95–121.
1970 - Herdar och husdjur. Lund
SZABÓ T. Attila
1958 - A szemen szedett hazugság elődei. Nyr LXXII. 369–373.
1961 - A kolozsvári fejenhordás történetéhez. Ethn LXXII. 618–620.
1971 - A gyermekló és rokonsága. In: SZABÓ T. Attila: A szó és az ember. 391–411. Bukarest
1977 - A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben. Ethn. LXXXVIII. 302–328.
SZABÓ T. E. Attila lásd PÉNTEK János
SZÁDECZKY Béla
1911 - I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Budapest
SZÁDECZKY Lajos
1906 - Halmágyi István naplói... Magyar könyvek és naplók a XVI–XVIII. századból. Budapest
SZAKÁLY Ferenc
1969 - Tolna megye negyven esztendeje a mohácsi csata után (1526–1566). Tan. Tm. Tört. 2. 5–85. Szekszárd
1979 - A Közép-Duna menti bortermelés fénykora (a XVI. század derekán). Dunatáj II. 2. sz. 12–24. Szekszárd
SZALAY Ferenc
1978 - A makói hagyma változatos karrierje. Tiszatáj, XXXII. 7. sz. 25–30.
SZÁMADÓ Ernő
1976 - Régi érmelléki halászat. Népism. Dolg. 85–91. Bukarest
SZAMOTA István
1891 - Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Budapest
1892 - Régi magyar utazók Európában. Nagybecskerek
1894 - Természetrajzi és halászati nevek régi okiratokban 1600-ig. Term. Tud. Közl. XXVI. 435–439, 491–495.
SZÁNTÓ Imre
1952 - A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság nagyarányú kisajátításának kezdetei. In: SPIRA György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon, 1711–1790. 221–298. Budapest
SZANYI Mária
1971 - Gyűjtögetés a növényvilágból. In: KISS László–PATAKI Sándor (szerk.): Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsáti helytörténeti füzetek 3. 32–60. Mezőcsát
1976 - A gyűjtögető gazdálkodás emlékei Jánokon. Néprajzi közlések 2. 36–86. Bratislava
SZÁSZ Imre
1984 - Ez elment vadászni... Budapest
SZÁSZ Lőrinc
1971 - A gyergyócsomafalvi fakitermelők szakszókincse. NyIrK. XV. 223–233.
SZATHMÁRI Károly
1864 - Baja szerepe Magyarország kereskedelmében és lehető összekapcsolása az alföldi vasúttal. Pest
SZEBENI Géza
1962 - A csíki juhászat. Ethn. LXXIII. 54–89.
SZÉCHENYI István
1848 - Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről. Pozsony
10971982 - Napló. Budapest
SZÉKELY A.
1858 - Eredeti vadászatok. Vas. Ú. V. 367.
SZÉKELY Ádám
1980 - A harcsa és horgászata. Budapest
SZÉKELY Ferenc
1983 - Vadriasztás a marosszéki Vadasdon. Népism. Dolg. 43–54. Bukarest
SZÉKELY György
1953 - A jobbágyság földesúri terheinek növelése és az erőszakapparátus további kiépítése. In: SZÉKELY György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. 276–319. Budapest
1972 - A székesfehérvári latinok és vallonok a középkori Magyarországon. In: KRA-LOVÁNSZKY Alán (szerk.): Székesfehérvár évszázadai. 45–72. Székesfehérvár
1981 - A hónapok munkái és a középkori művészet. AtSz XXIII. 1–30.
SZEKERES Gyula
1987 - Kerékgyártómesterség Hajdúböszörményben. Folk. Etn. 37. Debrecen
SZÉKI VESMÁS Márton lásd VESMÁR Márton, SZÉKI
SZEMZŐ Béla (szerk.)
1979 - A cukorrépa-termesztés Magyarországon 1808–1938. Budapest
SZENDREY Ákos
1938 - Népi társasmunkák és összejöveteleik. Ethn. XLIX. 273–286.
1941 - A magyar nép jelnyelve. Ethn. LII. 260–265.
SZENDREY István
1962 - A községi alkalmazottak, feladataik és javadalmazásuk a derecskei uradalomban. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének évkönyve I. 69–84. Debrecen
SZENDREY Zsigmond
1932 - Vadászbabonák. NNy IV. 28–29.
1937 - A növény-, állat- és ásványvilág a varázslatokban. Ethn. XLVIII. 154–166.
1938b - A nép élő hitvilága. Ethn. XLIX. 257–273.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1939 - A néprajzi gyűjtések és a magyar babonaszótár terve. NÉ. XXXI. 111–118.
1940a - Részletek a készülő magyar babonaszótárból. Ethn. LI. 195–210; 321–336.
1940b - Mutató a magyar szokás- és babonaszótárból. NÉ XXXII. 78–87.
1943 - Gazdasági élet (hiedelmei). Magy. Népr. IV. 209–239.
SZENTKLÁRAY Jenő
1885 - A dunai hajóhadak története. Budapest
SZENTMIHÁLYI Imre
1974 - Bőrhíd. Ethn. LXXXV. 85–89.
SZEREMLEI Samu
1911 - Hódmező-Vásárhely története. IV. Hódmezővásárhely
SZIGETI Gyula
1763 - Méhész könyv... Nagy-Enyed
SZIKLAI György
1982 - Tanuljunk meg hálót kötni. MH XXXVI. 1. sz. 16–17.
SZIKSZAI Fabricius Balázs
1590/1906 - – – latin–magyar szójegyzéke 1590-ből. Közzétette, bev., magy. MELICH János. Budapest
SZILÁDY Zoltán
1924 - A Maros melléki diósvölgyek. Botanikai Közlemények XXVI. 38–41.
1934 - Vackorligetek Erdélyben. Term. Tud. K. LXVI. évf. 254.
SZILÁGYI István (szerk.)
1876 - Máramaros vármegye egyetemes leírása. Budapest
1098SZILÁGYI Miklós
1961 - A magyarországi borítóhalászat fejlődésének néhány kérdése. Műv. Hagy. III. 187–200. Debrecen
1963 - Egy kezdetleges halfogási mód és európai elterjedése. Műv. Hagy. V. 165–175. Debrecen
1964 - Adatok állattartásunk egy kevéssé kutatott problémájához. Ethn. LXXV. 279–282.
1966 - Adatok a Nagykunság XVIII. századi néprajzához. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 5. Szolnok
1968a - Újabb adatok a sárréti pákászok életének megismeréséhez. BÉ III. 2. sz. 250–254.
1968b - A Nagy-Kunság juhászata a XVIII. század végén. Ethn. LXXIX. 350–367.
1971 - Halászat. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 271–295. Tápé
1973a - Halászat a Cegléd környéki kisvizeken. Stud. Com. 2. 173–185. Szentendre
1973b - Jég alatti halászat a Sárréten 1811-ben. In: DANKÓ Imre (szerk.): Bajomi krónika. Néprajzi és helytörténeti antológia Szűcs Sándor 70. születésnapjára. 123–131. Biharnagybajom
1973c - Tiszaverés. SzMÉ 1973. 253–260. Szolnok
1974a - A halászat szerepe Kunszentmárton XVIII. századi gazdálkodásában. In: TÓTH János (szerk.): Jubileumi évkönyv a Jász Múzeum alapításának 100. évfordulójára. 145–152. Jászberény
1974b - Halásztapogató. In: SZABÓ László–CSALOG Zsolt (szerk.): Szolnok megye néprajzi atlasza. I/1. 222–226. Szolnok
1975a - A kerék mint a földterületmérés eszköze. MK II. 17. sz. 29–30. Debrecen
1975b - Halászati üzemformák a Tisza vidékén a XVIII–XIX. században. Ethn. LXXXVI. 521–536.
1977a - A rekesz. Az áradások jelentősége a tiszai halászatban. NK–NT X. 161–188.
1977b - A szárított hal. Halkonzerválási módok a magyar halászok gyakorlatában. SzBÁMÉ VI–VII. 137–171. Szekszárd
1977c - A Békés megyei mezővárosok termelési szervezete a XVIII–XIX. század fordulóján. Ethn. LXXXVIII. 224–246.
1978a - A magyar halászat néprajzi kutatásának elméleti és módszertani problémái. Cumania V. Ethnographia. 7–41. Kecskemét
1978b - A halászat jelentősége a paraszti önellátásban és árutermelésben. AtSz XX. 81–100.
1978c - A lovak tulajdonjegyei Gyomán 1828–1831-ben. Ethn. LXXXIX. 286–290.
1979 - Egy tolnai halász mondja. Dunatáj, II. 3. sz. 61–70. Szekszárd
1980 - A Hernád halászata. BKm 10. Miskolc
1981 - Egy „elemi ismeret” aktualizálásai – Halfogás kézzel. Ethn. XCII. 334–349.
1982a - Az „ősi ártéri gazdálkodás” elméletéhez. SzBÁMÉ X–XI. 299–312. Szekszárd
1982b - A halászati tilalmak és a napi gyakorlat. In: BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. 353–363. Debrecen
1982c - Paraszti vadászat a Nagykunságban. Jászkunság, XXVIII. 4. sz. 33–37.
1983 - Egy mindszenti halász a Tisza múlt századi halászatáról. Forrás, XV. 1. sz. 67–76.
1984 - A sárközi halászat bekapcsolódása a nemzeti piacba. Egy győri halkereskedő-vállalkozó konfliktusai. In: HOFER Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Antropológiai írások, 8–10. sz. 336–351. Budapest
1986a - A Mindszent-algyői uradalom halászati szerződései (1832–1861). MFMÉ 1984–85/1. 143–166. Szeged
1986b - A csongrádi halászati bérlő kisajátítása 1919-ben. In: BÁLINT Gyula György (szerk.): Mozaikok Csongrád város történetéből 1986. 58–62. Csongrád
1986c - Az „ősfoglalkozások” Ecsedi István kutatásaiban. In: Ecsedi István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. HBMK 44. sz. 29–36. Debrecen
10991987a - Vízi élet, halászat. In: HEGYI András (szerk.): Algyő és népe. 345–375. Szeged
1987b - Egy múlt századi halászemlékirat. História, IX. 3. sz. 25–26.
1988a - Ahogyan a törvény megszületett. In: 1888. XIX. törvénycikk a halászatról és végrehajtási utasítása. (Hasonmás kiadás.) 5–40. Veszprém
1988b - A fonyódi vizek halászati bérlete az 1840-es években. Somogy, XVI. 3. sz. 89–93. Kaposvár
1989a - Néphagyomány – népi mentalitás – állami igazgatás az orvhalászat tükrében. Él. Trad. 3. sz. Budapest
1989b - Mezőberényi és gyomai halászati szerződések a 19. század első feléből. In: FILEP Antal–ÉGETŐ Melinda (szerk.): Történeti-néprajzi források a XVIII–XIX. századból. Doc. Ethn. 13. sz. 207–228. Budapest
1990 - Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek megalapozásában (1920 előtt). Ethn. CI. 1–50.
1991a - Gazdaságnéprajzi adatok a Szernye-mocsár vidékéről. In: A Dunamenti népek... 147–152.
1991b - A gazdálkodás változásai Nagydobronyban. In: MANKÓ Mária (szerk.): Beregi életképek. 39–65. Nyíregyháza
1992a - Halászó vizek – halásztársadalom – halászati technika. A tiszai halászat történeti-néprajzi elemzése. Stud. Folk. Ethn. 29. Debrecen
1992b - Hiedelmek és élménytörténetek az óriás harcsákról. In: VIGA Gyula (szerk.): Kultúra és Tradíció. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. 471–485. Miskolc
1992c - A rétség gazdasági jelentősége a 18–19. század fordulóján. In: ÖRSI Julianna (szerk.): Túrkeve földje és népe. I. 219–269. Túrkeve
1993a - A gabonanyomtatás utóélete a kisújszállási parasztgazdaságokban. Ethn. CIV. 415–421.
1993b - Egy alföldi mezőváros külső kapcsolatai a 18. század második felében. NK–NT XVII. 201–220.
1994 - Az aratógépek az alföldi parasztgazdaságokban. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 477–494. Szentendre
1995 - A tiszai halászat. Az eszközök és fogási módok történeti változásai. Budapest
1997a - A halételek mint férfiételek. In: ROMSICS Imre–KISBÁN Eszter (szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a 18–20. században. 117–132. Kalocsa
1997b - A „régi vizes világ” néhány étele mint múlt-szimbólum. In: KUTI Klára (szerk.): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. 81–103. Budapest
1997c - Halászat. In: Honfogl. és népr. 61–68.
1998a - A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: ROMSICS Imre (szerk.): Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. 297–370. Homokmégy
1998b - Halászati bérlet és szabad halászat a jobbágyfelszabadítás után. NK–NT XIX. 43–67.
1999 - Angária – dézsma – robot. Ethn. 110. 241–253.
SZILÁGYI Sámuel
1774 - Az ausztriai paraszt ifjúságot... mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske. Pozsony
SZINNYEI József
1863 - Adatok Rév-Komárom halászatához. Vas. Ú. X. 14. sz. 119, 130–131.
SZIRBIK Miklós
1979 - Makó városának leírása 1835–1836. Makói Múz. Füz. 22. Makó
SZIRMAY Antal
1807 - Hungaria in parabolis, sive commentarii in adagia, et dicteria Hungarorum. Buda
1100SZLAVKOVSZKY László Imréné
1987 - A Szeged melletti Fehértó halászati szakszókincse. M. Csny. Dolg. 37. Budapest
SZOLNOKY Lajos
1987 - A burgonya és kukorica termelésénél használt fontosabb kapatípusok a 20. század első felében – A kerek kapák változatai – A hegyes kapák változatai – A sarkos kapák változatai. In: BARABÁS Jenő (szerk.): MNA II. 89–92. térkép
SZOMJAS-SCHIFFERT György
1972 - Hajnal vagyon, szép piros. Énekes várvirrasztók és órakiáltók. Budapest
SZŐKE Béla
1948 - Az érsekújvári régi halászat emlékei. Ethn. LIX. 128–132.
1962 - A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti tanulmányok 1. Budapest
SZTRIPSZKY Hiador
1902 - Adatok Erdély őshalászatához. NÉ III. 157–178.
1903a - Adatok Erdély őshalászatához. II. A mezőségi tavak őshalászata. III. A Feketeügy halászatához. NÉ IV. 158–196, 221–226, 279–290.
1903b - A magyar halászat történetéhez. NÉ IV. 317–318.
1904 - A szabolcsi morotvák halászatából. NÉ V. 233–240.
1908 - Az erdélyi halászat ismeretéhez. Régi és mai halastavak. Kolozsvár
1909 - Ősfoglalkozási dolgok Mármarosból. NÉ X. 214–222.
SZUHÁNYI János
1795 - Szorgalmatos méhész. Az-az a’ méhekkel való bánásról kérdésekben és feleletekben oktatás. Pest
SZUHAY Péter
1982 - A Szendrő környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus időszakában. BKm 14. Miskolc
SZUNYI Béla
1938 - Nyiltvízi halállományunk megmentése. VH VI. 167–168, 180, 189–190.
SZŰCS Jenő
1993 - Az utolsó Árpádok. Budapest
SZŰCS Judit
1983 - Halászat, vadászat, madarászat Szentesen. Klny. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből. Szeged
SZŰCS Mihály
1914 - Szeged mezőgazdasága. Szeged
SZŰCS Sándor
1937 - A nagysárréti juhászat. DSz XI. 167–173.
1938a - A veszettorvosok a Nagysárréten. Ethn. XLIX. 394–399.
1938b - Néprajzi vonatkozások Biharvármegyében. In: NADÁNYI Zoltán (szerk.): Bihar-vármegye. Magyar városok és vármegyék monográfiája XXV. 164–245. Budapest
1940 - A Nagysárrét népi disznótartása. Debreceni Szemle, XIV. 7. sz. 145–154.
1942 - A régi Sárrét világa. Budapest
1946a - Pusztai szabadok. Budapest
1946b - Pusztai krónika. Budapest
1957 - Pusztai szabadok. Rajzok a régi Alföld életéből. Budapest
1977 - Régi magyar vízivilág. Budapest
1992 - A régi Sárrét világa. Budapest
TÁBORI György
1966 - A kőrösi faúsztatás történetéből. BÉ III. 41–50.
TABORSKY Ottó
1937 - Művelődéstörténeti adatok Ferenc király 1817-i erdélyi utazásához. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. 562–576. Budapest
1101TAGÁN Galimdsán
1936a - A lóbetegségek és azok gyógyítása a kirgizeknél és a baskíroknál. Ethn. XLVII. 310–13.
1936b - A ló első meghátalása, betörése a baskíroknál. NÉ XXVIII. 121–124.
1937a - A baskír szénakészítés. NÉ XIX. 416–423.
1937b - Adalékok a baskír és kirgiz lótenyésztéshez. Ethn. XLVIII. 71–79.
1938 - A közlekedés módja és eszközei a baskíroknál és kirgizeknél. NÉ XXX. 221–236.
1939 - Pusztafalu gazdálkodása. NÉ XXXI. 142–156.
1941 - Erdei méhkeresés Székelyvarságon. NÉ XXXIII. 331–337.
1943 - Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon. NÉ XXXV. 32–55.
TAGÁNYI Károly
1894 - A háromnyomású rendszer behozatala Erdélybe. MGtSz I. 21–26.
1895 - A földközösség történetéhez Zomboron. MGtSz II. 291–296.
1896–1908 - Magyar erdészeti oklevéltár. I–III. Budapest
1900 - Lóistállók hiánya 1520-ban. MGtSz VII. 282.
TAKÁCS Lajos
1951 - Munkábanevelés, tapasztalatátadás a várongi kepésaratóknál. Ethn. LXII. 396–402.
1958 - A dunai hajóvontató út Tolna megyei szakasza. Népr. K. III. 4. sz. 359–362.
1962 - Hanttörő. NÉ XLIV. 315–322.
1963 - Ültetőfák Magyarországon. Ethn. LXXIV. 350–373.
1964a - A dohánytermesztés Magyarországon. Budapest
1964b - A szántóföldi irtás kérdéséhez. Ethn. LXXV. 233–245.
1964c - Az irtásos gazdálkodás néhány jellegzetessége a göcseji szegekben. Ethn. LXXV. 489–522.
1964d - A magyar mezőgazdaság kettősségének kérdéséhez. MTA NyIK XXI. 23–27.
1965 - A tüskeborona készítése és használata Várongon. NÉ XLVII. 315–328.
1966a - Lápi gazdálkodás és irtás a Kisbalatonon. NÉ XLVIII. 167–196.
1966b - Irtásföldek és irtási eszközök (irtókések) az Őrségben és a Fertő-Rábavidéken. Ethn. LXXVII. 12–48.
1966c - Berki pásztorok a Kisbalaton szigetein. Népr. K. XI. 1–2. sz. 3–24.
1967a - Kaszasarlók Magyarországon. Ethn. LXXVIII. 1–21.
1967b - Ág- és vesszővágók a Közép-Tisza menti ártereken. NÉ XLIX. 187–216.
1968–69 - Kaszaszerű vágóeszközeink történetéhez. I–II. NÉ L. 35–49, LI. 37–56.
1969 - A kötözőbot Magyarországon. Ethn. LXXX. 1–21.
1970a - A magyarországi rövid kaszák történetéhez. Ethn. LXXXI. 187–220.
1970b - A magyar sarló korai történetéhez. NÉ LII. 48–55.
1972a - Sensesicheln in Ungarn. In: BALASSA, Ivan (red.) Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. 561–582. Budapest
1972b - A Néprajzi Múzeum magyar gyűjteményének katalógusa. NÉ LIV. 19–46.
1973 - Bozótkések és rokon szerszámok a Dunántúlon. Ethn. LXXXIV. 243–273.
1974 - Ásóbotok, ásók, kapák. NÉ LVI. 121–130.
1976 - Egy irtásfalu földművelése. Budapest
1977 - Részes aratás a Várong körüli pusztákon. NK–NT X. 137–159.
1978 - A Kis-Balaton és környéke. SA 27–29. sz. Kaposvár
1980 - Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok. Budapest
1985a - A tüskeborona készítése és használata Várongon. In: Dombovári kalendárium. 5–14. Dombóvár
1985b - A cserélhető (rövid és hosszú) karfás szekér eredetéhez. Ethn. XCVI. 327–329.
1986 - A jobbágyok vadászata a feudális kor végén. AtSz XXVIII. 419–446.
1987 - Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Budapest
1991 - Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVII–XIX. században. Doc. Ethn. 15. Budapest
1102TAKÁCS Péter
1991 - Úrbéresek vallomása Szabolcsban 1772. Budapest
TAKÁTS Gyula
1986 - Somogyi pásztorvilág. Kaposvár
TAKÁTS Sándor
1897 - A komáromi vizahalászat a XVI. században. MGtSz IV. 425–445, 485–509.
1900a - A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. MGtSz VII. 97–123, 145–177, 193–223, 341–374, 289–319.
1900b - Méz és viasz kivitelünk a XVI–XVIII. században. MGtSz VII. 474–478.
1902 - A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországon 1328-tól 1714-ig. MGtSz IX. 49–72.
1903 - Régi pásztori élet. Nyr XXXII. 86–91, 154–159.
1904 - Hajóépítők telepítése Magyarországban a XVI., XVII. és a XVIII. században. MGtSz XI. 81–117.
1915–17 - Rajzok a török világból. I–III. Bp.
1927 - Szegény magyarok. Budapest
é. n.[1928] - Emlékezzünk eleinkről. Budapest
1961a - A régi magyar borkötők. In: TAKÁTS Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. S. a. r. BENDA Kálmán. 73–80. Budapest
1961b - A magyar sernevelő. In: TAKÁTS Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. S. a. r. BENDA Kálmán. 96–104. Budapest
1961c - Ló, kocsis és hőkös. (1921) In: TAKÁTS Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. 221–225. Budapest
TÁLASI István
1936a - A jószág enyhelye a kiskun pusztákon. Ethn. XLVII. 161–183.
1936b - A Kiskunság népi állattartása. Budapest
1938 - Kidobolás, kiharangozás Szentgálon. Ethn. XLIX. 222.
1939 - A bakonyi pásztorkodás. Ethn. L. 9–39.
1942a - Változás-vizsgálatok a népi állattenyésztés köréből. NÉ XXXIV. 203–220.
1942b - Adatok a Bakony erdei életéhez. NÉ XXXIV. 164–172.
1946a - Az Alföld néprajzi kutatásának kérdései. Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve I. (1944–1945) 1–35. Szeged
1946b - Kállay Ferenc és az alföldi nomád gazdálkodás. Ethn. LVII. 13–19.
1948 - Néprajzi életünk kibontakozása. Budapest
1949 - Research into Hungarian Peasant Farming, Poaching and Fishing. Folia Ethnog-raphica 1. 44–71.
1955 - Az anyagi kultúra vizsgálatának tíz éve (1945–1955). Ethn. LXVI. 5–56.
1957 - A termelés és a nyelv kapcsolata arató műveleteinkben. Ethn. LXVIII. 217–251.
1971 - Az eszközváltás első 100 éve a magyarországi aratóműveletekben és későbbi következményei (Eszköz- és munkatörténeti vázlat). NK–NT V–VI. 297–305.
1972 - A magyar agrárgeográfia kutatásának negyed százada. In: Bethlen Gábor Gimnázium jubileumi évkönyve. 25–42. Hódmezővásárhely
1974 - Az aratási eszközváltás egy kísérleti szakasza (1817–1868). Ethn. LXXXV. 330–333.
1977 - Kiskunság. Budapest
1978 - Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb eredményei. MTA NyIK XXX. 309–343.
1979–80 - Néprajzi tanulmányok, írások. Diss. Ethn. III–IV. Budapest
TAMÁS Lajos
1964 - A román cea és hais állatterelő szavak történetéhez. In: BENKŐ Loránd (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. 360–362. Budapest
1966 - Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente in Rumänien. Budapest
1103TARISZNYÁS Márton
1970 - A gyergyói kereskedelem néprajzi vonatkozásaiból. Aluta 407–413. Sepsiszent-györgy
1978 - A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban. In: Népism. Dolg. 25–33. Bukarest
1982 - Gyergyó történeti néprajza. Bukarest
TÁRKÁNY SZÜCS Ernő
1944 - A juhtartás népi jogszabályai Bálványosváralján. (Erdélyi Tudományos Füzetek 189. – Klny. az Erdélyi Múzeum 1944. évi 3–4. számából) Kolozsvár
1961 - Vásárhelyi testamentumok. Budapest
1981 - Magyar jogi népszokások. Budapest
1965 - A jószágok égetett tulajdonjegyei Magyarországon. Ethn. LXXVI. 187–199, 359–410.
1983 - A vásárhelyi „baromgazdaság” In: DÖMÖTÖR János–TÁRKÁNY SZÜCS Ernő (szerk.): Kiss Lajos emlékkönyv. 139–170. Hódmezővásárhely
TARR László
1968 - A kocsi története. Budapest
TASNER Dénes
1868 - Javaslat halászatunk és haltenyésztésünk érdekében. Pest
TÉGLÁS Gábor
1910 - A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletianusig. MMÉEK 155–171.
1911 - A rómaiak kereskedelmi hajózása Pannoniában (A dunai hajózás emlékei). MMÉEK 449–457.
TERBÓCS Attila
1998 - Italozás a régi Nagykőrösön (1770–1780). In: BARABÁS Máté–TERBÓCS Attila (szerk.): Terítéken. Egyetemi dolgozatok Kisbán Eszter 60. születésnapja alkalmából. Dolgozatok a Tárgyi Néprajz Tanszékről. I. 23–42. Budapest
TESSEDIK, Samuel
1804 - Ueber die Kultur und Benutzung der sogenannten Székes-Felder in der Gegend an der Theiss. Patriotisches Wochenblatt für Ungarn. 3.
THESCHEDIK Samuel
1786 - A paraszt ember Magyar Országban mitsoda és mi lehetne... Pécs
THEUWISSEN, J.
1969 - Het landbouwoertuig in de Ethnographie van de Kempen. Antwerpen–Utrecht
TIKOS Béla
1950 - Növénynevek a Hortobágyról. Nyr LXXIV. 368–371.
1951 - Adatok a hortobágyi növénynevek kérdéséhez. Nyr LXXV. 268–272, 341–347, 425–431.
TIMAFFY László
1941 - Szilajpásztorkodás a Szigetközben. Földgömb XII. 221–226.
1959 - Szigetközi krónika. Néprajzi Múzeum EA P. 35/1959.
1961 - Das Hirtenwesen auf den Donauinseln (Szigetköz, Westungarn). VHO 609–645.
1963 - Kisalföldi csörgősbotok. Ethn. LXXIV. 161–180.
1966 - Igás lószerszámok a Kisalföldön. NÉ XLVIII. 223–236.
1967 - Kumetok a Kisalföldön. Ethn. LXXVIII. 176–188.
1969 - Rindereinzelanspannung in Westungarn. NVC 195–204. Brno–Praha
1972 - A szénagazdálkodás néhány sajátsága a Szigetközben. Arr. X. 185–198. Győr
1975 - Szigetközi krónika. Győr–Mosonmagyaróvár
1979 - Kisalföldi kocsik, szekerek. Arr. XXI. 117–144. Győr
1980 - Szigetköz. Budapest
1985 - A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára. M. Csny. Dolg. 22. Budapest
11041987 - Juhászat az Alsó-Garam mentén. BALÁZS Géza–VOIGT Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. 111–123. Buda-
pest
1991 - Rábaköz és a Hanság. Győr
T. K. [Tagányi Károly]
1899 - Károlyi Sándor gróf kurucz generális utasításai a tiszai halászatról 1725–30-ból. MGtSz VI. 373–380.
TKALAĆ, Krunoslav
1973 - Sava kao plovni put v 18., 19. stoljecu. In: Radovi centra ... JAZU v Vinkovcima 2. 213–246. Zagreb
TOLNAY Sándor
1795 - Barmokat orvosló könyv. Pest
TORBÁGYI-NOVÁK József Lajos
1926 - Kapubálványfejek. NÉ XVIII. 169–178.
TÓTH Ferenc
1967 - A makói talicska. MFMÉ 1966/67. 119–130. Szeged
1969 - A makói hagyma történetének néhány fejezete. MFMÉ 1969/1. 55–85. Szeged
1982 - Egy makói hagymás család életútja. Makói Múzeum Füzetei 26. Makó
1998a - A makói hagyma. Makó monográfiája. II. Makó
1998b - Hagyományos hagymatermelés Makón. MFMÉ Studia Ethnographicae 2. 75–117. Szeged
TÓTH Tibor
1983 - A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. (Kísérlet néhány matematikai-statisztikai eljárás alkalmazására.) Budapest
1988 - A magyar mezőgazdaság struktúrája az 1930-as években. Budapest
TÓTH Zoltán
1920–22 - Legrégibb feszítő zabláinkról. AÉ XXXIX. 71–83.
TÖMÖRKÉNY István
1902 - Vizenjárók és kétkezi munkások. Szeged
1906 - Szegedi vizenjárók. NÉ VII. 193–201.
1957 - A Szent Mihály a jégben (Elbeszélések). Budapest
1963 - Munkák és napok a Tisza partján. Budapest
TÖRŐ László
1968 - Legeltetési rend a Hortobágyon. Műv. Hagy. X. 265–279. Debrecen
TÖRÖK Katalin
1970 - A szántóföldek és a rétek aránya Magyarországon a XVIII. században. MMgMK 1969–1970. 135–152.
TREMEL, Franz
1946 - Schiffahrt und Flösserei auf der Mur. Jahresbericht des Akademischen Gymna-siums in Graz. 3–51. Graz
TURI Károly
1931 - Cséplés Cegléden. NNy III. 52–56, 123–140.
TURI MÉSZÁROS István
1928 - Adalékok az alföldi gazdálkodáshoz. NÉ XX. 105–113.
TYŁKOWA, Danuta
1981 - Traditionelle Formen des Wassertransportes in den Polnischen Karpaten. In: Trad. Transport. 37–41.
UGHY István
1994 - Agancs és szaru lőportartók a pápai múzeum gyűjtőterületéről, valamint egy keresztúri szaru rajza. VMMK 19–20. (1993–1994) 471–473. Veszprém
ÚJFALVY Sándor
1940 - Erdély régibb vadászatai. Erdély, XXXVII. 137–139.
1105UJVÁRY Zoltán
1957 - A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. NÉ XXXIX. 231–244.
1959 - A látófa emléke a konyári legelőn. Ethn. LXX. 440–442.
1969 - Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műv. Hagy. XI. Debrecen
1977 - Agrármunkákhoz kapcsolódó műrokonság. MK III. 4. sz. 78–81.
1983 - Játék és maszk. Dramatikus népszokások. I. Debrecen
UMEK, Ema
1964 - Trgovski promet po Savi v XVIII stoljetju. Kronika XII/3. 194–200. Ljubljana
UNGER Emil
1939 - A magyar búvárhalász. Búvár, V. 3. sz. 188–192.
ÜRMÖSSYNÉ NAGY Julianna
1929 - Régi utazások Magyarországon. NNy I. 54–58, 119–122.
ÜRÖGDI György
1979 - Hogyan utaztak a régi rómaiak? Budapest
VAHOT Imre
1854 - A kecskeméti szőllő- és gyümölcstermelés. In: KUBINYI Ferenc–VAHOT Imre (szerk.): Magyar- és Erdélyország képekben. I. 114–118. Pest
VAJKAI (WAGENHUBER) Aurél
1937a - Adatok a veszettség gyógyításához. Ethn. XLIII. 82–83.
1937b - Kutyabűvölés. Ethn. XLIII. 83–85.
1938a - Adatok a Bakony gyűjtögető és vadfogó életmódjához. Vasi Sz. V. 152–163.
1938b - A parasztszőlőművelés és bortermelés Veszprém megye déli részében. NÉ XXX. 15–48, 172–204.
1939–40 - Római emlékek a Dunántúl néprajzában. In: TÖRÖK Gyula (szerk.): Majorossy Imre Múzeum 1939–1940. évi Értesítője. 40–52. Pécs
1940 - Adatok Tóköz néprajzához. Dunántúli Szemle VII. 282–296. Szombathely
1941a - Adatok a Veszprém vármegyei magyarság és németség teherhordásához. Nép és Nyelv, I. 88–92. Kolozsvár
1941b - A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. NÉ XXXIII. 231–258.
1943a - Népi orvoslás a Borsa völgyében. Kolozsvár
1943b - A szentgáli juhászat. Budapest
1945 - Adatok Szentgál gyűjtögető életmódjához. Ethn. LVI. 37–40.
1947 - „A’ lovak betegségekről való orvosságok”. Ethn. LVIII. 116–120.
1948 - Népünk természetismerete. Budapest
1958a - A batár. Ethn. LXIX. 455–457.
1958b - Szelídített vaddisznókonda a Bakonyban. Veszprémi Szemle I. 310–344.
1959a - Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest
1959b - A Bakony néprajza. Budapest
1964 - Balatonmellék. Budapest
VAJNA Károly
1906 - Hajóvontatás. In: Hazai régi büntetések I. 531–543. Budapest
VAKARCS Kálmán
1956 - Halászat Szentgotthárd környékén. Népr. K. I. 1–4. sz. 216–221.
VAKARELSKI, Christo
1956–57 - Die bulgarischen wandernden Hirtenhütten. Acta Ethn. V. 1–78, VI. 1–40.
1966 - Áruszállítás málhás állatokkal a bolgároknál. Ethn. LXXVII. 378–389.
VALLÓ Albert
1904 - Tacska. Nyr XXXIII. 50.
VALONEN, Niilo
1952 - Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrindenstreifen unter besonderer Berücksichtigung finnischer Tradition. Kansatieteellinen Arkisto IX. Helsinki
1106VÁLYI Elek
1893 - Erdélyrészi almafajok. Gyümölcskertész
VÁMSZER Géza
1959 - A Csík megyei háziállatok elnevezései, keresztnevei, hajtó, hívogató, elűző (riasztó) és megállító szavai. Népr. K. IV. 1–2. 237–251.
1977 - Életforma és anyagi műveltség. Bukarest
VARGA Gyula
1956 - Vándorjuhászok a kismarjai szíken. Ethn. LXVII. 109–123.
1960 - Kismarja. Egy szabad paraszt község a feudalizmus bomlásának korszakában. In: SZABó István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 71–137. Budapest
1961 - Hauptformen der bauerlichen Rinderhaltung in der Berettyóniederung (Südost-ungarn). VHO 529–557.
1965/1972 - A parasztgazdaság munkaeszközei. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában, 1848–1914. I. 267–348. Budapest (2. kiadás 1972)
1972 - A szarvasmarha egy bihari falu gazdálkodásában. DMÉ LI. 1969 –70. 333–428. Debrecen
1973a - A mezőberényi paraszti gazdálkodás. In: SZABÓ Ferenc: Mezőberény története. II. 227–262. Mezőberény
1973b - Vésztő népi állattartása. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Vésztő története. 481–503. Vésztő
1974 - A bolgárkertek és a magyar konyhakertkultúra. DMÉ 1972. 387–401. Debrecen
1975a - A derecskei hagyma- és zöldségtermesztés. DMÉ 1973. 259–280. Debrecen
1975b - Hajdúszoboszló agrártörténete. In: DANKÓ Imre (szerk.): Hajdúszoboszló monográfiája. 399–446. Hajdúszoboszló
1976a - Az érmelléki szőlőkultúra. Bihari dolgozatok 3. Berettyóújfalu
1976b - Lokális gazdasági társulatok Hajdú-Bihar megye mezővárosaiban. Ethn. LXXXVII. 161–174.
1978 - Egy falu az országban (Kismarja életrajza a felszabadulásig). HBMK 33. Debrecen
1981 - Berettyóújfalu gazdaságnéprajza a két világháború között. In: VARGA Gyula (szerk.): Berettyóújfalu története. 417–432. Berettyóújfalu
1984 - Szénavágók a Déri Múzeum néprajzi gyűjteményében. DMÉ LXIII. 453–497. Debrecen
1985 - A bárándi agrártermelés 1700–1985. In: BALASSA Iván (szerk.): Báránd története és néprajza. 273–232. Báránd
1988 - A zellertermesztés hagyománya Monostorpályiban. DMÉ 1987. 169–183. Debrecen
1993 - A hajdúbagosi és a konyári dinnye. DMÉ 1991. 175–191. Debrecen
1997a - A derecskei négyes nyomás. Népr. L. VI. 131–138.
1997b - Terménytárolók. MN IV. 199–205.
1998 - Érmelléki szőlőhegyek rendszabályai a XIX. század végéről. In: RÁCZ István (szerk.): Szabó István emlékkönyv. 268–286. Debrecen
VARGA János
1952 - A földközösség megerősödése és bomlása a XVIII. században. In: SPIRA György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon, 1711–1790. 7–48. Budapest
1967 - A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái, 1767–1849. Budapest
1969 - Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 1556–1767. Budapest
VARGHA László
1940 - Boglyakemence alakú baromfiólak az Alföldön. NÉ XXXII. 345–360.
VÁRKONYI Ágnes, R. (szerk.)
1993 - Európa híres kertje. Budapest
1107VÁSÁRHELYI István
1959 - A Szinva és a Garadnavölgy népies halászata és annak eszközei. Borsodi Szemle III. 6. sz. 59–62. Miskolc
1961 - Magyarország halai írásban és képben. Borsodi Szemle Könyvtára 1. Miskolc
1968 - A harcsa. Budapest
VASS Előd
1979 - A szegedi és csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírásai. In: FARKAS József (szerk.): Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5–80. Szeged
1980 - Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Kalocsai múzeumi dolgozatok 4. Kalocsa
VASS Tibor
1977 - Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben. BKm 5. Miskolc
VEDRES István
1825 - A sivány homok használhatása. Szeged
1805 - A Tiszát a Dunával öszvekaptsoló új hajókázható tsatorna. Szeged
VÉGH Antal
1972 - Erdőháton, Nyíren. Budapest
VÉGH József
1939 - A kaskötés Békésen. NÉ XXXI. 41–47.
VERES László
1982 - Az erdőbirtok szerepe a diósgyőri uradalom gazdálkodásában a 18. század második felében. HOMÉ XXI. 165–176. Miskolc
VERES Péter
1985 - Magyarok a Kaukázus előterében. Ethn. XCVI. 114–126.
1988 - Finno-Ugric ancient Homeland and the Honey-Bee Problem. Műv. Hagy. XXIII–XXIV. 75–81.
VERESS Endre
1928 - Erdélyiek legeltetése Moldva Havasalföldjében. Magyar Gazdák Szemléje, XXXIII. 162–178, 209–228, 289–308. Budapest
VESMÁS Márton, SZÉKI
1774 - Erdélyi méhes kert... Kolozsvár
VESZELSZKY Antal
1795 - A magyarországi méhtartás rövid tudománya. Vátz
1798 - A´ növevény-plánták´ országából való erdei és mezei gyüjtemény, vagy-is fa- és fűszeres könyv. Pesthen
1799 - Száz esztendős kalendárium... Buda
VIGA Gyula
1976 - Mezőkövesdi adatok a szemnyeréshez. HOMK XV. 117–127. Miskolc
1979 - Adatok állatgyógyításunkhoz: a „zabolázás”. HOMK 17. 133–137. Miskolc
1980a - A Bükk-hegység szlovák meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre. Ethn LXXXXI. 252–258.
1980b - A gönczi „kólya”. HOMK 18. 96–100. Miskolc
1981 - Népi kecsketartás Magyarországon. BKm 12. Miskolc
1982 - Szamártartás Magyarországon. Ethn. XCII. 448–462.
1986 - Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. BKm. 23. Miskolc
1990 - Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debrecen–Miskolc
1991 - A jármi dinnye. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzáról Gunda Béla tiszteletére. 91–124. Debrecen
1993 - A tárkányi Tisza-kertek. Az ártéri gyümölcsösök hasznosításának formáihoz. Ethn. CIV. 425–434.
1996 - Hármas határon. Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájából. Officina Musei, 4. Miskolc
11081997 - Néhány szempont a tök (Cucurbita pepo, Cucurbita maxima) magyarországi termesztéséhez és hasznosításához. Népr. L. VI. 1–4. sz. 199–206.
VIGA Gyula–VISZÓCZKY Ilona
1997–98 - A nagydobosi sütőtök. JAMÉ XXXIX–XL. 185–201. Nyíregyháza
VÍGH József
1981 - Vizek, halak, emberek. (2. bőv. kiad.) Budapest
1987 - A magyar horgászat krónikája. Budapest
VIIRES, Ants
1964 - Der Heubogen in Osteuropa. DJbVk 10. 280–291.
1971 - Über die Herkunft und Verbreitung des Krummholzes im Pferdegeschirr. In: Studia... 427–449.
1980 - Talurahva veovahendid. Tallin
VILKUNA, Kustaa
1950 - Über die obugrischen und samojedischen Pfeile und Köcher. In: Memoires de la Société Finno-Ougrienne XCVIII. 343–384. Helsinki
1964 - Paikalisjuhlia yli oman kylän ja pitäjän rajojen. In: Kihlakunta ja häävuode. Helsinki
1975 - Unternehmen Lachsfang. Helsinki
1984 - Apáink munkája. Ősi finn mesterségek. Budapest
VINCZE Ernő
1983 - A méhész is szakmunkás. Budapest
VINCZE István
1957 - Magyar szőlőmetszőkések és metszésmódok. NÉ XXXIX. 71–101.
1958a - Magyar borsajtók. Ethn. LXIX. 1–27.
1958b - Magyar borpincék. NÉ XL. 83–104.
1960a - Szőlőművelés és eszközei a borsodi Hegyközben. Népr. K. V. 3–4. sz. 123–144.
1960b - Szőlőművelés és bortermelés a borsodi Hegyközben. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest
1960c - A borkészítés módjai és eszközei, különös tekintettel a borsodi Hegyközre. Ethn. LXXI. 1–26.
1961 - A szőlőhegy birtoklása és rendje. Népr. K. VI. 1. sz. 94–106.
1971 - Történeti-néprajzi összehasonlító vizsgálatok a kelet-európai szőlőkultúra körében. NK–NT V–VI. 310–314.
1975 - Taposók és prések. (Adatok a kelet–európai borkultúra történetéhez.) Ethn. LXXXVI. 104–152.
1984 - A bortárolók történeti formái: verem – dolium – hordó. Ethn. XCV. 2–9.
VINCZE Klára
1958 - Kecskemét szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésének fejlődése. Megyei Statisztikai Értesítő Közlemények. Kecskemét
VISKI Károly
1926 - Hajós-cégér. NÉ XXX.
1932a - Tihany őshalászata. NÉ XXIV. 37–54.
1932b - Adatok Udvarhelyszék néprajzához. Pelészés és makkászás. Almaecet. NÉ XXIV. 112–117.
VITA Zsigmond
1958 - A népi szőlőművelés hagyományai Nagyenyed vidékén. Népism. Dolg. 51–63. Bukarest
VLADIKOV, Vadim
1926 - Ribi podkarpatszkoj Ruszi i glavnyijsie szposzobi lovli. Uzsgorod
VLADUTIU, J.
1961 - Almenwirtschaftliche Viehhaltung und Transhumance im Brangebiet (Südost-karpaten, Rumänien). WHO 197–241.
1109VÖNÖCZKY-SCHENK J.
1958 - Die Geschichte der ungarischen Falknerei. Aquila, LXV. 161–173.
VÖŐ István
1970 - Magyar nyelvjárási szövegek. Kolozsvár-Cluj
VÖRÖS Antal
1964 - A belterjes gazdálkodás és állattenyésztés Moson megyében, 1896–1914. AtSz VI. 84–112, 313–346.
1965 - A tejgazdaságok kialakulása a Dunántúlon, 1880–1895. AtSz VII. 471–495.
VÖRÖS Károly
1965 - Győr és Pest harca a dunai gabonakereskedelemért 1850–1881. Arr. 7. 471–493. Győr
VUIA, Romulus
1943 - Vinatoarea si curse taranesti din Tara Haţegului şi Regiunea Padulenior. Carpatii, XI. No. 12. 310–320. Sibiu
VUKANOVIC, T. P.
1968 - Productive forces of Serbia at the time of the First Serbian Insurrection 1804–1813. Bulletin de Musee de Vranje. IV/1–125.
VUTSKITS György
1902 - Balatoni halászfurfangok. Halászat, III. 12. sz. 86–89.
WAKARELSKI, Chr. lásd VAKARELSKI, Christo
WALLNER Ernő
1941 - A Bakony erdőtakarójának átalakulása a XVIII. század végéig. Földr. K. LXIX. 1–29.
1942 - A Bakony erdőtakarójának pusztulása a XIX. században. Földr. K. LXX. 32–42.
1943 - A Bakony erdőtakarójának jelen képe. Földr. K. LXXI. 260–277.
WEBER, Max
1979 - Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. Budapest
WEINHOLD, Rudolf
1965 - Gemeinsamkeiten und Wechselbeziehungen zwischen der ungarischen und deutschen Weinkultur. In: Europa et Hungaria (Congressus Ethnographicus in Hungaria 16–2. X. 1963) 163–180. Budapest
1975 - Vivat Bacchus. Eine Kulturgeschichte des Weines und des Weinbaus. Leipzig
WEISS, Dieter
1984 - Mit Kraxe und Wagen. Stainz
WEISS, Richard
1941 - Das Alpwesen Graubündens. Erlenbach–Zürich
WELLMANN Imre
1933 - A gödöllői Grassalkovich uradalom gazdálkodása különös tekintettel az 1770–1815. esztendőkre. Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. Szerk. DOMANOVSZKY Sándor. Budapest
1961 - Földművelési rendszerek Magyarországon a XVIII. században. AtSz III. 344–370.
1965 - Királyi mérték és mérő alá való föld. AtSz VII. 236–243.
1967 - A parasztság sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásai tükrében. Mgtört. Tan. 3. Budapest
1979 - A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. At. Tan. 6. Budapest
1980 - Közösségi rend és egyéni törekvések a 18. századi falu életében. TSz XXIII. 376–449.
WENZEL Gusztáv
1887 - Magyarország mezőgazdaságának története. Budapest
WIEGAND J. lásd SZILÁGYI Sámuel
WIEGELMANN, Günter
1969 - Erste Ergebnisse der ADV-Umfragen zur alten bauerlichen Arbeit. Bonn
1110WILHELM Sándor
1994 - Hagyományos halászat az Érmelléken. In: Népism. Dolg. 1994. 59–75. Bukarest
WLASICS György
1845 - A gyümölcsfa tenyésztése. MG 79. sz. 1306–1316.
Weisses Gold
1995 - WURSTER W. H.–BRUNNER M.–LOIBL R.–BRUNNER A. (hrg.): Weisses Gold. Passau. Von Reichtum einer europaeischen Stadt. Passau. (Katalog zur Ausstellung)
YOUNGER, William
1966 - Gods, men, and wine. Cleveland
Z. G.
1863 - Képek a hazai népéletből XXIX. Hajóvontatók a Dunán. Vas. Ú. 26. 228–229.
ZABOS Géza
1983 - Horgászoknak a Tiszáról. Budapest
ZAKÁL György, Nemes-Népi
1985 - Eőrséghnek Leirása ugymint: Annak természete, Története, Lakosai, ezeknek szokásai, nyelvszokása a’ mellyeket öszve szedegetett Nemes-Népi Zakál György 1818dik Esztendőben. (Szerk., bev.: VÖRÖS Ottó.) Szombathely
ZAKARIÁS Erzsébet
1995 - Nemi szerepek a növénytermesztésben Erdővidéken. KJNTÉ 3. 27–33. Kolozsvár
ZALAI-GAÁL István
1983 - A Mórágy-tűzkődombi horog – A neolitikus „aktív” halászat kérdései a Kárpát-medencében. AÉ 110. 231–242.
ZATEZALO Duro
1970 - Kupa kao plovni put v XVIII i XIX stoljecu. Zbornik 2. Historijski Archiv Karlovac 7–104. Karlovac
ZENTAI János
1962 - Cuni szőlőmetszőkések. JPMÉ 363–368. Pécs
1965 - Hevesi dinnyések Ormánságban. JPMÉ 1964. 193–204. Pécs
1966 - Egy letűnt életforma utolsó képviselője az Ormánságban. A kólészó. JPMÉ 1965. 181–201. Pécs
1971 - Két adat az Ormánság népének régi életéből. Almabor és borecet készítése. JPMÉ XIV–XV. Pécs
ZEUNER, F. E.
1963 - A History of Domesticated Animals. New York–Evanston
ZILAHY Lajos
1975 - Egy paraszti szőlőhegy szervezete és működése a XIX. században. BÉ X. 331–345.
ZIMÁNYI Vera
1976 - Magyarország az európai gazdaságban, 1600–1650. Budapest
ZIMÁNYI Vera–MAKKAI László–KIRILLY Zsigmondné–N. KISS István
1968 - Mezőgazdasági termelés és termelékenység Magyarországon a késői feudalizmus korában. AtSz X. 39–93.
ZIMMER Ferenc
1940 - A „fogas”. Budapest
ZIMMERMANN Ágoston
1906 - A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádház-korabeli magyar leletekre. MGtSz XIII. 53–68.
ZIMMERMANN Ágoston–ZIMMERMANN Gusztáv
1944 - A házimacska. Budapest
ŽIVKOVIĆ, Olivera
1956 - Ribolov i ribarske sprave na Tamišu. Rad Vojvodanskich Muzeja, Vol. 5. 194–204. Novi Sad
1111ZMEEV, Racso
1973 - Ribolovit v Tutrakan ot minaloto go nasi dni. Szilisztra
ZNAMIEROWSKA-PRÜFFEROWA, Maria
1957 - Rybackie narzędzia kolne w Polsce i w krajach sasiednich. Toruń
ZOLNAY László
1971 - Vadászatok a régi Magyarországon. Budapest
ZOLTAI Lajos
1914 - A debreceniek szőlőműveléséről és szőlőkertjeiről. NÉ XV. 57–68.
1934 - Mikor keletkeztek Debrecen határában a pusztai csárdák? DSz VIII. 271–282.
1936 - Ismeretlen szeletek Debrecen múltjából. I. Debrecen élete a XVII. század elejei főbírói számadások tükrében. Debrecen
ZÓLYOMI József
1968 - Észak-Cserhát állattartásának másfél százada. AtSz X. 439–478.
1975 - Adatok Nógrád megye parasztságának XVII–XIX. századi történetéhez. NMMÉ XXI. 15–125. Salgótarján
1984 - Az állat haszna az Észak-Cserhát falvaiban. NMMÉ X. 265–313. Salgótarján
1989 - Az állattartás ágazatai Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok III. 83–234. Eger
ZUMTHOR, Paul
1985 - Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában. Budapest
ZSIGMOND József
1980 - Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón. Népism. Dolg. 1980. 37–46. Bukarest
1992 - Ős-Marosszéki Havasok Közbirtokossága. KJNTÉ 1. 37–46. Kolozsvár
ZSÓTÉR János
1842 - Hajósi jó rendviszonos kötelességek és általános rendszabályok. Szeged
ZSOVA Ilona
1971 - Baromfitartás egy bodrogközi faluban. In: KOVÁCS Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. 35–47. Sátoraljaújhely
ZSUPOS Zoltán
1985 - Népi növényismeret a Medvesalján. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Göm. népr. I. 29–54. Debrecen
1987a - Esztár néprajza. Folk. Etn. 30. Debrecen
1987b - Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Göm. népr. X. Debrecen
1990 - Gyűjtögetés, halászat, méhészet. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Bakonszeg története és néprajza. 289–317. Bakonszeg

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages