SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Teljes szövegű keresés

819SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
Ádám 238, 552
Ady Endre 475, 478
Ágota 402
Albert István 743
Albu Péter 487
Álmos herceg 701
Alver, Bente Gullveig 628
Ambrózy Ágoston 434, 436
Ámi Lajos 508
Anda Tibor 699
András, Szent 210
Angyal Bandi 294, 296
Anjou-ház 333, 516
Anna, Szent 11, 16, 19, 194, 344, 358, 366, 372, 394, 416, 419, 545, 571, 629, 664
Anonymus (P. mester) 502
Antal, Páduai Szent 19, 116, 117, 186, 340, 344, 366, 416, 433, 624
Antal, Remete Szent 116, 186, 416, 516
Antall József 695, 697
Apor Péter 36
Arany János 48, 474, 475
Arisztotelész 738
Artner Edgár 395, 396
Aumüller, Stephan 697, 727
Babus Jolán 111, 136, 151, 258
Bacsó Nándor 542
Bagó Sándor 489
Bak Sándor 485
Bakay Kornél 68, 513
Bakó Ferenc 35, 37, 42, 46, 108, 170
Bakos Noémi 734
Baksay Sándor 456
Balassa Iván 67, 68, 108, 428
Balásy Dénes 560, 683
Balázs, Szent, püspök 121123, 401
Balázs Kovács Sándor 445
Bálint Sándor 6, 69, 106, 107, 109, 110, 116, 120, 126, 137, 139, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 155, 157, 164, 174, 175, 186, 192, 199, 202, 203, 219, 331, 340, 342, 343, 345, 351, 353, 354, 362366, 368, 372, 377, 380, 384, 386389, 391393, 395, 396, 431, 433, 435, 438, 439, 441, 445, 447, 482, 508, 509, 532, 545, 555, 576, 581, 597, 624, 634, 641, 657, 696, 712, 714, 722, 724, 729, 730
Balsaráti Vitus János 709
Balogh, Augustinus Florianus 375
Balogh István 445, 447
Balogh Sámuel 34, 41, 43, 53, 57, 64
Bán Aladár 560, 683
Bandié, Dusan 661
Bandinusz Márk 371
Bangó F. Jenő 375
Bányai Jenő 488
Barna Gábor 47, 107, 108, 111, 118, 124, 136, 149, 150, 155, 156, 160, 170, 184186, 197, 200, 202, 209, 210, 212, 222, 225, 226, 228, 241, 243, 253, 259, 264, 331, 348, 356, 360, 372, 381, 382, 388, 395, 396, 436, 437, 508, 509, 511, 536, 566, 592, 593, 596, 607, 642
Bárth János 120, 331, 336, 346, 355, 365368, 375, 379, 380, 384, 385, 387, 390, 392, 399
Bartha Elek 331, 340, 342, 426430, 432436, 438441, 495, 561, 562, 620
Bartók Gábor 445
Batthyányi család 704
Bechtold Jakab 490
Beck Zoltán 108, 211, 260, 433
Békefy Remig 10, 158
820II. Béla (Vak) magyar király 701
Bellér Júlia 11
Bellosics Bálint 9, 623, 714
Bencze József 695, 700, 703, 704, 716
Benedek, Szent 344, 412
Benedek Sándor 446
Benkóczy Emil 404
Benkő Loránd 332, 333
Berde Károly 539, 695, 707, 708, 710, 713, 714, 717, 721, 727
Béres András 430, 439, 440, 441
Berze Nagy János 75, 106, 123, 191, 261, 506, 725
Berzeviczy Gergely 445
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 474, 484
Bethlen Miklós 474476
Beythe András 702
Bezerédj család 247, 703
Bihari Anna 508, 547, 558, 604, 607
Bîrlea, Ovidiu 559, 564, 567, 590
Biró Sándor 444
Bizoni Károly 503
B. Bobrovszky Ida 446
Bod Péter 525
Bogatirjov, P.G. 562
Boldizsár (bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399
Bolgár Ágnes 711
Bondár Ferenc 108, 111, 626, 627
Bonifác, Szent 174
Borbás Vince 727
Borbála, Szent 218, 544, 573
Bornemisza Péter 517, 524, 545, 549, 568, 711
Borosnyai Nagy Zsigmond 474
Boross Géza 495
Borovszky Samu 438, 440
Borsa Gedeon 696, 712
Borus Rózsa 107, 120, 174, 175, 183, 212, 264
Bošković-Stulli, Maja 591
Bosnyák István 107
Bosnyák Sándor 108110, 114, 118, 119, 150, 155, 168, 193, 221, 227, 249, 259, 261264, 532, 544, 562, 568, 570, 583, 595, 621, 625627, 667, 696, 708710, 713, 722
Botka József 108, 245
Bődi Erzsébet 239242
Brath Ilona 113
Bruncwick Teréz 247
Bucsay Mihály 444, 447
Budenz József 67
Bugát Pál 705
Bugyi Balázs 696, 698, 706
Buss, Reinhard 559
Buttler grófok 372
Buzinkay Géza 695, 697
Büky Béla 702
Calepinus, Ambrosius 702
Caro Baroja, Julio 617
Cecilia (Cecil), Szent 99
Cohn, Norman 617
Cornides Dániel 67, 502
Czeglédy Károly 512
Czeglédy Sándor 446
Czövek Judit 597
Csaba királyfi 536
Csáky Károly 107, 111, 113, 124, 128, 174, 194, 224227, 230, 235, 238, 239, 243, 244, 257, 261
Csalogovits (Csalog) József 564
Csedő Károly 722
Csefkó Gyula 578, 714
Csengery Antal 504506
Csépe Klára 371
Cserbák András 425, 426, 428
Csermák Géza 558
Csetényi Mihályné 11, 734
Csicserov, V. J. 573, 622
Csík Antal 350
Csikesz Sándor 445
K. Csilléry Klára 40, 620
Csiszár Árpád 627, 640, 697, 700, 720
Csizmadia Andor 491
Csohány János 447, 485, 488, 489
Csokonay Vitéz Mihály 473
Csomasz Tóth Kálmán 446
Csonka Géza 491, 493
Csopják Attila 488
Dalmady Zoltán 727
Dám Ince 358, 360
Dán Róbert 484
Dänhardt, Oskar 536
Dankó Imre 415, 425, 654
Daróczi Ferenc 446
Dávid király 259, 515, 532
Dávid László 446, 465
821Dégh Linda 35, 266, 508
Delatte, A. 539
Demkó Kálmán 702
Denkel János 487
Dessewffy József 485
Dettmer, Hermann 47
Diana 559, 617
Dienes István 68, 507, 512, 530, 627
Dioszkoridész 701
Diószegi K. István 517, 596
Diószegi Sámuel 705
Diószegi Vilmos 15, 68, 503, 505507, 509, 511, 512, 529, 531534, 577, 583586, 588, 589, 591, 592, 594598, 604, 608, 627, 695, 697, 700, 707, 709
Djordjević, Tihomir R. 591
Dobos Ilona 167, 555, 709, 717
Domanovszky György 550, 563, 567
Domján, Szent 371
Domokos Pál Péter 364, 371
Donát, Szent, püspök 344
Dömötör, Szent 202, 423
Dömötör Sándor 617
Dömötör Tekla 6, 35, 68, 107, 109, 124, 154, 175, 181, 183, 186, 213, 266, 269, 316, 445, 503, 505, 507, 508, 515, 519, 530, 532, 544, 546, 547, 555, 559, 570, 572, 573, 598, 605607, 609, 613, 616, 622, 623, 643, 645, 668, 684
Dörfler Fanny, Wlislockiné 9, 15, 16, 29, 365, 632, 646, 653, 719
Dugonics András 397
Dukova, Ute 557
Dundes, Alan 685
Ébner Sándor 710, 714
Eckert Irma 331
Ecsedi István 720, 736
Égető Melinda 138
Eilers, Wilhelm 569
Eis, Gerhard 683
Eliade, Mircea 527530, 532, 533, 556, 585, 619
Ellis, Hilde R. 642
Endes Miklós 357
II. Endre magyar király 181
Engelmann Pál 487
Enyedi József 161
Eössy András 484
Eötvös Károly 482, 487
Eperjessy Ernő 218
Erdélyi János 106
Erdélyi Zsuzsanna 117, 331, 340, 446, 508, 657, 697
Erdélyiné Fehér Julianna 42
Erdész Sándor 508, 541, 547, 555, 561, 598
Erdődi József 528, 533
Erdődy György 705
Erdős Kamill 10
Éry Kinga 699
Erzsébet, Árpádházi Szent 181, 209, 333, 344
Erzsébet (Keresztelő Szent János anyja) 417
Esze Tamás 447, 485, 486
Eszéki T. István 485
Esterházy Károly 464
Esterházy Miklós 705
Éva 552
Evetovics János 375
Ézsaiás 192, 528
Fábián József 525, 526
Faluvégi Dénes 492
Faragó József 108
Farkas József 714
Fazekas Árpád 696, 710
Fedics Mihály 508
Fehér Gyula 667
Fehér Jenő 727, 739
Fehér M. Jenő 701
Fehér Zoltán 606, 612, 620
Féja Géza 482, 489, 492, 493
Fejős Zoltán 33, 547, 618, 624, 629
Fekete János 353
Fél Edit 10, 21, 40, 58, 355, 447, 730
Felfalusi Mihály 705
Ferenc, Assisi Szent 344
Ferenc, Xavéri Szent 344
I. Ferenc magyar király 420
Ferencz József 484
Ferenczi Imre 68, 108, 284, 554, 585, 598, 601, 604, 606, 608, 672, 696, 697, 708
Festetich György 704
Filep Antal 33, 446
Findeisen, H. 588
Fischer András 484
Fischer Ferenc 493
Flórián, Szent 174, 340, 344, 402, 414, 624
Forbes, T. R. 606
Földes László 36, 45, 108
822Földesi Béla 108, 138
Frank Tibor 509
Franklin, Benjamin 481
Frankovics György 559
Frankovith Gergely 702
Franz, Adolph 557, 581, 582, 599, 653
Frazer, James 537, 570, 637, 642, 644
Fröhlich, S. H. 487
Funk Márton 490
Filgedi Erik 516
Fülöp, Szent 169
Füzi József 722
Gaál József 596
Gál Kelemen 444
Galenus, Claudius 701
Garády (Fabó András) 9
Gáspár (a bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399
Gáspár Simon Antal 108
Gaster, M. 598
Gazda Klára 11
Geleji Katona István 467
Gelencsér József 111, 142, 192
Gellért püspök 512
Gémes Balázs 11, 13, 551, 705, 727
Gennep, Arnold van 33, 622, 628, 642, 644
Georgieva, Ivanicska 559, 591
Gergely, Szent (I. [Nagy] Gergely pápa) 102, 109, 138, 139, 573
IV. Gergely pápa 138
Géza fejedelem 332, 513
Geöcze Sarolta 431
Ghitan Teodor 705
Gieysztor, Alexander 483
Ginzburg, Carlo 589, 596, 617
Gombkötő András 486
Gönczi Ferenc 10, 54, 106, 135, 540, 573, 578, 632, 648, 682, 695, 721, 727
Gönyey (Ébner) Sándor 211, 292
Grambo, Ronald 620, 687, 690
Grimm, Jakob 504
Grynaeus Tamás 580, 605, 619, 624, 694, 696, 702, 714, 715, 716, 719, 720, 727
Gulyás Éva 108, 110, 120, 156, 201, 245, 264, 696, 714
Gunda Béla 245, 342, 508, 512, 554, 558, 591, 620, 655, 656, 691, 695, 705, 721, 727, 734, 735, 736
Gurevics, A. J. 530, 619, 625
Gusztáv Adolf svéd király 468
Gyenis Vilmos 446
Gyimesy Károly 445
Györffy György 512
Györffy István 634, 727, 736, 737
György, Szent 147, 344, 413, 524, 555, 556
Györgyi Erzsébet 35, 36, 45, 52, 59, 66, 163168
Gyulai Pál 474, 476
Haase, Felix 561
Habsburg-ház 411
Hagymási Sándor 696, 707, 709, 712
Hajdu Péter 507
Hako, Matti 540
Halmai János 702, 722
Hammes, Manfred 606
Hansen, Joseph 618
Hanuy Ferenc 36
Harmening, Dieter 686
Harsányi István 486
Harva, Uno 553
Hatvani István 604
Hegedűs Lajos 568
Hegyi András 599
Heiler, Friedrich 645, 657
Heim, Ricardus 682
Hekaté 559, 617
Hemerka Olga 149
Hencsei Lajos 487
Henningsen, Gustav 602, 610, 616618
Heppe, H. L. J. 618
Herczeg Éva 727, 739
Herman Ottó 726, 727
Hermann Egyed 362, 444
Heródes 233, 515
Hertz, Wilhelm 577
Hippokratész 701
Hock, Stephan 566
Hocopán Sándor 433
Hodinka Antal 429
Hofer Tamás 58, 67, 355, 447, 730
Hoffmann Tamás 33, 44, 51, 53, 55
Holló Domokos 556, 597
Hollós Korvin Lajos 491
Holme, Charles 67
823Honko, Lauri 540, 559, 588, 624, 660
Honti János 508
Hoppál Mihály 6, 67, 68, 108, 245, 503, 507, 509, 528530, 544, 563, 567, 574, 576, 577, 588, 589, 685, 696, 697, 699, 700, 708710, 713, 716, 717, 720, 723, 727
Horsai Ede 489
Horvát István 503
Horváth Barna 445
Horváth István 108, 113
Horváth János 67, 503, 506
Horváth Zsuzsanna 495
Horváthová, Emilia 561, 564
Hovorka, O. 536
Höfler, Otto 589
Huenergardt János Frigyes 489
Hultkranz, Åke 553, 554, 585, 588
Hunyadi család 333
Hunyadi Ferenc 486
Hunyady család 247
Igmándy József 262
Illés próféta 193, 542, 556
Illyés Endre 444446, 459
Illyés Géza 445
Illyés Gyula 482
Imre (Szent) herceg 333, 344, 367, 373
Imreh István 357
Imreh Péter 67
XI. Ince pápa 109
Incze Miklós 491
Ipolyi Arnold 67, 105, 177, 503506, 512, 728, 729
Irányi Lujza B. 108
I. István (Szent) magyar király 251, 256, 332, 333, 340, 344, 373, 374, 394, 420, 513, 616, 640, 737
István vértanú 397
Istvánffy Gyula 10, 106, 143, 183, 258, 288, 343
Istvánovits Márton 590
Ivanov, V.V. 572, 573
Iványi Béla 704
Jagić, Vatroslav 599
Jahoda, Gustav 602
Jakab, Szent 169, 193
Jakobson, R. 590
Jáky Ferenc 247
Jankó János 10, 34, 507, 598, 682, 727
János, Keresztelő Szent 344, 416, 417, 434, 552, 623
János, Nepomuki Szent 340, 344, 366, 414, 415, 434
János evangélista 397, 418
János vértanú 417
János Zsigmond erdélyi fejedelem (II. János választott magyar király) 392, 448
Jánossy Lajos 446
Jávor Katalin 108, 134, 445
Jeney György 525
IV. Jenő pápa 483
Jerney János 503
Jézus Krisztus 102, 117, 140, 144, 150, 155, 160, 161, 164, 178, 194, 225, 229233, 235, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248, 249, 252, 256, 258, 262, 340, 344, 345, 352, 353, 354, 360, 361, 363, 366, 374, 394, 397, 398, 403, 404, 406408, 410, 412, 413, 418, 463, 469, 485, 490, 492, 542, 543, 595, 622, 662, 664, 667
Jordánszky Elek 375
József, Szent 142, 143, 232, 233, 344, 366, 394, 433
II. József magyar király 362, 391, 445, 453, 459, 460
József nádor 247
Júdás 202, 203
Júdás Tádé 424
Juhász Ágnes 351
Juhász Kálmán 334, 362
Juhász Máté 705
Julius Caesar 109, 398
Jung, C. J. 508
Jung Károly 69, 107, 509, 598, 632, 634, 637
Justh Zsigmond 482
Kádár Imre 492
Kájoni János 78, 400, 702
Kakas Zoltán 539
Kákosy László 683
Kállay Ferenc 67
Kallós Zoltán 509, 697, 712
Kálmán (Könyves) magyar király 410, 518, 519, 701
Kálmány Lajos 9, 11, 25, 30, 106, 139, 229, 339, 505, 533, 536, 544, 545, 554, 558, 577, 583, 631, 632, 730
Kalmár István 487
824Kálvin János 447, 449, 457, 463, 468, 469, 471, 475, 479, 480
Kagarov 644
Kanizsai Pálfi János 467
Kandra Kabos 67, 505, 698, 699, 728
Kannisto, Artur 320
Kanyaró Ferenc 484
Kapros Márta 11, 229, 632, 697
Kára Judit 108
Karácsony György 484
Karácsonyi János 519
Kardos László 6, 447, 483, 487, 489, 492, 495
Kardos Tibor 266, 483, 492, 598
Karner Károly 335, 445, 450452
Károli Gáspár 485
I. Károly (Nagy) római császár, frank király 518
Kathona Géza 484
Katona Imre 115, 145, 159, 179, 217, 484
Katona Lajos 106, 503, 504, 571, 596
Kazinczy Ferenc 478, 485
Kelemen Imre 25
Kelemina, Jakob 591, 598
Kemény Lajos 445
Kepes Ferenc 489
Kerekes Antal 128
Kerényi György 108, 181, 508
Kerényi Károly 508
Keresztes-Fischer Ferenc 493
Kereszturi Bálint 485
Kertész Manó 698
Keszeg Vilmos 696
Kirner A. Bertalan 484, 486, 488
Kis János 456, 477
Kisfaludy család 703
Kiss Bálint 476, 503, 526
Kiss Emil 484
Kiss Ferenc 486, 492
Kiss Géza 106, 167, 613
Kiss Lajos (néprajzkutató) 10, 310, 632
Kiss Lajos (népzenekutató) 676
Kiss Lajos (nyelvész) 219
Klaniczay Gábor 544, 545, 589, 592, 599, 602, 618, 624
Kligman, Gail 559
Klintberg, Bengt av 550
Kóczián Géza 696, 722, 727
Kodály Zoltán 69, 106, 129, 149, 153, 154, 187, 190, 195
Kodolányi János 482, 506, 583
Kohn Sámuel 484
Komáromi Csipkés György 415
Komáromy Andor 518, 523, 558, 583, 601, 602, 610, 627, 647, 683
Komoróczy Géza 530
Konsza Samu 160
Korkes Zsuzsa 722
Kornya Mihály 488
Korompay Bertalan 503, 727
Kós Károly 67, 89, 348, 446, 727, 733
Kósa László 232, 445, 447
Kossa Gyula l. Magyary-Kossa Gyula
Kotics József 107, 145, 171, 192, 200, 228
Kovács Ágnes 503, 578
Kovács Endre 634
Kovács Gábor 495
Kovács Imre 489, 492, 493
Kovács János 10, 60, 106, 135, 187, 206, 493, 730, 732, 731
Kovács László 67
K. Kovács László 68, 536, 637, 638
Kovács Mihály 350
K. Kovács Péter 720
Kovács Soma 697
Kovács Zoltán 518, 602, 616, 618
Kováts Gyula 36
Kováts J. István 445
Kozár Mária, M. 11
Kozma, Szent 371
Kozma Ferenc 436, 440, 441
Köleséri Sámuel, id. 485, 486
Kömlei János 705
Könyves Tóth Kálmán 485
Körner Tamás 520, 550, 617, 637, 642
Körösfői-Kriesch Aladár 67
Kőváry László 42
Kralovánszky Alán 699
Kresz Mária 10, 348, 632
Kretzenbacher, Leopold 572, 573, 599
Kriss, Rudolf 580
Kriss-Heinrich, Hubert 580
Kristó Gyula 507
Kriza János 106, 252
Kronfeld, U. 536
Kropacsik János 487
Kubacsek Gyula 489
Kubinyi Ferenc 34
Kunt Ernő 67, 68, 69, 637, 640
Kuret, Niko 572
Kurucz Nándor 489
Küllős Imola 108
825Lábadi Károly 118, 119, 121, 124, 135, 174, 224, 225, 258, 259
Lackovits Emőke, S. 11
I. Lajos (Nagy) magyar király 373
II. Lajos magyar király 411
Lajos Árpád 39, 215
Lajtha Béla 97
Lajtha László 69, 126, 554
Láng János 627
Lányi Kamilla 492
I. László (Szent) magyar király 333, 344, 345, 373, 374
László Gyula 68, 89, 506, 512, 608, 698
Lawson, J.C. 559
Leach, Edmund 624
Lele József 368
Liszt Nándor 10, 695
Liungmann, Waldemar 573, 623
Lixfeld, Hannjost 627, 628
Lonovics József 354, 395
Lóránd Klára 698
Lóránd Nándor 697, 698
Lőrinc 142, 197
Lőrincze Lajos 25, 663
Luby Margit 69, 682, 695
Lucia, Luca, Szent 221, 516, 524, 571, 573
Lugossy József 728, 729, 732
Lukács evangélista 402, 409, 651
Lukács László 161, 162, 175, 350
Lükő Gábor 697
Luther Márton 463, 466, 468, 470, 479
Macfarlane, Alan D. J. 602, 610
Mackensen, Lutz 557
Madar Ilona, Pusztainé 695
Madarassy László 414
Magyary-Kossa Gyula 695, 698, 705, 727
Makkai Endre 106, 135, 258
Makkai László 445, 581, 603
Malachiás próféta 363
Malinowski, Bronislaw 643
Malonyay Dezső 67
Mályusz Elemér 445, 446
Mándoki László 528, 570
Manga János 34, 106, 107, 114, 134, 154, 159, 191, 195, 220, 303, 331, 342, 343, 371, 395, 400, 627
Mannhardt, Wilhelm 537, 553, 570, 571
Marchiai Jakab 483
Marczell Béla 143, 147, 176, 187, 196, 197, 200, 210
Margit, Árpádházi Szent 333, 374
Mária, Szűz 16, 19, 190, 199, 229, 232, 233, 236, 256, 339, 340, 344, 361, 362, 366, 371, 378, 379, 383, 385, 392, 394, 395, 401, 413, 417420, 421, 440, 457, 475, 532, 542, 543, 545, 571, 595, 596, 603, 622, 664, 665, 667, 711
Mária Dorottya (József nádor felesége) 247
Mária Magdolna 194, 344, 418
Mária Terézia magyar királynő 459, 461, 476, 520, 703
Marinov, D. 561, 567, 591
Marjalaki Kiss Lajos 704
Márk evangélista 414
Markos Györgyi 11
Márkus J. András 490
Márkus Mihály 428, 697, 727
Marót Károly 106, 107, 186, 342, 508, 623, 642
Márton, Szent 208, 209, 344, 424
Máté evangélista 402, 422, 463, 485
Matolay Magda 495, 771
Mátyás 127
Mátyás Ernő 491
K. Mátyus István 723
Medgyesi Pál 457, 485
Meester, P. Placidus de 440
Megas, G. A. 623
Meisen, Karl 685
Melius Juhász Péter 515, 697, 702, 722, 723
Melles Emil 436, 440, 441
Melotai Nyilas István 468
Menyhért (a bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399
Mészöly Gedeon 52, 55
Meyer Henrik 488
Mezősi József 157, 438
Migray József 489
Mihalik Sándor 446
Mihály, Szent 75, 200, 344, 366, 422, 556
Mihályfi Ákos 363, 365
Mihók Imre 492
Miklós, Szent, püspök 219, 344, 430, 433, 516
Miklóssy V. Vilmos 696, 736, 737
Mikolai Hegedűs János 474
Mindszenthy Antal 383
Moldován Gergely 598
Molnár Ágnes 47
Molnár Ambrus 446, 447, 486
Molnár Gyula 696
826Molnár István (19. század) 51, 58
Molnár István (20. század) 159
Molnár Mária 43
Móricz Zsigmond 36, 456, 482
Morvay Judit 10, 21, 25, 68, 632
Mosolygó József 431
Moszyński, Kazimierz 566, 590, 591
Mózes 485, 490
Mozsolics Amália 3, 31, 387
Munkácsi Bernát 67
Muraközi Ágota 563
Murko, Matthias 640
Murray, Margaret 617
Muşlea, I. 559, 564, 567, 590
Müller, Konrad 577
Nádasdy Ferenc 702
Nagy Ilona 365, 544, 568, 609
Nagy János 491
Nagy József 308, 631
Nagy Olga 734
Nagy Ödön 106, 135, 258
Nagyfalusy Lajos 361, 362, 372
Nagyváthy János 735
Natter-Nád Miksa 722
Nedeliczi Váli Mihály 704
Nemes Dezső 491
Nemeskéri János 699
Németh Gyula 69
Németh Lajos 348
Németh László 446, 474
Niedermüller Péter 33, 108, 431, 434, 435, 651, 671
Nilsson, Martin P. 580, 623
Noé 202
Novák Antal 488
Novák József Lajos 358
Novák László 35, 67
Nyisztor Zoltán 491
Ojtozi Eszter 429
Oláh Andor 693, 696, 698, 699, 703, 714, 718, 723, 727, 731, 732
Orbán, Szent 175, 340, 344, 415, 516
II. Orbán pápa 148
Orbán Balázs 34, 60, 63, 65, 106, 303, 321
Orosz István 363, 368, 380
Ortutay Gyula 108, 137, 159, 170, 217, 266, 508
Otrokocsi Fóris Ferenc 67, 502
Ottlyk Ernő 444
Ottilia, Szent 516
Öhler Anna 712
Paasonen, H. 628
Padányi Biró Márton 423
Pais Dezső 332, 544, 585, 599, 601, 602, 626, 628, 640, 657, 663, 698, 700
Pál, Szent, apostol 344, 374, 691
Pál vértanú 417
Paládi-Kovács Attila 105, 108, 129, 132, 303, 425, 426
Palotay Sándor 492
Pápai Páriz Ferenc 696, 699, 703, 720
Pap Bálint 486
Papp János 446
Papp József 702
Papp L. 178
Pásztor Lajos 334, 361, 373, 376, 377, 379, 383, 385
Patay Pál 445
Paulovits Sándor 375
Paulson, I. 553, 588, 626
Patkó Bandi 296
Patrick, Szent 516
Payr Sándor 444, 445, 446
Pázmány Péter 468
Pechtol János 489
Péchi Simon 484
Pécsi Tamás 483
Penavin Olga 69, 107, 110, 116, 118, 120, 123, 125, 126, 128, 137, 142, 143, 146, 148, 184, 186, 193, 194, 201203, 509, 696, 697, 712, 713, 717
Péntek János 697, 727, 734
Pentikäinen, Juha 550, 551, 552, 628
Pesovár Ferenc 291
Petercsák Tivadar 108, 142, 430, 432
Péter, Szent 99, 126, 127, 193, 262, 344, 417, 544, 572, 691
Péterfy Gyula 446
Pétery József 363
Petőfi Sándor 357
Petőcz Pál 491
827Pettyéni Borbély Márton 704
Peuckert, Will-Erich 564, 577
Piaschewski, Gisela 631
Piccolomini, Aeneas Sylvius l. II. Pius pápa
Pilátus 154
Pintér István 696, 722, 727
Pirigyi István 425
Pirnát Antal 484
II. Pius pápa 510
Plinius, Gaius P. Secundus 738
Ploss, Heinrich 632
Pócs Éva 11, 68, 108, 146, 155, 174, 197, 224, 244, 508, 547, 550, 551, 559, 563, 567, 568, 572, 576, 577, 592, 595, 606, 616, 618, 621, 623, 624, 637639, 641, 649, 654, 657, 658, 662, 664, 665, 668, 682, 685, 695, 697, 707, 708, 711, 712, 719
Podmaniczky család 247
Pokoly József 444
Polner Zoltán 697
Pongrác, Szent 174
Pór Anna 294
Porkoláb István 477, 486
Propp, Vlagyimir Jakovlevics 622, 670
Pucz Antal 526
Putz Éva 35
Rab János 734
Rácz Gábor 697, 722
Rácz Sámuel 704
Radó Polikárp 395
Radvánszky Béla 36
Radványi Sándor 442
Rároha Dezső 492
Rajeczky Benjamin 252
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 474, 476, 484
Ränk, Gustav 561, 620, 623, 668
Ranke, Kurt 561, 566, 640
Rantasalo, A.V. 623, 670
Rapaics Raymund 539
Ráth-Végh István 485
Rhédei Ferenc 485
Reguly Antal 13, 507
Regiomontanus (Müller) Johannes 738
Reindl Román 395
Reizner János 364, 519
Relković Davorka 106, 111
Réső Ensel Sándor 34, 35, 51, 64, 106, 114, 115, 133, 138, 139, 153, 158, 159, 164, 169, 176, 183, 195, 203, 204, 206, 213216, 220, 249, 289, 292
Réthei Prikkel Marián 351
Révész Imre 444, 483, 484, 485
Révész István 446
Révész Kálmán 445
Richter M. István 10
Rochholtz, E. L. 640
Rohde, Erwin 637
Róheim Géza 68, 106, 145, 154, 186, 505, 506, 508, 533, 536, 544, 550, 552, 553, 556, 558, 559, 562, 567, 572, 573, 576, 578, 583, 585, 589, 597, 598, 608, 634, 653, 654, 672, 682, 685, 689
Róna-Tas András 506, 507
Rothari longobárd király 518
Rottmayer János 488, 489
Rózsa Balázs 379, 380
Rózsa Sándor 296
Röhrich, Lutz 545
Ruitz Izabella 210
Sahlins, M. D. 642
Sajnovics János 510
Sakrausky, Oskar 44
Salamon Anikó 27, 107, 112, 132, 145, 205, 206, 540, 547, 548, 554
Samarjai János 467
Sándor István 109
Sándor János 113
Sándor Mihályné 128, 174, 221, 224, 264
Sárkány Mihály 33, 47, 146
Sartori, Paul 640
Sasvári László 425, 436, 439, 441
Schaefer Jakab S. J. 375
Scheffelowitz, I. 649
Schmidt, Bernhardt 561
Schmidt, Leopold 619, 655, 670
Schmitt Jenő Henrik 489
Schneeweiss, Edmund 566, 567, 623, 668
Schneller Károly 445, 452
Schram Ferenc 107, 116, 148, 160, 179, 205, 211, 331, 375, 509, 521, 522, 524, 559, 601, 637, 642
Schrőter Kristóf 484
Schwartz Elemér 331, 435, 609
Sebestyén Ádám 151, 161, 233
Sebestyén Gyula 106, 508, 585
828Seemayer Vilmos 65
Selené 617
Seligmann, Siegfried 655, 685
Selmeczi Kovács Attila 607
Semayer Vilibald l. Seemayer Vilmos
Senn, Harry 577
Sergő Erzsébet 697
Siikala, Anna-Leena 588
Simon 202, 203, 424
Sinka István 446, 475
Soldan, W. G. 618
Solymár Pál 446
Solymossy Sándor 67, 68, 506, 508, 555, 609
Sólyom Jenő 447
Somogyi Imre 491
Sós József 695
Sörös Béla 446
Spielmann József 697, 702, 705, 718, 720
Spener, Philipp Jakob 477
Stemplinger, Eduard 557, 620, 686
Strausz Adolf 559
Summer, Montague 545
Süli Éva 696
Sydow, C. W. von 570
Szabadfalvi József 201, 623
Szabó Dezső 456, 482
Szabó Imre 572
Szabó István 696, 722
Szabó Jenő 426
Szabó Lajos 446
Szabó László 489
Szabó László Gy. 696, 722, 727
Szabó T. E. Attila 697, 702, 722, 727, 734
Szabó Pál 36
Szabó Zoltán 445, 447
Szabóné Futó Rózsa 722
Szacsvay Éva 108
Szamota István 36
Szántay Széman István 436, 440, 441
Szántó Kovács János 487
Szathmári Ibolya, V. 11
Szebeni Olivér 484, 488, 491
Szegfű László 483
Szeftel, M. 590
Székely György 483, 514
Székely László 331, 369, 392, 394, 417, 446
Szelestey család 703
Széman Zsuzsa 33, 47, 540
Szemerszky József 435
Szenci Molnár Albert 468, 486
Szendrey Ákos 10, 34, 68, 106, 331, 366, 377, 394, 503, 506, 508, 511, 565, 616, 623, 626, 628, 637, 671, 672, 694, 695, 717
Szendrey Zsigmond 10, 34, 68, 106, 107, 331, 506, 508, 536, 537, 541543, 547, 560, 579, 604, 623, 644, 654, 655, 657, 660, 694, 695, 712, 713
Szentágothai János 492
Szente Mihály 489
Szentesi Tóth Kálmán 304
Szenthelyi-Molnár István 372, 375
Szentpéteri József 475
Szepsi Csombor Márton 481
Szeremlei Sámuel 447
Szerencse Benedekné 517
Szervác, Szent 174
Szigeti Jenő 446, 483, 484, 486489, 491, 492, 494, 495
Szikszay György 475
Szikszai János 464
Szilágyi István építész 352
Szilágyi István lelkész 444
Szkhárosi Horváth András 516
Szlatky Mária 704
Szombathy Sándor 355
Szőnyi Benjámin 455
Szuhay Benedek 464
Szűcs Sándor 506, 529, 555, 556, 584, 585, 589, 598, 605, 695
Tagányi Károly 637
Takács Béla 445, 489
Takács János 495
Takács Lajos 409
Tálasi István 447
Tamási Áron 482
Tankó Magdolna 734
Tankó Péter 734
Tar Lőrinc 596
Tárkány Szücs Ernő 35, 41, 42, 44, 58, 69, 445
Tasnádi Kubacska András 727
Tátrai Zsuzsanna 108, 113, 149, 157, 180, 182, 207, 209, 215, 224, 238, 244, 246, 250, 259, 263
Téglás Gábor 598
Teleki Mihály 484
Temesvári Pelbárt 413, 515
Temesváry Rezső 10, 632, 695
829Tessedik Sámuel 175, 445, 456, 463, 473, 481
Tettamanti Sarolta 68, 530
Thomas, Keith 548, 581, 582, 602, 643, 682, 683, 686
Tillhagen, Carl-Herman 687
Timaffy László 714, 715
Timárné Balázsy Ágnes 737
Timkó Imre 425
Tisza István 478
Tokarjev, Sz. A. 550, 670
Tolnai Lajos 456
Tolnai Vilmos 646
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 489
Tombor Ilona 445
Toroczkói Wigand Ede 728730, 732
Tót Lőrinc 130
Tóth Dezső 444, 456
Tóth Endre 445, 446, 467, 468
Tóth Izabella, Danterné 696, 697
Tóth József 11
Tömörkény István 412, 482
Törő László 699, 700, 704, 710, 723, 729
Török Károly 9
Tranovszky György 468
Trevor-Roper, Hugh R. 618
Tumer, V. M. 628
Tüskés Gábor 331, 354
Tylor, E. B. 627, 642
Ujlaki Bálint 483
Újszászy Kálmán 445, 447
Ujváry Zoltán 35, 68, 107, 108, 131133, 184, 205, 207, 210, 213, 216, 220, 281, 284, 288, 289, 291, 295, 301, 303, 306, 308, 313, 316, 319, 322, 508, 570, 571, 578, 623, 624, 653, 665, 670, 696, 712
II. Ulászló magyar király 411
Ullmann Péter 69
Ungvár Aladár 492
Urbas, W. 564
Vahot Imre 34
Vajda László 588, 668
Vajda Tibor 495
Vajkai Aurél 10, 331, 354, 372, 388, 542, 605, 607, 646, 657, 693695, 696, 698, 702704, 713, 714, 717, 719, 720, 727, 732, 740
Vakarcs Kálmán 10
Valburga 169
Vámszer Géza 736, 737
Vankóné Dudás Juli 108, 134, 155, 156, 166, 216
Varga Zoltán 445
Vargyas Lajos 69, 332, 528, 544, 596, 627
Varjas Béla 695, 702
Varró Aladár Béla 727
Vasady Béla 447
Vasas Samu 27, 107, 112, 132, 145, 205, 206
Vass Vince 491
Vendel, Szent 201, 339, 340, 344, 366, 423
Verebélyi Kincső 505
Veres Miklós 485
Veres Péter 489, 492
Veress Endre 701
Vergilius, Publius Maro 682
Versényi György 9, 321, 560
Veszely Kálmán 357
Vető Lajos 447
Vida Tivadar 701
Viga Gyula 735
Vigh János 490
Vilkuna, Asko 632
Vilkuna, Kustaa 665
S. Vincze Edit 487
Viski Károly 34, 67, 106, 107, 265, 266
Viszkok (Vető) Lajos 447
Vita Zsigmond 718, 723
Voetius, Gysbertus 477
Vohmann Péter 492
Voigt Vilmos 63, 507, 589, 628
Vojnits András 739
Volly István 106, 331, 379
Vuorela, Toivo 685
Waldmann József 368
Waschnitius, V. 572
Weber, Max 447, 479, 480, 481
Webster, Hutton 580
Weichhart Gabriella 36
Weiser, Lily 561
Wichmann Györgyné 691
Wichmanné Hermann Júlia 58
Wieder Gyula 683
Winkler, H. A. 569 .
Wlislocki Henrik 67, 505, 537, 566, 713
Wolf, Werner 533
830Xantus János 727
Zadravecz István 390
Zalabai Zsigmond 217
Zalán Menyhért 364
Zay Anna 697, 704, 713
Zečević, Slobodan 557, 559, 564, 566, 577, 591
Zelenin, Dmitrij 623, 668
Zelenyák János 727
Zentai János 738
Zentai László 492
Zentai Tünde 108, 146, 227, 508, 547549, 557, 559
Zolotarjov, A. M. 544
Zoványi Jenő 484
Zwingli, Ulrich (Huldreich) 447
Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király 411
Zsilinszky Mihály 446
Zsova Ilona 719

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages