MÁRIA TERÉZIA 1717–1780*

Teljes szövegű keresés

MÁRIA TERÉZIA
1717–1780*
MAGYAR
TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
és
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL
SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR
BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1891
ÍRTA
MARCZALI HENRIK
BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1891

1. CZÍMKÉP. TERVEZTE ÉS RAJZOLTA CSERNA KÁROLY.*
A czímképet, valamint a homlokdíszek és záróképek közűl a legtöbbet Cserna Károly tervezte és rajzolta. A bevezetés záróképét Mária Teréziának a versaillesi muzeumban levő arczképe után, a III. f. záróképét a kir. nagy-pecsétet az orsz. ltárban levő eredetiről, az V. f. záróképét Geramb «Habsburg»-jából, s a IX. f. czímképet Buda múlt században Charms után Cserna festette.

MÁRIA TERÉZIA ARCZKÉPE.
Meytens festvénye után.*
Mária Teréziának, élete különböző korából sok egykorú arczképe maradt fenn nemcsak olajfestményben, hanem réz- és fametszetben. Gyermekkori arczképei között szakértők véleménye szerint legjobb az, mely Bécsben a császári várlakban őriztetik, s melynek másolatát gr. Széchen Antal társulatunk elnöke szives közvetítésére voltunk szerencsések megnyerhetni. Uralkodói korából vett arczképei közül a legsikerültebbek közé tartozik az, melyet Meytens, a királyné kamarafestője, 1742-ben Bécsben készített festménye után Párisban 1743-ban Petit metszett. Meytens arczképétől némi eltérést mutat a hollandi művész Schell festménye után Tanjé Péter által metszett arczkép, mely a királynőt hermelinben ábrázolja. Tanjé szül. 1706-ban s meghalt 1761-ben. A másik arczképet «I. G. Hard sculpsit 1771», ki Augsburgban 1739-ben született s 1806-ban halt meg. Ez arczkép a királynét özvegy korában állítja elénk. Mária Terézia idősebb kori arczképének festője Dec. Greux cs. kir. és franczia királyi festő, melyről egy sereg metszet készült. Az általunk adottnak metszője ismeretlen. (Orsz. képt. 3263. sz.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages