AZ ASBÓTH OSZKÁRRÓL SZÓLÓ IRODAIAMBÓL

Teljes szövegű keresés

AZ ASBÓTH OSZKÁRRÓL SZÓLÓ IRODAIAMBÓL
ALFÖLDI MIHÁLY [= ROBINYI MÓZES]: Atibóth Oszkár. Magyar Nyelvőr 1920: 122–123.
ANGYAL ENDRE: Anbóth Oszkár (1852–1920), Magyar Nyelvőr 1952: 407–419.
ANGYAL, A.: Oskar Anbóth und dia slowenische Gelehrtenwelt. Studia Slavica 1967: 127–141.
BÁRCZI GÉZA: A magyar szókincs eredete. Második, bővített kiadás, Budapest, 1958. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.) Anbóth Oszkárról: 81–82.
BIHARI JÓZSEF: Anbóth Oszkár néhány nyelvészeti megjegyzése. Eger, 1964. (Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei 344. Különlenyomat a Főiskola Tudományos Közleményeinek II. kötetéből.)
BIHARI JÓZSEF–H. TÓTH IMRE: Anbóth Oszkár orosz tudósokhoz írt levelei (Adalékok a magyar–orosz tudományos kapcsolatok történetéhez). Eger. 1970. (Separatum: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Serien. Tom. VIII. Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Füzetei. 513. sz.)
BISZTRAY GYULA: Jókedvű magyar tudósok. Bp., 1972. Anbóth Oszkárról: 78–79, 93–94.
FERENCZY GYULA: Anbóth Oszkár nyelvtanáról mai Szemmel. Modern Nyelvoktatás 1963/1–2. sz. 74–79.
GULYÁS PÁL: Anbóth Oszkár. In: Magyar írók élete és murkú. Új sorozat. Írja és szerkeszti: Gulyás Pál. I. Bp., 1939. 863–865.
H. TÓTH IMRE: A magyar-orosz tudományos kapcsolatok történetéhez. Magyar Tudomány 1969: 49–51.
H. TÓTH IMRE: A magyar-orosz tudományos kapcsolatok történetéből. Magyar Nyelv 1972: 322–323.
H. TÓTH IMRE: Anbóth Oszkár kapcsolata bolgár nyelvészekkel. Magyar Nyelv 1976: 250–252.
KÁZMÉR MIKLÓS: Régi magyar családnevek szófád. XIV–XVII. század. Bp., 1993. Az Asbóth családnévhez I. Osvald szócikkét a 796–797. oldalon.
KEMPELEN BÉLA: Magyar nemes családok. I–II. Bp., 1911–1932. Az Anbóth-család rokoni viszonyaira l. 1: 163–168.
KIRÁLY PÉTER: Tudományos feladataink a nyelvészet terén. (A Tanácsköztársaság idején kidolgozott nyelvtudományi munkaterv, ennek előzményei és jelentősége.) In: Nyelvtudományi Értekezések 65. sz. Budapest. 1969. 7–40. Asbóth Oszkárról: 24, 25, 29. 30, 31.
KISS KÁLMÁN: XIX. századi magyar nyelvű orosz nyelvtanaink és nyelvkönyveink módszertani megközelítésben. Nyíregyháza, 1992. (Különnyomat: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/A.) Asbóth Oszkárról:24–25.
KISS KÁLMÁN: Fejezetek katonai és polgári orosznyelv-oktatásunk történetéből (1887–1945). Nyíregyháza, 1994. (Studia Academiae Nyíregyháziensis. Tomus III. 1994.) Asbóth Oszkárról: 23–26, 30.)
KISS KÁLMÁN: A magyarországi orosznyelvoktatás első korszaka (1849–1949). Debrecen, 1995. Asbóth Oszkárról: 42–56.
KISS LAJOS: Etimológiai vizsgálatok Magyarországon a múlt század közepétől 1920-ig. In: Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből (1850–1920). Szerkesztette Szathmári István. Budapest, 1970. 47–59. Asbóth Oszkárról: 51–52.
KNIEZSA ISTVÁN: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1952. (Nyelvészeti Tanulmányok [L) Asbóth Oszkárról: 61–63, 65.
KNIEZSA ISTVÁN: A magyar szlavisztika problémái és feladatai. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1958: 69–90. Asbóth Oszkárról: 69–70, 72, 73, 74, 75, 78–79, 80.
KOVÁCS FERENC: Nyelvészek a forradalomban. In: Nyelvtudományi Értekezések 65. sz. Budapest, 1969. 88–110. Asbóth Oszkárról; 94, 95, 100–101, 103, 107–109.
[LUKÁCSI PÁL–PÁNDI LAJOS–HŐNIG ANTAL–ÁGOSTON KLÁRA–LUDVIG MÁRIA–MAGAY EDIT: Bibliografija rabot Oszkara Asbota 1852–1920. Analecta Linguistica 1972/2. sz. 322.
MELICH JÁNOS: Ásbóth Oszkár (1852–1920). Magyar Nyelv 1920: 155–156.
MIKESY SÁNDOR: Asbóth Oszkár nevéről. Magyar Nyelvőr 1953: 246–248.
MIKESY SÁNDOR: Az Oszvald keresztnév magyar vezetéknévi származékai. Magyar Nyelv 1953: 403–409.
NOVAK, VILKO: Življene in delo Avgusta Pavla. Ljubljana, 1970. (Academia Scientiarum et Artium Slovenica. Classis II. Philologia et Litterae. Dissertationes VII/7.) Asbóth Oszkárról: 7–11, 17–22.
PÁVE ÁGOSTON: Két szláv-magyar tárgyú értekezés. Magyar Nyelvőr 1909: 228–232.
PETRUS, PAVOL: Z korešpondencie Oszkára Asbótha s Jozefom Škultétym a Svetozárom Hurbanom Vajanskym. Literárny archív 1974: 103–146.
PÓTH, I.: Aus dem Briefwechsel von Oszkár Asbóth. Studia Slavica 1978: 137–157.
PÓTH, ISTVÁN: Hundert Jahre Slawistik in Ungarn (1849–1945). In: Hungaro-Slavica 1978. Herausgegeben von L. Hadrovics, A. Hollós. Bp., 1978. 257–264. Asbóth Oszkárról: 258. 260.
ŠEBJANIČ, FRANC: Slovenska pisma madžarskega slnvista Oskarja Asbótha. Murska Sobota, 1964.
Sternberg, Ja. I. Dnevnik poezdki v Rossziju Oszkara Asbota v 1882 godu. Studia Slavica 1964: 425–444.
SZINNYEI József: Ásbóth Oszkár. In: Magyar írók élete és munkái. Írta Szinnyei József. I. Bp., 1891. 274.
VÁRADI-STERNBERG JÁNOS: Asbóth Oszkár orosz nyelvű útinaplója. In: Váradi-Sternberg János: Utak, találkozások, emberek. Írások az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról. Uzsgorod-Budapest, 1974. 258–265.
VÁRI REZSŐ: A classica-philologia encyclopaediája. Bp. 1906. Asbóth Oszkárról: 398.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages