JELENTŐSÉGE

Teljes szövegű keresés

JELENTŐSÉGE
Asbóth Oszkárt tekinthetjük a szlavisztika, közelebbről a szláv nyelvtudomány első magyar tudományos művelőjének. Mindenekelőtt a magyar-szláv nyelvi érintkezések kérdéskörével foglalkozott, de tanulmányozta a szláv nyelvek hangsúlyviszonyait, és kitért egyéb általános szlavisztikai problémákra is. Publikációs jegyzéke 231 tételt foglal magában, tehát tudományos öröksége különösképpen gazdagnak nem mondható. A szlavisztika oktatását ő helyezte tudományos alapokra a budapesti egyetemen.
Nagy érdeklődést mutatott az orosz nyelv iránt. Sikeres orosz nyelvkönyveit magyar, német és finn nyelvterületen még az első világháború korában is használták. Számos külföldi pályatársával tartott fenn kapcsolatot és folytatott levelezést. Félelmetes volt mint vitapartner. Volf Györggyel, Munkácsi Bernáttal, Melich Jánossal és másokkal folytatott polémiáiba hihetetlenül sok energiát fektetett. Az egyes szláv nyelvek irodalmának történetéről külföldi szakemberekkel összefoglaló cikkeket íratott Heinrich Gusztáv Egyetemes Irodalomtörténete számára. Megindulásától fogva haláláig szerkesztette a Nyelvtudomány című színvonalas folyóiratot, amely az általános nyelvészetnek, fonetikának és az indogermán összehasonlító nyelvészetnek, azon belül a szlavisztikának is mindmáig egyetlen magyar nyelvű tudományos orgánuma volt, gazdag kritikai szemlével. Értékes indogermanisztikai és szlavisztikai magánkönyvtárat gyűjtött össze, amely 19 évvel halála után, 1939-ben a budapesti egyetem bölcsészettudományi kara Szláv Filológiai Intézetének tulajdonába ment át, s ma is ott szolgálja a kutatást és oktatást.
Sötét árnyékként borul Asbóth Oszkár emlékére a tragikus vég, amely az 1919-ben igaztalanul ellene indított hajszának volt a következménye. Jóvátenni a jóvátehetetlent nem lehet. Halála után 69 évvel kései elégtételi gesztusként a Magyar Tudományos Akadémia rehabilitálta és ezáltal a maga részéről megkövette a meghurcolt tudóst. A késő utókornak múlhatatlan kötelessége, hogy továbbra se feledkezzék el Asbóth Oszkár életútjának, munkásságának, meghurcoltatásának és rehabilitálásának tanulságairól.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages