AZ ÉLETMŰ

Teljes szövegű keresés

AZ ÉLETMŰ
Keleti Károly „panaszolja” Hunfalvyról mondott akadémiai emlékbeszédében, hogy midőn arra készült, és összegyűjtötte Hunfalvy munkáit, kocsiderékkal kellett azokat budai lakására szállítani. Valóban, már csak terjedelmét szemlélve is hatalmas életművet hagyott hátra. Keleti összeállítása szerint 35 önálló kötete jelent meg, s ebből a három legvaskosabb önmagában több mint 5000 oldalt tesz ki. 150–200 között lehet a folyóiratokban, újságokban és egyéb kiadványokban publikált tanulmányainak, cikkeinek száma. Életútjából is kiviláglik, hogy ez az életmű igen sokszínű. Hiszen a pedagógiától a történelmen, statisztikán, nemzetgazdasági kérdéseken, néprajzon, politikán át a földrajzig, annak több rész- és sok rokontudományáig (geológia, éghajlattan, csillagászat stb.) ível írásai témaköre. Kétségtelen, hogy ezen belül a földrajzé a döntő szó. Hozzávetőleges számítások szerint önálló műveinek 75%-a, egyéb dolgozatainak mintegy 2/3-a leginkább a tágabban értelmezett geográfia fogalomköréhez kapcsolódik.
Munkáinak ilyen számszerű megoszlásán túl élete delén kiteljesedő pályája és a tudományban elért fő eredményei a földrajztudományban biztosítják számára a legelőkelőbb helyet. Hunfalvy János tehát mindenekelőtt földrajztudós volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT