A Magyar Orvasak és Természetvizsgálók Naggyűlésének Munkálatai c. kiadványban megjelent értekezések

Teljes szövegű keresés

A Magyar Orvasak és Természetvizsgálók Naggyűlésének Munkálatai c. kiadványban megjelent értekezések
Villany-mágnesi tünemények. II. Pest, 1841. Megjelent 1842-ben.
Mesterséges szénsavas vizekről. Uo.
.4 világsugarak tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen. VI. Pécs, 1845. Megjelent 1846-ban,
Nyilatkozat a soproni vándorgyűlésen bemutatott hullámgép tárgyában. VIII. Sopron, 1867. Megjelent 1867. 156. oldal.
Leydeni palaczkok lánczolata. IX. Pest, 1863. Megjelent 1864. 338 oldal 7. ábra.
Fénytalálkozási készülékekről. XI. Pozsony, 1865. megjelent 1866. 309. oldal I tábla, 6 ábrával.
Csöves villamszedő. XII. Rimaszombat 1867. megjelent 1868. 338. oldal. 1 tábla, 4 ábrával.
Villamdelejes hullámgép. XIII. Eger, 1868. megjelent 1869. 322 oldal 1 tábla, 3 ábrával.
Villamdelejes hosszrezgési készülék. XIIII. Eger, 1868. megjelent 1869. 322. oldal 1 tábla, 3 ábrával.
Villamdelejes keresztrezgési készülék. XIV. Fiume, 1869. Megjelent 1870. 365. oldal. 1 tábla. 6 ábrával.
Rezgési mozgások összetevésére szolgáló készülék (Vibrograph) melynek segítségével a keresztrezgésben levő ruganyos vesszők pontjai által megfutott utakat, vagyis az úgynevezett Lissajous-féle idomokat pontosan leírhatni. XVI. Herkulesfürdő, 1872. Megjelent 1873. 275. oldat 2 ábra.
Két egymásra merőleges irányú, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leírási módja. XVII. Győr, 1874. megj. 1875. 244. oldal. 3 tábla.
A csöves villamszedők láncolatáról. XX. Budapest, 1879. Megjelent 1880. 248. oldal. 3 táblával.
A természettudományi ismeretek fejlesztése és gyarapítása végett a természetvizsgálók részéről megkívántató kellékekről. XXI. Szombathely, 1880. Megjelent 1882. 115. oldal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT