JENDRASSIK GYÖRGY MAGYAR SZABADALMAI (a bejelentés sorrendjében) [32]

Teljes szövegű keresés

JENDRASSIK GYÖRGY MAGYAR SZABADALMAI
(a bejelentés sorrendjében) [32]
Rövidítések:
J = Jendrassik
G = Ganz-gyár
T = Találmánykifejlesztő és Értékesítő Kft.
1. 1924. szeptember 9. 94 510 J–G: Belső égésű hőerőgép és ehhez való üzemeljárás. (A motorok indításakor alkalmazott eljárás, amely a szívólöket elején ébresztett depresszió folytán a löket végén beáramló levegő felmelegedését idézi elő.)
2. 1926. május 21. 94 538 J: Tág határok között változó nyomatékkal járatható belső égésű hőerőgép. (Dugattyús hőerőgép által hajtott tetszőleges kompresszor levegőt szolgáltat a hőerőgép számára.)
3. 1926. szeptember 30. 94 953 J–G: Tüzelőanyag-szivattyút működtető szerkezet belső égésű hőerőgépek részére. (Rugó hatására történő befecskendezés.)
4. 1927. április 4. 95 627 J–G: Kompresszor nélküli, tüzelőanyag-befecskendezéssel dolgozó belső égésű hőerőgép. (Porlasztó fúvókájának furata, előkamra, hűtött dugattyú.)
5. 1927. november 22. 98 058 J–G: Szelep, főleg hőerőgépek tüzelőanyag-szivattyúi vagy porlasztói részére. (Síkülésű szelep húzott rugóval.)
6. 1928. május 22. 99 555 J–G: Sarlóalakú munkaterű görgős szivattyú vagy motor. (A görgős víz- és kenőanyag-szivattyú.)
7. 1928. június 25. 99 445 J–G: Tüzelőanyag-szivattyút működtető szerkezet. (A C típusú befecskendezőszivattyú.)
8. 1928. november 30. 105 664 J–G: Átömlő furat vagy csatorna előkamrás-rendszerű belső égésű hőerőgépek elégési terében levő válaszfalak, terelőlemezek számára. (Az előkamrafenéken levő furatoknak a henger felőli végei legömbölyítettek, a porlasztó felőli végei élesek.)
9. 1929. március 12. 100 249 J: Diffúzor főleg centrifugálszivattyúk és centrifugálkompresszorok számára. (Több koncentrikus gyűrűből álló diffúzor)
10. 1929. március 22. 101 099 J–G: Radiális áramlású gázturbinakerék, elsősorban állandó nyomású gázturbinához. (A lapátkerék hőszigetelése, sűrű lapátosztás a csatornabeli örvénylési sebességének csökkentésére, gázréteg mint hőszigetelő, hűtött falak.)
11. 1929. november 4. 101 243 G–J: Gyújtókamra belső égésű hőerőgépekhez. (A hengerfejjel egybeépített gyújtókamra, melynek vezérelt szelepe csak a kompresszorlöket vége felé nyílik.)
12. 1929. november 21. 102 168 J–G: Kompresszor nélküli, tüzelőanyagbefecskendezéssel dolgozó belső égésű hőerőgép. (A porlasztó és előkamra hossztengelyének ferde, excentrikus elhelyezése.)
13. 1929. november 21. 102 467 J–G: Löketszabályozó ütköző nyomófelületükben megfeszített rugóval működtetett tüzelőanyag-szivattyúk részére. (Ütközők a szabályozó éksor útjának határolására.)
14. 1930. február 7. 105 928 J–G: Tüzelőanyag-szivattyút működtető szerkezet. (Pótszabadalom az 1928. június 25-ihez.) (A befecskendezőszivattyú szabályozása nagy emelkedésű csavarmenettel, csak egy emeltyű, körmös kapcsoló a hajtókeréken, ferdefogazású hajtókerék.)
15. 1930. április 5. 103 785 J–G: Berendezés belső égésű hőerőgépek dugattyúinak kenőolajjal való hűtésére. (Olaj-hozzávezetése a forgatytyútengelyen és hajtórúdon át, állandó olajáramlás biztosítása visszacsapó golyósszeleppel, olajkád a dugattyúban, a hűtősugár irányítása.)
16. 1930. április 28. 109 728 J: Kétütemű belső égésű hőerőgép. (A be- és kiömlő csatornák relatív helyzetei.)
17. 1930. május 6. 103 968 J: Dugattyús szivattyú. (A dugattyúba épített körtolattyús szabályozású kompresszor, főleg a közúti járműmotorok féklevegőt szállító kompresszoraként.)
18. 1930. július 3. 103 750 J: Öblítőszivattyú belső égésű hőerőgépek számára. (A szívócsatorna fojtása által a beáramló gáz felmelegszik.)
19. 1930. július 10. 104 590 J–G: Berendezés erőgépek indításának megkönnyítésére. (Az indítás tartamára fogaskerék útján bekapcsolt pótlendítőkerék.)
20. 1930. augusztus 2. 104 125 J: Dugattyús szivattyú vagy motor (az 1930. május 6-i szabadalom kibővítése.)
21. 1930. október 16. 106 412 J: Eljárás és berendezés folyékony közegek közötti energiaátadásra. (Folytonosan vagy szakaszosan áramló primer közeg segítségével szekunder közeget forgásba hozunk.)
22. 1931. február 19. 105 614 J: Eljárás és berendezés áramlások energiájának tárolására és a tárolt energia visszaszolgáltatására. (Centrifugális energiatároló, a tárolandó energiát tartalmazó közeg áramló mozgását örvénylő mozgássá alakítjuk át, melyből a keringés erősödési időszakában felhalmozott energiát a keringés gyengítése által vonjuk el.)
23. 1931. május 30. 106 453 J–G: Szívóberendezés szivattyúk, elsősorban centrifugálszivattyúk részére. (A szívócsonk és szívóvezeték közé iktatott zárt üst.)
24. 1932. március 2. 108 105 J–G: Berendezés csövekben áramló közeg hőátadásának fokozására. (A szűk lemezközökön áramló közeg hőátadási tényezője lényegesen javul. Megvalósítva a lemezes kenőolajhűtőknél.)
25. 1932. április 5. 108 126 J–G: Eljárás kompresszor nélküli Diesel-motorok befecskendező szerveiben fellépő káros nyomáshullámok kiküszöbölésére. (A befecskendezőcső dinamikus karakterisztikáját és a porlasztó stacioner kifolyási karakterisztikáját közelítőleg fedésbe hozzuk.)
26. 1933. január 10. 109 447 J–G: Hűtő- ill. fűtőfelület cseppfolyós vagy gáznemű közegek részére. (Hullámos lemezek, melyek a hőátadó felületet és tényezőt növelik.)
27. 1933. január 14. 111 668 J–G: Berendezés előkamrák, légtárolók stb. rögzítésére belső égésű hőerőgépek hengerfejeiben. (Rögzítőcsavarok alkalmazása, melyek az előkamra stb. palástjának körbefutó hornyába támaszkodnak.)
28. 1933. szeptember 23. 111 446 J–G: Átömlő furat vagy csatorna előkamrás rendszerű belső égésű hőerőgépek elégési terében levő válaszfalaihoz, terelőlemezeihez. (Pótszabadalom az 1928. november 10-ihez.)
29. 1933. november 11. 111 353 J–G: Eljárás és berendezés forgó tengelycsapok, elsősorban belső égésű hőerőgépek fő- és forgattyúcsapjainak hűtésére. (A csapok furataiban szűk átömlőrést biztosító hűtőbordák.)
30. 1935. március 22. 113 629 J–G: Tömszelence. (Plasztikus tömítőanyaggal kitöltött vájat.)
31. 1935. április 1. 114 505 J: Üzemi eljárás és berendezés gázturbinákhoz. (Kis hőmérsékletek és nyomások, fáradt gázok hőjének visszanyerése hőkicserélő alkalmazásával, forgó aerodinamikus kompresszor, a max. hőfok határolva.)
32. 1935. április 9. 114 740 J–G: Üzemi eljárás és berendezés belső égésű, befecskendezéses, elsősorban járműveket hajtó dugattyús hőerőgépekhez. (Üresjárásban és kis terheléseknél fojtás a kipufogócsőben.)
33. 1935. május 31. 120 447 J: Forgó aerodinamikus kompresszor. (A lapátkoszorúk alatt kiképzett határréteg-elszívó csatornákkal.)
34. 1935. június 15. 114 689 J–G: Hajtórúd, elsősorban gyorsforgású motorokhoz. (A hajtórúd rugalmassá tétele a szár kivágásával.)
35. 1936. június 10. 117 387 G–J: Berendezés motoros járművek hajtómotorainak üzemi ellenőrzésére. (A zörejek megfigyelésére mikrofon és fejhallgató.)
36. 1936. július 9. 117 559 J–G: Közös dugattyúhoronyba helyezett dugattyúgyűrűpár. (Kettős dugattyúgyűrű, az egyik „hatásos”, a másik horony szélességét kitöltő „kompenzáló” szereppel.)
37. 1937. február 13. 119 895 J–T: Munkaeljárás gázturbinákhoz és az eljárás foganatosítására való gázturbina. (Kezdeti izotermikus s folytatólag csatlakozó adiabatikus expanziószakasszal dolgozó repülőgép-gázturbina.)
38. 1937. május 18. 120 400 J–T: Üzemeljárás gázturbinákhoz és az eljárás foganatosításához való gázturbina. (Utánégős turbinaüzem primer és szekunder tüzelőanyagokkal.)
39. 1937. június 28. 120 860 T–J: Berendezés gázturbinákhoz. (Meredek karakterisztikájú turbina.)
40. 1937. július 7. 120 644 T: Gázturbina. (Lapátkerekes turbina.)
41. 1937. július 7. 120 645 T: Szabályozási eljárás gázturbinákhoz és a hozzávaló berendezés. (Szabályozás a kompresszorlapátok elforgatásával és a tüzelőanyag-mennyiség egyidejű szabályozásával.)
42. 1937. július 7. 120 646 T: Részekből összerakott forgó, elsősorban gázturbinák, gőzturbinák vagy kompresszorok részére. (X formájú kitámasztásokkal tárcsákból összerakott forgó.)
43. 1937. július 7. 120 729 T: Berendezés gázturbinákhoz. (Feles forgású turbina és kompresszor.)
44. 1937. július 7. 120 730 T: Forgólapátos kompresszor vagy szivattyú. (Feles forgású kompresszor.)
45. 1937. december 24. 120 831 T–J: Szabályozási eljárás gázturbinákhoz és hozzávaló gázturbina. (Hőkicserélős gázturbina szabályozása a hőkicserélőn átvezetett friss munkaközeg mennyiségének a terhelés váltakozásakor való változtatásával.)
46. 1938. január 26. 121 918 J: Üzemi eljárás égési turbinákhoz és az eljárás kivitelére való turbinaberendezés. (Beégős gázturbinaüzem.)
47. 1938. január 16. 121 919 J: Üzemeljárás és berendezés gázturbinákhoz. (Gázturbina lamináris áramlású, ellenáramú hőkicserélővel.)
48. 1938. július 12. 123 678 J: Eljárás sorbakapcsolt és egymástól mechanikailag független turbinákat tartalmazó gépcsoport számára és hozzávaló berendezés. (Szabályozás sorbakapcsolt kompresszorhajtó és munkaturbinákból álló berendezésekhez a turbinákon átáramló munkaközeg-mennyiségek viszonylagos változtatásával.)
49. 1938. július 14. 123 679 J: Eljárás gázturbinák szabályozására. (A kompresszor megcsapolásával.)
50. 1939. április 11. 124 290 J: Üzemeljárás és berendezés gázturbinák részére. (Több szakaszos kompresszió és expanzió közbenső hűtéssel, ill. fűtéssel a hőkicserélő nagyságának csökkentésére.)
51. 1939. május 19. …* (Forgatónyomaték és fordulatszám változtatása sorbakapcsolt kompresszorhajtó és munkaturbina esetén a nyomatékesés-fordulatszám karakterisztikájának befolyásolásával, munkaközeg elvezetése által.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
52. 1939. május 19. …* (Mint az 51., de a munkaturbina számára az üzemi fordulatszám határai között kevéssé változó nyomásesés-fordulatszám karakterisztikával.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
53. 1939. augusztus 2. 126 422 J: Hőkicserélő. (Kétmunkahengeres hőkicserélő a munkahengerbe helyezett felületnövelő betétekkel.)
54. 1939. november 25. 125 513 J: Eljárás és berendezés forgó kompreszszorok, turbinák vagy ezekből álló gépcsoportok indítására és részterheléssel való üzemtartására. (Gázturbinatelep a kompresszor és turbina azonos nyomású fokai közti átáramló vezetékkel.)
55. 1940. július 26. 128 044 J: Eljárás és berendezés gázturbinatelepekhez a hasznos munkát kifejező gépegység forgásértelmének megváltoztatására. (Reverzálás a munkaturbina átáramlási irányának átváltásával.)
56. 1940. augusztus 28. 128 611 J: Tartórendszer meleg munkaközeggel dolgozó munkagépek, főleg gáz- és gőzturbinák csapágytokjai számára. (Csillagcsapágy, feszültség nélküli hődilatációs csapágytartóval.)
57. 1940. október 17. 128 045 J: Eljárás és berendezés kompressziótelepekhez a szállított munkaeszköz mennyiségének szabályozására. (Párhuzamosan kapcsolt kompresszorokból álló kompresszortelep teljesítményének szabályozása kompresszorok lekapcsolásával.)
58. 1941. július 3. 130 185 J–G: Berendezés csavarólengések csillapítására. (Hidraulikus rezgéscsillapító.)
59. 1941. december 20. 131 263 J–G: Szárazoltási eljárás és hozzávaló berendezés. (Gázturbina égéstermékekkel történő oltás.)
60. 1942. január 17. 133 004 T: Irányváltó szerkezet. (Alkatrész-megtakarító fogaskerekes reverzálás két hajtóturbinával.)
61. 1942. február 26. 132 904 J: Eljárás és berendezés gázturbinák üzemének szabályozására. (Kombinált kettős gázturbina szabályozása a primerszabályozásra visszaható utánszabályozással.)
62. 1942. május 22. 133 514 J: Hőkicserélő. (Két munkateres, ellenáramú hőkicserélő a be- és kilépési oldalak sarkainál elhelyezett be- és elvezető gyűjtőcsatornákkal a két munkaközeg számára, a hőátvivő lemezek közötti résszélességek csökkentésére.)
63. 1942. november 10. 138 415 J: Eljárás és berendezés változó fordulatszámú munkaturbinát tartalmazó gázturbinatelepek üzemi szabályozására. (Mint az 51., de a munkaturbina nyomásesés-fordulatszám karakterisztikájának lapátelforgatás által való befolyásolásával.)
64. 1942. november 26. 134 340 J: Kalorikus turbina, elsősorban gázturbina. (Beállítható állólapátokkal ellátott gázturbina.)
65. 1942. november 26. 134 341 J: Kalorikus turbina, elsősorban gázturbina. (Mint a 64., de önkenő csapágyperselyekbe ágyazott, beállítható állólapátokkal.)
66. 1943. január 28. 136 611 J: Hőtároló betétes hőkicserélő. (Forgó hőtároló betétes hőkicserélő.)
67. 1943. április 16. 135 274 J: Felületi hőkicserélő, főleg hűtő. (Csöves hűtő, a munkafelületek közti keskeny résben a be- és elvezetésre merőleges áramlással.)
68. 1943. június 21. 137 368 J: Eljárás lapátkoszorús forgógépeknek váltakozó áramlási irányban való üzembentartására s az eljárás kivitelére való forgógép. (Eljárás a működési módnak, pl. kompresszor üzemről turbina üzemre való periodikus átváltására a munkaközegnek ellentétes irányú, váltakozó átvezetésével s ennek megfelelő lapátállítással.)
69. 1943. július 13. 136 421 J: Eljárás lapátkoszorú forgógépeknek periodikus jellegű működési folyamat szerint való üzembentartására s az eljárás kivitelezésére való gép, ill. gépi berendezés. (Állandó átáramlási irány mellett periodikus lapátelállítással létesített periodikus lefolyású gázturbinaüzem.)
70. 1943. november 12. 137 921 T: Fogaskerék-áttétel. (Fogaskerekes módosítás nagy fordulatszámú fogaskerék számára keresztirányú beállítást megengedő tengelykapcsolattal.)
71. 1944. január 7. …* (Gázturbina a lapátprofil hosszanti középvonalát követő lapátokkal.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
72. 1944. február 14. …* (Általában négy munkaszakaszos nyomásfejlesztővel létesített periodikus gázturbina.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
73. 1944. augusztus 29. …* (Tömítés, önkenő anyagból horonyba helyezett tömítőelem, melyhez kenőképességét nagyobb hőfokon is megtartó szilárd kenőszert adnak.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
74. 1944. augusztus 30. …* (Mint a 73., de a tömítőfelületbe vágott tehermentesítő gáttal.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
75. 1944. október 3. …* (LEBRE típusú nyomáscserélő a 73. és a 74. szerinti tömítőelemekkel.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
76. 1946. február 12. …* (Nyomáscserélős oltógázfejlesztő a 75. alatti nyomáskicserélővel kombinált elégető- és hűtőrendszerrel.)
A szabadalom a T nyilvántartásában szerepelt, a Szabadalomtárban azonban nem volt megtalálható.
77. 1946. február 12. 139 149 J: Eljárás és berendezés nagy hőfokú gáznemű közegek hűtésére. (Folyadékkal hűtött, nagy felületű hőtároló hűtőtest gázok hűtésére.)
Megjegyzés. A szabadalmakat kb. 20 ipari államban is bejelentették. Egy 1944. január 1-i levél szerint egy-egy találmány bejelentése országonként kb. 600 pengő. A T 1947 végén 40 magyar és még 18 más államban 322 gázturbinára vonatkozó szabadalom bejelentését tartotta nyilván. Ezeknek csak a bejelentése kb. 200 ezer pengő lehetett, amelyhez még a fizetett évi díjak járultak az évek haladtával progresszív növekedéssel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT